JAVNA NABAVA

JAVNA NADMETANJA
 
 
 
 
 
 
 
Obavijesti o javnoj nabavi HŠ d.o.o. (ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi)
Izvorno objavljeno: https://eojn.nn.hr/.../NewPreglediDokumenataFrm.aspx

Obavijesti o javnoj nabavi HŠ d.o.o. (ZOJN RH NN 110/07, 125/08)
Izvorno objavljeno: http://popisoglasa-jn.nn.hr/
 
Jednostavna nabava
Obrazac II b
 
Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 
 
 Elaborati pripremnih radova_DSN_Izvođenje šumarskih radova
 Naziv nadmetanja:  Otvoreno do:
   
   ELABORATI - DIR_2017_002_12   
   ELABORATI - DIR_2017_002_11   
   
   
   


 Elaborati pripreme rada izgradnje i održavanja šum. infrastrukture_OS
 Naziv nadmetanja:  Otvoreno do:
   
   ELABORATI - DIR_2018_0003_3   
   ELABORATI - DIR_2018_0003_2   
   
   
   
 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa
 
 
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2018. godinu
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2017. godinu
Plan javne nabave za poslovnu 2018. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2016. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tab. preg. - 2. izmjena i dopuna
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tab. preg. - izmjena i dopuna
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2014. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2013. godinu - tablični pregled
 Plan javne nabave za poslovnu 2012. godinu - tablični pregled
 Plan javne nabave za poslovnu 2012. godinu - tablični pregled
 
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 
 
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2018. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2017. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2016. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2015. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2014. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2012. godinu
 

(C) 2018 HRSUME WebTeam