početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | --> 2018

 

   Naziv

Datum objave    

   
  21.8.2018.    
  UŠP POŽEGA

 
 • Most-prilaz šumariji Velika
 • Datum otvaranja: 29.8.2018   
    
       
     
    20.8.2018.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Softver za obradu podataka prikupljenih snimanjem pomoću bespilotne letjelice - Projekt Red Faith
 • Datum otvaranja: 28.8.2018   
    
       
     
    17.8.2018.    
    UŠP DELNICE

   
 • Proizvodi za čišćenje-UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 27.8.2018   
    
       
     
    13.8.2018.    
    UŠP SISAK

   
 • ZAHVATI NA SUSTAVU GRIJANJA U ZGRADI UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 22.8.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izgradnja cijevnih propusta (PEHD cijevi) - UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 21.8.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluga sakupljanja češera jele - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 21.8.2018   
    
       
     
    10.8.2018.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju
 • Datum otvaranja: 20.8.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • MATERIJAL ZA IZRADU NAMJEŠTAJA ZA STRUČNE SLUŽBE UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 20.8.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Meso-klaonički otpad
 • Datum otvaranja: 20.8.2018   
    
       
     
    9.8.2018.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA DIJELA FASADE
 • Datum otvaranja: 17.8.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šećerna repa za ishranu divljači-repa plod UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 16.8.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Sredstva za čišćenje za potrebe UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 17.8.2018   
    
       
     
    8.8.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE UŠP ZAGREB Ponovljeno nadmetanje GRUPA 1
 • Datum otvaranja: 20.8.2018   
    
       
     
    7.8.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Radovi bušenja i miniranja u kamenolomu Batnoga (Cetingrad)
 • Datum otvaranja: 16.8.2018   
    
       
     
    6.8.2018.    
    UŠP OGULIN

   
 • IZMJENA ZONE LOŽIŠTA U KOTLOVNICI
 • Datum otvaranja: 16.8.2018   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Krovište Nebljusi
 • Datum otvaranja: 14.8.2018   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Uređenje interijera lugarnice šumarije Udbina_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 14.8.2018   
    
       
     
    2.8.2018.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za čišćenje i održavanje - UŠP Koprivnica - IZMJENA 1
 • Datum otvaranja: 10.8.2018   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kapije za radionu
 • Datum otvaranja: 14.8.2018   
    
       
     
    1.8.2018.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija sanitarnih čvorova - LD Čambina
 • Datum otvaranja: 9.8.2018   
    
       
     
    30.7.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA PREVENTIVNE I OBVEZATNE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE
 • Datum otvaranja: 9.8.2018   
    
       
     
    26.7.2018.    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 6.8.2018   
    
       
     
    25.7.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga revizije financijskih izvješća
 • Datum otvaranja: 24.8.2018   
    
    UŠP SENJ

   
 • Sanacija krova na radničkoj nastambi Lukovo
 • Datum otvaranja: 2.8.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi sanacije suterena zgrade u Basaričekovoj - Š.Đurđevac - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 3.8.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Sanacija krovišta zgrade stručnih službi UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 2.8.2018   
    
       
     
    24.7.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 1.8.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • SANACIJA LIFTA U ARHIVU HRVATSKIH ŠUMA KSAVER ZAGREB
 • Datum otvaranja: 1.8.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Projektna dokumentacija za eksploatacijsko polje
 • Datum otvaranja: 1.8.2018   
    
    UŠP BUZET

   
 • Priprema tla za podizanje nasada odsjek 37l G.J. Motovun
 • Datum otvaranja: 1.8.2018   
    
       
     
    23.7.2018.    
    UŠP SENJ

   
 • Sanacija vanjske terase na šumarskoj kući Breze_Izmjena
 • Datum otvaranja: 31.7.2018   
    
    UŠP SENJ

   
 • Sanacija vanjske terase na objektu Mekuša_Izmjena
 • Datum otvaranja: 31.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Radovi sječe i izrade trske i isporuka trščanih plašteva
 • Datum otvaranja: 3.8.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju novih objekata u arboretumu Lisičine
 • Datum otvaranja: 31.7.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • USLUGA IVERANJA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA
 • Datum otvaranja: 30.7.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izgradnja skladišta za šumariju Topusko
 • Datum otvaranja: 6.8.2018   
    
       
     
    18.7.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga pregleda uređaja za primjenu pesticida
 • Datum otvaranja: 26.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Rekonstrukcija prilaznih rampi na kompi - skela za prijevoz lovaca
 • Datum otvaranja: 23.7.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Objekt Klašnice- unutrašnje uređenje
 • Datum otvaranja: 3.8.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Objekt Klašnice- unutrašnje uređenje
 • Datum otvaranja: 27.7.2018   
    
       
     
    17.7.2018.    
    UŠP DELNICE

   
 • Frezanje asfalta
 • Datum otvaranja: 25.7.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Uređenje oborinske odvodnje oko zgrade Šum.Koprivnica
 • Datum otvaranja: 26.7.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Soboslikarski radovi i uređenje odvodnje - MIP Đurđevac
 • Datum otvaranja: 26.7.2018   
    
       
     
    16.7.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izmjena poda u arhivskom prostoru Ksaver
 • Datum otvaranja: 23.7.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za čišćenje i održavanje - UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 26.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • GRUPA II - Namirnice za restorane - meso i mesni proizvodi
 • Datum otvaranja: 24.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • GRUPA I - Namirnice za restorane - hrana, piće, roba široke potrošnje
 • Datum otvaranja: 24.7.2018   
    
       
     
    13.7.2018.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Zamjena uređaja za istakanje goriva - potrebe Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 23.7.2018   
    
       
     
    12.7.2018.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi sanacije suterena zgrade u Basaričekovoj - Š.Đurđevac
 • Datum otvaranja: 23.7.2018   
    
       
     
    11.7.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • USLUGA SANITARNE SJEČE ZA PODRUČJE
 • Datum otvaranja: 17.7.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Hrana i piće - UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 19.7.2018   
    
       
     
    10.7.2018.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje gornjeg stroja šumskih cesta na području šumarije Šibenik i šumarije Knin-UŠP Split
 • Datum otvaranja: 18.7.2018   
    
       
     
    9.7.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Program rubrike „DJEČJI KUTAK“ u časopisu Hrvatske šume
 • Datum otvaranja: 16.7.2018   
    
       
     
    6.7.2018.    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge tekućeg održavanja objekata visokogradnje_grupa 2, centralno grijanje
 • Datum otvaranja: 16.7.2018   
    
       
     
    5.7.2018.    
    UŠP SENJ

   
 • Izrada cijevnog propusta na šumskoj cesti – lokacija Štirovača
 • Datum otvaranja: 17.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja kotlovnica i centralnog grijanja
 • Datum otvaranja: 13.7.2018   
    
       
     
    4.7.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • TRUPCI I KOLČIĆI JELA/SMREKA
 • Datum otvaranja: 6.7.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sredstva za čišćenje-izmjena 1
 • Datum otvaranja: 9.7.2018   
    
       
     
    3.7.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada projektne dokumentacije -poučna staza Kunjevci
 • Datum otvaranja: 11.7.2018   
    
       
     
    29.6.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Izmjena stolarije_stan
 • Datum otvaranja: 6.7.2018   
    
       
     
    27.6.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Korpa za bager HD
 • Datum otvaranja: 5.7.2018   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Hidraulična preša 50T
 • Datum otvaranja: 5.7.2018   
    
       
     
    26.6.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Zbrinjavanje bio otpada
 • Datum otvaranja: 2.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Daska rezana građa - usluge proreza trupaca, izrada i šiljenje kolaca (potreba sadnje u Tulley cijevi) - GRUPA II Šumarija Valpovo
 • Datum otvaranja: 4.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Daska rezana građa - usluge proreza trupaca, izrada i šiljenje kolaca (potreba sadnje u Tulley cijevi) - GRUPA I - Šumarija Batina
 • Datum otvaranja: 4.7.2018   
    
       
     
    21.6.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Unutarnje uređenje i tekuće održavanje LD
 • Datum otvaranja: 28.6.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija klizišta ceste na Kalniku - Šumarija Križevci
 • Datum otvaranja: 29.6.2018   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje gornjeg stroja šumskih cesta na otoku Lastovo - UŠP Split
 • Datum otvaranja: 4.7.2018   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Betonske humke
 • Datum otvaranja: 3.7.2018   
    
       
     
    20.6.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija upravne zgrade_UŠP BJ
 • Datum otvaranja: 28.6.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • PROGRAM ZA PROJEKTIRANJE CESTA
 • Datum otvaranja: 2.7.2018   
    
       
     
    19.6.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • RENOVIRANJE ŠUMARIJE SAMOBOR
 • Datum otvaranja: 2.7.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Motorni agregat za struju do 7,5 kW
 • Datum otvaranja: 29.6.2018   
    
    UŠP SPLIT

   
 • KLIMA UREĐAJI
 • Datum otvaranja: 27.6.2018   
    
       
     
    18.6.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Pločasti propusti na kanalu Bistra-izvedba
 • Datum otvaranja: 29.6.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi sanacije krova garaže postavom limenog pokrova - Rasadnik Zelendvor
 • Datum otvaranja: 28.6.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi sanacije krova garaže postavom limenog pokrova - Šumarija Kloštar Podravski
 • Datum otvaranja: 28.6.2018   
    
       
     
    14.6.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šumarija Gunja - sanacija postojećih prilaza na postojeću prilaznu cestu
 • Datum otvaranja: 21.6.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Radovi izgradnje parkirališta upravne zgrade UŠP Našice
 • Datum otvaranja: 26.6.2018   
    
       
     
    13.6.2018.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga redovnog servisa, održavanja i popravak rashladnih komora i klima uređaja
 • Datum otvaranja: 20.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge popravka vodovodnih instalacija i održavanje postrojenja vodosnabdijevanja
 • Datum otvaranja: 20.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga popravka elektro i gromobranskih instalacija
 • Datum otvaranja: 20.6.2018   
    
       
     
    12.6.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Pružanje usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka u ekološkoj proizvodnji, preradi, distribuciji i skladištenju eko proizvoda, te uslugu laboratorijske analize tla na ostatke pesticida
 • Datum otvaranja: 26.6.2018   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Dalekozori za lovočuvare
 • Datum otvaranja: 18.6.2018   
    
       
     
    11.6.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rešetkasti prijelaz
 • Datum otvaranja: 18.6.2018   
    
       
     
    8.6.2018.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Visokotlačni čistač (mini wash za mehaničku radionu)
 • Datum otvaranja: 13.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Lucerna sijeno - balirano u kocka bale
 • Datum otvaranja: 18.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja veša za potrebe lovačkih kuća Grupa II - UŠP Đakovo
 • Datum otvaranja: 18.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja veša za potrebe lovačkih kuća Grupa I - Šumarija Tikveš
 • Datum otvaranja: 18.6.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Rolomat-zalijevanje u rasadniku
 • Datum otvaranja: 15.6.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Dvogledi 7x42
 • Datum otvaranja: 14.6.2018   
    
       
     
    7.6.2018.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Šišač loze -traktorski
 • Datum otvaranja: 15.6.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Gardova linija –rahlj.zemlje u vinogradu
 • Datum otvaranja: 15.6.2018   
    
     
  (C) 2018 HRSUME WebTeam