početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | --> 2016

 

   Naziv

Datum objave    

   
  26.7.2016.    
  UŠP SENJ

 
 • ODRŽAVANJE GORNJEG STROJA G.J. KORDINAC, ŠUMSKA CESTA RUJSKO BILO - ABEZ U ŠUMARIJI KRASNO
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Beton
 • Datum otvaranja: 3.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI FASADE OD DRVENIH POLUOBLICA NA ŠUMARSKOJ KUĆI VELIKI SMOLNIK
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA ŠUMARSKE KUĆE BEVANDINICA
 • Datum otvaranja: 2.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade nadstrešnice Jarčevac
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
       
     
    25.7.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstukciju zgrade za obradu divljači
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga promjene energenata i izradu centralnog grijanja šumarije Baranjsko Petrovo Selo
 • Datum otvaranja: 9.8.2016   
    
       
     
    21.7.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi i servis za MFL
 • Datum otvaranja: 29.7.2016   
    
       
     
    20.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • ODRŽAVANJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
 • Datum otvaranja: 29.7.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kontejneri (za rasadničarsku proizvodnju)
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombinirani hladnjak - zamrzivač
 • Datum otvaranja: 28.7.2016   
    
       
     
    19.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • KRPANJE UDARNIH RUPA U ASFALTNOM KOLNIKU
 • Datum otvaranja: 27.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske prskalice II
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske prskalice I
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Šumska cesta donji stroj- Lepi hrast šumarija V. Gorica
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Šumska cesta donji stroj- Donje podotočje šumarija V. Gorica
 • Datum otvaranja: 26.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na sanaciji odvodnje klimatizacijskog sustava
 • Datum otvaranja: 29.7.2016   
    
       
     
    18.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • UREDSKA STOLICA - DAKTILOGRAFSKA
 • Datum otvaranja: 25.7.2016   
    
       
     
    15.7.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 22.7.2016   
    
       
     
    13.7.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Podopolagački radovi
 • Datum otvaranja: 20.7.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Pumpe hidraulike_ULT 160B
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    12.7.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Sanacija ceste
 • Datum otvaranja: 20.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada softver aplikacije za pametne telefone -Foresteye
 • Datum otvaranja: 22.7.2016   
    
       
     
    11.7.2016.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Najam bagera
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    8.7.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombajniranje zobi sa sjeckanjem biljnih ostataka (slame) - Rasadnik Močile i Drnje
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kombajniranje zobi sa sjeckanjem biljnih ostataka (slame) - Rasadnik Limbuš
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga piljenja trupaca za UŠP Bjelovar (ČA,LI,VG,VR)
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - Šumarija Đurđevac - zgrada u Basaričekovoj
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Tifon za navodnjavanje s kolicima i topom - UŠP KC i OS
 • Datum otvaranja: 18.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - Šumarija Repaš
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Fotokopirni aparati
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
       
     
    7.7.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA KOTLA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA PELETE ZA ŠUMARIJE DVOR I HRV. DUBICA
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP OGULIN

   
 • OBNOVA ULAZNOG STEPENIŠTA I IZRADA NADSTREŠNICE - ŠUMARIJA JASENAK
 • Datum otvaranja: 18.7.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga vršidbe zobi
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice SEPPI - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za traktore Ursus, Deutz - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Priprema sijena - Šeprešhat
 • Datum otvaranja: 19.7.2016   
    
       
     
    6.7.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • REKONSTRUKCIJA DVORIŠTA I PRISTUPNIH STAZA - ŠUMARIJA JASENAK
 • Datum otvaranja: 15.7.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Najam psa krvosljednika sa vodičem za potrebe lovišta Radinje
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE LOVAČKE KUĆE VRANJKOVAC
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JEDNOSTAVNE GRAĐEVINE - PLASTENIK PODBADANJ
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava i montaža klima uređaja
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - V.Novaka, Varaždin - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
       
     
    5.7.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Balirano sijeno
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI NA ODRŽAVANJU PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 14.7.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • 3.1. Antiparazitik za suzbijanje/prevenciju fascioloidoze
 • Datum otvaranja: 13.7.2016   
    
       
     
    4.7.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga kombajniranja i berbe kukuruza beračem
 • Datum otvaranja: 12.7.2016   
    
       
     
    1.7.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Protupožarna osmatračnica u šumariji Sveti Rok
 • Datum otvaranja: 11.7.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Adaptacija poslovnog prostora u Zagrebčanki-6 kat. (UŠP ZA)
 • Datum otvaranja: 7.7.2016   
    
       
     
    28.6.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis klima uređaja
 • Datum otvaranja: 6.7.2016   
    
       
     
    24.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak rashladnika vode ECGAN600E72E1XDD-329701-1
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
       
     
    23.6.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA ŠUMARIJU TOPUSKO
 • Datum otvaranja: 1.7.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA ŠUMARIJU KRAŠIĆ
 • Datum otvaranja: 4.7.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada projekta za obnovu stacionara šumarije Gvozd
 • Datum otvaranja: 1.7.2016   
    
       
     
    21.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pranja i peglanja
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - V.Novaka,Varaždin
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena ulaznih vrata šumarije Bjelovar
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena stolarije na šumariji Sirač
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava zelene kukuruzne mase za siliranje
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
       
     
    20.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Servisiranje sustava za tretman pitke vode u LK Spačva
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI POMOĆNOG OBJEKTA RADNIČKE NASTAMBE VODICE
 • Datum otvaranja: 27.6.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na sanaciji poslovnog prostora - ured Ploče
 • Datum otvaranja: 29.6.2016   
    
       
     
    17.6.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Silaža-ponavljanje
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
       
     
    14.6.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Priključci za motokultivatore
 • Datum otvaranja: 23.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kompresor za zrak s priključcima
 • Datum otvaranja: 23.6.2016   
    
       
     
    13.6.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 27.6.2016   
    
       
     
    10.6.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 17.6.2016   
    
       
     
    9.6.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • OBNOVA ULAZNOG STEPENIŠTA I IZRADA NADSTREŠNICE - ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 20.6.2016   
    
       
     
    8.6.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • MOBILNE NADZORNE KAMERE ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 15.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GODIŠNJE ČIŠĆENJE KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA UŠP NAŠICE
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjenila - trska
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • PREPRAVAK INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA ŠUMARIJE KOŠKA
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
       
     
    6.6.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Hladnjača Mačkovac - Radovi na uređenju prihvata divljači
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Silos za pelete
 • Datum otvaranja: 14.6.2016   
    
       
     
    3.6.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga čišćenja i rekonstrukcije kaljevih peći LD Monjoroš
 • Datum otvaranja: 14.6.2016   
    
       
     
    2.6.2016.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Noževi za sitnilicu Seppi M
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada bankina
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGA NADZORA POSTOJEĆEG VIDEONADZORNOG SUSTAVA PREKO CDS U RJ ŠUMATRANS ZOLJAN I SLATINA
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Betonski radovi i postavljanje ogradnih panela – rasadnik Močile – ponavljanje 3
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
       
     
    1.6.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Baterijske svjetiljke
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Materijal za ogradu u rasdaniku Hajderovac
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
       
     
    31.5.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Energetsko certificiranje obnovljene zgrade šumarije Topusko
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • BOJANJE DRVENIH POLUOBLICA NA UPRAVNOJ ZGRADI ŠUMARIJE KRASNO
 • Datum otvaranja: 7.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Fasaderski i ličilački radovi – šumarija Čakovec
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija krovišta (Zamj. sal. ploča) Grubišno Polje
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
       
     
    30.5.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • GRAĐEVINSKI RADOVI - HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA PODRUMA U ŠUMARIJI POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Projekt povećanja energetske učinkovitosti
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja parkirališta - šumarija Sokolovac
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
       
     
    25.5.2016.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Materijal za popravak traktorskih dasaka za šumariju Kutina
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
       
     
    24.5.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak Godišnjeg izvješća 2015. godine
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga stručnog nadzora - ovlašteni inženjer strojarstva
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada Glavnog rudarskog projekta na eksploatacijskom polju II. Rašaška
 • Datum otvaranja: 3.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Stroj za pranje suđa
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
     
  (C) 2016 HRSUME WebTeam