početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | --> 2016

 

   Naziv

Datum objave    

   
  26.8.2016.    
  UŠP KARLOVAC

 
 • Obnova zgrade šumarije Ozalj - krovište zgrade
 • Datum otvaranja: 5.8.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Licenca za DevExpress Universal komponente
 • Datum otvaranja: 2.9.2016   
    
       
     
    25.8.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Šumarija Repaš - krovište - promjena crijepa
 • Datum otvaranja: 6.9.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • MIP - STP - Zamjena industrijskih vrata
 • Datum otvaranja: 6.9.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rekonstrukcija grijanja - MIP Đurđevac
 • Datum otvaranja: 6.9.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • PRILAZNA ASFALTNA CESTA DO LK ĐEDOVICA
 • Datum otvaranja: 2.9.2016   
    
       
     
    24.8.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sol u tabletama
 • Datum otvaranja: 1.9.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • radovi na sanaciji izvoznih puteva
 • Datum otvaranja: 31.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na održavanju šumarske kuće Veliki Smolnik
 • Datum otvaranja: 31.8.2016   
    
       
     
    23.8.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Drvena stolarija za upravnu zgradu šumarije Perušić
 • Datum otvaranja: 30.8.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Drvena stolarija za upravnu zgradu šumarije Gospić
 • Datum otvaranja: 30.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava plastičnih kontejnera za potrebe rasadničarske proizvodnje
 • Datum otvaranja: 31.8.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Revizija financijskih izvješća 2016.
 • Datum otvaranja: 1.9.2016   
    
       
     
    19.8.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge ličenja i sitnih popravaka - lugaranica Mačkovac
 • Datum otvaranja: 26.8.2016   
    
       
     
    18.8.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Obnova zgrade šumarije Duga Resa
 • Datum otvaranja: 26.8.2016   
    
       
     
    11.8.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Limarski radovi na šumarskom kutiću
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Stolovi i klupe
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Ugostiteljska oprema
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI DRVENE FASADE NA ŠUMARSKOJ KUĆI BEVANDINICA
 • Datum otvaranja: 18.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI FASADE OD DRVENIH POLUOBLICA NA ŠUMARSKOJ KUĆI MIŠKOVICA
 • Datum otvaranja: 18.8.2016   
    
       
     
    10.8.2016.    
    UŠP NAŠICE

   
 • SANACIJA KROVIŠTA MEHANIČKE RADIONICE ZOLJAN
 • Datum otvaranja: 18.8.2016   
    
       
     
    9.8.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak elektroinstalacija
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Snježni plug s prednjom pločom i priključkom elektro instalacije
 • Datum otvaranja: 17.8.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Obnova drvenog dijela fasade zgrade LD Muljava
 • Datum otvaranja: 18.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA ODRŽAVANJU RADNIČKE NASTAMBE ŠTIROVAČA
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA ODRŽAVANJU ŠUMARSKE KUĆE VELIKI SMOLNIK
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA ODRŽAVANJU ŠUMARSKE KUĆE VRANJKOVAC
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi i servis za MFL-ponavljanje
 • Datum otvaranja: 18.8.2016   
    
       
     
    4.8.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilicu Seppi-Šumarija Otok-3
 • Datum otvaranja: 11.8.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prometni znakovi
 • Datum otvaranja: 12.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada projekta za izgradnju garažno skladišnog objekta- Benkovac
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija terase na objektu Rasadnik Liskovac- Muć
 • Datum otvaranja: 22.8.2016   
    
       
     
    3.8.2016.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Kontejneri za rasadnik Zagreb
 • Datum otvaranja: 10.8.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Sanacija krovišta lugarnice Škamnica
 • Datum otvaranja: 12.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija reklamnog panoa- Kožino
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
       
     
    2.8.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga podizne autokošare
 • Datum otvaranja: 8.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Zračno hidraulična dizalica
 • Datum otvaranja: 11.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Indukcijski grijač za ležajeve
 • Datum otvaranja: 11.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • TIG- APARAT ZA VARENJE
 • Datum otvaranja: 11.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izmjena željezne ograde u dvorištu upravne zgrade šumarije Zadar
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
       
     
    1.8.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis i popravak pumpi visokog pritiska
 • Datum otvaranja: 10.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Bojanje i izolacija zidova u lugarnici Topolo
 • Datum otvaranja: 16.8.2016   
    
       
     
    29.7.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Kosiri
 • Datum otvaranja: 4.8.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava i ugradnja solarnih panela za Edu centar -Foresteye
 • Datum otvaranja: 8.8.2016   
    
       
     
    28.7.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Program rubrike „DJEČJI KUTAK“u časopisu Hrvatske šume
 • Datum otvaranja: 3.8.2016   
    
       
     
    26.7.2016.    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA G.J. KORDINAC, ŠUMSKA CESTA RUJSKO BILO - ABEZ U ŠUMARIJI KRASNO
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Beton
 • Datum otvaranja: 3.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI FASADE OD DRVENIH POLUOBLICA NA ŠUMARSKOJ KUĆI VELIKI SMOLNIK
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠUMARSKE KUĆE BEVANDINICA
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade nadstrešnice Jarčevac
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
       
     
    25.7.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstukciju zgrade za obradu divljači
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga promjene energenata i izradu centralnog grijanja šumarije Baranjsko Petrovo Selo
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
       
     
    20.7.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kontejneri (za rasadničarsku proizvodnju)
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombinirani hladnjak - zamrzivač
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
       
     
    19.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • KRPANJE UDARNIH RUPA U ASFALTNOM KOLNIKU
 • Datum otvaranja: 27.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske prskalice II
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske prskalice I
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Šumska cesta donji stroj- Lepi hrast šumarija V. Gorica
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Šumska cesta donji stroj- Donje podotočje šumarija V. Gorica
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na sanaciji odvodnje klimatizacijskog sustava
 • Datum otvaranja: 29.7.2016   
    
       
     
    18.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • UREDSKA STOLICA - DAKTILOGRAFSKA
 • Datum otvaranja: 25.7.2016   
    
       
     
    15.7.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 22.7.2016   
    
       
     
    13.7.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Podopolagački radovi
 • Datum otvaranja: 20.7.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Pumpe hidraulike_ULT 160B
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    12.7.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Sanacija ceste
 • Datum otvaranja: 20.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada softver aplikacije za pametne telefone -Foresteye
 • Datum otvaranja: 22.7.2016   
    
       
     
    11.7.2016.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Najam bagera
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    8.7.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombajniranje zobi sa sjeckanjem biljnih ostataka (slame) - Rasadnik Močile i Drnje
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombajniranje zobi sa sjeckanjem biljnih ostataka (slame) - Rasadnik Limbuš
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga piljenja trupaca za UŠP Bjelovar (ČA,LI,VG,VR)
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - Šumarija Đurđevac - zgrada u Basaričekovoj
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Tifon za navodnjavanje s kolicima i topom - UŠP KC i OS
 • Datum otvaranja: 18.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - Šumarija Repaš
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Fotokopirni aparati
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
       
     
    7.7.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA PELETE ZA ŠUMARIJE DVOR I HRV. DUBICA
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP OGULIN

   
 • OBNOVA ULAZNOG STEPENIŠTA I IZRADA NADSTREŠNICE - ŠUMARIJA JASENAK
 • Datum otvaranja: 18.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga vršidbe zobi
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice SEPPI - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za traktore Ursus, Deutz - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Priprema sijena - Šeprešhat
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    6.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • REKONSTRUKCIJA DVORIŠTA I PRISTUPNIH STAZA - ŠUMARIJA JASENAK
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Najam psa krvosljednika sa vodičem za potrebe lovišta Radinje
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE LOVAČKE KUĆE VRANJKOVAC
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE - PLASTENIK PODBADANJ
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava i montaža klima uređaja
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - V.Novaka, Varaždin - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
       
     
    5.7.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Balirano sijeno
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI NA ODRŽAVANJU PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • 3.1. Antiparazitik za suzbijanje/prevenciju fascioloidoze
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
       
     
    4.7.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga kombajniranja i berbe kukuruza beračem
 • Datum otvaranja: 12.7.2016   
    
       
     
    1.7.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Protupožarna osmatračnica u šumariji Sveti Rok
 • Datum otvaranja: 11.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Adaptacija poslovnog prostora u Zagrebčanki-6 kat. (UŠP ZA)
 • Datum otvaranja: 7.7.2016   
    
       
     
    28.6.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis klima uređaja
 • Datum otvaranja: 6.7.2016   
    
       
     
    24.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak rashladnika vode ECGAN600E72E1XDD-329701-1
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
     
  (C) 2016 HRSUME WebTeam