početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | --> 2015

 

   Naziv

Datum objave    

   
  3.7.2015.    
  UŠP VINKOVCI

 
 • Motorne rotacijske kosilice za travu
 • Datum otvaranja: 13.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija klizišta – građevinski popravci
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija drvenih površina objekta u Svibovici
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Popravak oštećenih špaleta oko prozora na zgradi Šumarije u Pitomači i lugarnice Vapnara Šumarije Ivanec u GJ Ravna Gora
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
       
     
    2.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorski plug diskozni
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Tajfun (Šumarsko traktorsko vitlo)
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Balirano sijeno
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Travnata silaža
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
       
     
    1.7.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • KONTEJNER I TANKVANA U KAMENOLOMU
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga vršidbe zobi
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Promjena krovišta - Rasadnik Zalužje
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga veterinarskih pregleda
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
       
     
    30.6.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Uvez uređajnih elaborata
 • Datum otvaranja: 7.7.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Unutarnje uređenje dograđenog dijela poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Mehanička radiona-kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
       
     
    29.6.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA RADIONICE
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak i isporuka tiskanica i obrazaca
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Najam psa krvosljednika sa vodičem za potrebe lovišta Radinje
 • Datum otvaranja: 7.7.2015   
    
       
     
    26.6.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Vitlo dvobubanjsko za Timberjack 240 C
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
       
     
    24.6.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Aluminijski stupčići tipa Maksimir 340
 • Datum otvaranja: 1.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice Seppi
 • Datum otvaranja: 2.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr šumarije Ilok
 • Datum otvaranja: 2.7.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Prijenosna računala i projektor u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rampe_ponovljeno
 • Datum otvaranja: 3.7.2015   
    
       
     
    23.6.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis i popravak pumpi visokog pritiska
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
       
     
    19.6.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Radovi na uređenju dvorišta (Šumarija Suhopolje)
 • Datum otvaranja: 29.6.2015   
    
       
     
    18.6.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • BOJANJE UREDSKO-RADNIČKIH PROSTORIJA U RJ GMP
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
       
     
    17.6.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Motorna rotacijska kosilica za travu
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga rekonstrukcije LD Ćošak šume
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice UŠP KC - grupa 2
 • Datum otvaranja: 26.6.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice UŠP KC - grupa 1
 • Datum otvaranja: 26.6.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Nadogradnja klimatskog sustava Centralne serverske sale u Bjelovaru
 • Datum otvaranja: 24.6.2015   
    
       
     
    16.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • UREĐENJE GLAVNOG I POMOĆNOG ULAZA U ZGRADU ŠUMARIJE DVOR
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • PROGRAM RUBRIKE „DJEČJI KUTAK“U ČASOPISU HRVATSKE ŠUME
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
       
     
    15.6.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • STRUČNO USAVRŠAVANJE INFORMATIČARA- ŠKOLOVANJE PROGRAMERA, PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rampe
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
       
     
    12.6.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • UREĐENJE LOVAČKE KUĆE "UBAŠ" NA PODRUČJU ŠUMARIJE LABIN
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Trakaste zavjese
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
       
     
    11.6.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis klima uređaja
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Prijenosna računala i projektor u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena rasvjetnih tijela
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Nabava i montaža trakastih zavjesa-Šumarija Skrad
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava zelene kukuruzne mase za siliranje
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
       
     
    10.6.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Promjena stolarije
 • Datum otvaranja: 17.6.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Automatska hranilica za divljač-elektronika
 • Datum otvaranja: 17.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Motorna pumpa za vodu
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
       
     
    9.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ VIŠEMETRICE
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Stručno usavršavanje informatičara – školovanje 14 programera.
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Usluga stručnjaka protupožarne zaštite u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije upravne zgrade šumarije Gomirje
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
       
     
    3.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA U ŠUMARIJI DVOR
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dobava i ugradnja betona za AB stopu dizalice u radionici Šumarije Cerna
 • Datum otvaranja: 12.6.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Servisiranje sustava za tretman pitke vode u LK Spačva
 • Datum otvaranja: 12.6.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Godišnji servis rashladnika vode i kontrola nepropusnosti sustava, proizvođač TRANE
 • Datum otvaranja: 12.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Unutarnje uređenje dograđenog dijela poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 10.6.2015   
    
       
     
    1.6.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Izrada i izvoženje metrice u šumariji Ivanska
 • Datum otvaranja: 8.6.2015   
    
       
     
    29.5.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija krovišta i promjena pokrova – lugarnica Legrad
 • Datum otvaranja: 8.6.2015   
    
       
     
    28.5.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ KESTENOVE VIŠEMETRICE
 • Datum otvaranja: 8.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Servis hidrauličnog čekića HAMMER HP 2400
 • Datum otvaranja: 5.6.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Pokretna skela za građevinske radove
 • Datum otvaranja: 5.6.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA TELEFONSKIH INSTALACIJA IZMJENE_1
 • Datum otvaranja: 8.6.2015   
    
       
     
    27.5.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Prijevoz ugostiteljske opreme i stvari za potrebe Dana šumarstva-Otočac 2015.
 • Datum otvaranja: 3.6.2015   
    
       
     
    26.5.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija izvoznih puteva na području UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 2.6.2015   
    
       
     
    25.5.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA DIJELA FASADE I KROVIŠTA U PLAŠKOM
 • Datum otvaranja: 8.6.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • TISAK GODIŠNJEG IZVJEŠĆA HRVATSKIH ŠUMA ZA 2014. GODINU
 • Datum otvaranja: 1.6.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • TELEFONSKA CENTRALA
 • Datum otvaranja: 3.6.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Elektroinstalaterski radovi na sanaciji gromobranske instalacije i rasvjete na objektu Vilka Novaka 50g, Varaždin
 • Datum otvaranja: 1.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GARAŽNA VRATA
 • Datum otvaranja: 1.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Hranilice za divljač-ponovni poziv
 • Datum otvaranja: 1.6.2015   
    
       
     
    22.5.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • KONTEJNER I TANKVANA U KAMENOLOMU
 • Datum otvaranja: 10.6.2015   
    
       
     
    21.5.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika na području UŠP Gospić
 • Datum otvaranja: 27.5.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika na području UŠP Gospić
 • Datum otvaranja: 27.5.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika na području UŠP Gospić
 • Datum otvaranja: 27.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE PRANJA I GLAČANJA POSTELJINE PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 29.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • MULT LOCK LOKOTI ZA RAMPE
 • Datum otvaranja: 29.5.2015   
    
       
     
    20.5.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika na području UŠP Gospić
 • Datum otvaranja: 27.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Novelacija glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju tehnološke zgrade u rasadniku Drnje
 • Datum otvaranja: 28.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Usluge održavanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
 • Datum otvaranja: 28.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Usluge održavanja električnih instalacija
 • Datum otvaranja: 28.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Traktorske cisterne za vodu
 • Datum otvaranja: 27.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Fasaderski, soboslikarski i ličilački radovi
 • Datum otvaranja: 28.5.2015   
    
       
     
    19.5.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge redovnog servisa, održavanja i popravka rashladnih komora i klima uređaja
 • Datum otvaranja: 26.5.2015   
    
       
     
    18.5.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • BOJANJE UREDSKIH PROSTORIJA
 • Datum otvaranja: 25.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Redoviti polugodišnji servis rashladnih sustava komora za hlađenje i skladištenje mesa divljači objekta u Đurđevcu – LD Peski
 • Datum otvaranja: 26.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Kamere za snimanje divljači
 • Datum otvaranja: 25.5.2015   
    
       
     
    15.5.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Najam WC kabina, DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA, Ogulin, 12.-13.6.2015
 • Datum otvaranja: 21.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija krovišta i zamjena pokrova na objektu Kosturač
 • Datum otvaranja: 25.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Okretač za sijeno
 • Datum otvaranja: 25.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada nadstrešnice nad ulaznom terasom šumarije Križevci
 • Datum otvaranja: 25.5.2015   
    
       
     
    14.5.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava živih fazana – UŠP KC
 • Datum otvaranja: 22.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena prozora na zgradi šumarije Pitomača (ponavljanje)
 • Datum otvaranja: 22.5.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena prozora na objektu Vapnara šumarije Ivanec (ponavljanje)
 • Datum otvaranja: 22.5.2015   
    
       
     
    13.5.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • USLUGA IZRADE I POSTAVLJANJA ZAŠTITNIH RAMPI U ŠUMARIJI DVOR
 • Datum otvaranja: 22.5.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Usluga održavanja traktora IMT 567 ; Šumarija Buzet
 • Datum otvaranja: 21.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prijenosni spremnici za gorivo
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Popravak i servis hidrauličnog čekića
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za SITNILICU BERTI
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Cijepljenje protiv krpeljnog meningoencefalitisa
 • Datum otvaranja: 22.5.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga održavanja uredske opreme
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Lugarnica Suho-Grupa 2 (Uređenje vanjskog dijela objekta)
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Lugaranica Suho-Grupa 1(centralno grijanje)
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Ispitivanje otpadnih voda iz trenutnog uzroka
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
       
     
    12.5.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • Proširenje sustava za navodnjavanje u Rasadniku Frančeskija
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorska krilna prskalica 330 (UŠP Zagreb)
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorska krilna prskalica TP 400 3R (UŠP Ogulin)
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
       
     
    11.5.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Najam i montaža LED ekrana
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Plodna zemlja za rasadnik Zagreb predjel Lukavec sa dostavom i razgrtanjem
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade R.J. Rasadnik Zagreb, predjel Lukavec
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade šumarije Remetinec
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prekrivanje kuće Bjelolasica
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
       
     
    8.5.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Izvedbeni projekt rekonstrukcije i unutarnjeg uređenja poslovnog objekta Trg Kralja Tomislava 11, s nadzorom izvođenja radova - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 20.5.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava hidrauličnih crijeva i priključaka za šumske traktore, kamionske dizalice i građevinske strojeve
 • Datum otvaranja: 18.5.2015   
    
       
     
    7.5.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • Pregradnja kotlovnice zgrade Odjela za uređivanje šuma u Pazinu
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Fotokopirni uređaji
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Posude (kontejneri) za sadnice
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Traktorski atomizeri nošeni
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GODIŠNJE ČIŠĆENJE KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA UŠP NAŠICE
 • Datum otvaranja: 14.5.2015   
    
       
     
    6.5.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Traktorski atomizer nošeni (Split)
 • Datum otvaranja: 14.5.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Automatska hranilica za divljač
 • Datum otvaranja: 13.5.2015   
    
       
     
    5.5.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • SEF BLAGAJNIČKI
 • Datum otvaranja: 15.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Profilna korpa za JCB
 • Datum otvaranja: 12.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Željezna šipka/stup
 • Datum otvaranja: 14.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje reklamnih panoa (Metković)
 • Datum otvaranja: 12.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje promatračnice Lukar- Drniš
 • Datum otvaranja: 12.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorske tanjurače s 28 diskova fi 560 mm
 • Datum otvaranja: 12.5.2015   
    
       
     
    4.5.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Nabava rezervnih špica za hidraulične čekiće
 • Datum otvaranja: 13.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija motrionica- Šumarija Zadar
 • Datum otvaranja: 13.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • BN-2015-0445_01 – REZERVNI DIJELOVI KOMATSU D 155A-1_IZMJENE 1
 • Datum otvaranja: 11.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izgradnja osmatračnice Ražanac- Šumarija Zadar
 • Datum otvaranja: 13.5.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija krovišta motrionice-šumarija Biograd
 • Datum otvaranja: 12.5.2015   
    
       
     
    30.4.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • OGRADA OKO RASADNIKA
 • Datum otvaranja: 8.5.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga strojne obrade za UŠP N.Gradiška
 • Datum otvaranja: 8.5.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava tanjuraće 26 diskova
 • Datum otvaranja: 8.5.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Sanacija krovišta mehaničarske radionice i upravne zgrade RJ Slatina
 • Datum otvaranja: 8.5.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Aparat za zavarivanje
 • Datum otvaranja: 7.5.2015   
    
       
     
    29.4.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Vanbrodski motori
 • Datum otvaranja: 7.5.2015   
    
       
     
    28.4.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Kemijska sredstva za zaštitu zobi-ponovljeno
 • Datum otvaranja: 30.4.2015   
    
       
     
    27.4.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Agregati za struju
 • Datum otvaranja: 4.5.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • DALEKOZORI
 • Datum otvaranja: 4.5.2015   
    
       
     
    24.4.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • SERVIS I POPRAVAK MOSNE DIZALICE TIP-RMK-VF50
 • Datum otvaranja: 28.4.2015   
    
       
     
    23.4.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Ručna radiostanica Kenwood TK-2000 E
 • Datum otvaranja: 8.5.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Telefonske centrale s opremom
 • Datum otvaranja: 4.5.2015   
    
       
     
    22.4.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Košnja livada i baliranje sijena u Uzgajalištu divljači Kunjevci
 • Datum otvaranja: 29.4.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Pneumatski udarni odvijač RC 2345
 • Datum otvaranja: 29.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 30.4.2015   
    
       
     
    20.4.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • Malčiranje/košnja proizvodnih površina u Rasadniku Frančeskija
 • Datum otvaranja: 24.4.2015   
    
       
     
    16.4.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • ZAMJENA DOTRAJALOG/NEISPRAVNOG UPRAVLJAČKOG ORMARA ZA UKOPČAVANJE SUSTAVA ZA PROZRAČIVANJE STAKLENIKA U RASADNIKU FRANČESKIJA-UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 23.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga pokrivanja deseterostrane nadstrešnice Šeprešhat
 • Datum otvaranja: 24.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Pregled uređaja za primjenu pesticida
 • Datum otvaranja: 22.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Servis klima uređaja u Direkciji
 • Datum otvaranja: 23.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sanacije pokrova prihvatilišta za divljač Šeprešhat
 • Datum otvaranja: 24.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Gurtne za vanjsku ogradu u lovištu za potrebe Šumarije Tikveš i Batina
 • Datum otvaranja: 23.4.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Godišnji servis i čišćenje klimatizacijskih uređaja UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 24.4.2015   
    
       
     
    15.4.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga sadnje kukuruza
 • Datum otvaranja: 21.4.2015   
    
       
     
    14.4.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za priključke
 • Datum otvaranja: 27.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za prikolicu S-5,Pionir dizalicu i rotosjekače Forst i Lemind
 • Datum otvaranja: 27.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak hidrauličnih pumpi
 • Datum otvaranja: 27.4.2015   
    
       
     
    13.4.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • TRAKTORSKI IVERAČ
 • Datum otvaranja: 22.4.2015   
    
    UŠP OGULIN

   
 • DASKA ZA SNIJEG I ZEMLJU
 • Datum otvaranja: 21.4.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija krovišta motrionice-šumarija Biograd
 • Datum otvaranja: 20.4.2015   
    
       
     
    10.4.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA KOTLA NA PELET NA POSTOJEĆOJ KOTLOVNICI CENTRALNOG GRIJANJA U ZGRADI ŠUMARIJE RUJEVAC
 • Datum otvaranja: 20.4.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika_Donji Lapac
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
       
     
    9.4.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Popravak hidrauličnog čekića ATLAS COPCO MB 1700 DP
 • Datum otvaranja: 16.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga prijevoza strojeva
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pražnjenja septičkih jama
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pranja i peglanja
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga baždarenja i popravaka vaga
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak fotokopirnih uređaja
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Držalice jasenove razne
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak i isporuka plakata protupožarne zaštite
 • Datum otvaranja: 15.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • ISPORUKA MAJICA S NATPISOM ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU
 • Datum otvaranja: 14.4.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Popravak krovišta i zamjena pokrova na skladištu - Sokolovac
 • Datum otvaranja: 20.4.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada nadstrešnice na ulaznom podestu šum. Sokolovac
 • Datum otvaranja: 20.4.2015   
    
       
     
    8.4.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • CISTERNA ZA GORIVO S MJERAČEM PROTOKA
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP OGULIN

   
 • CISTERNA ZA GORIVO S MJERAČEM PROTOKA
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Vibro valjak - žaba
 • Datum otvaranja: 15.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluge organiziranog obrazovanja
 • Datum otvaranja: 16.4.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Unutarnje uređenje dograđenog dijela poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 16.4.2015   
    
       
     
    7.4.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr za šumariju Gunja
 • Datum otvaranja: 14.4.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Stilska kapija s mehanizmom
 • Datum otvaranja: 15.4.2015   
    
       
     
    3.4.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Kontejnerište-rasadnik Sesvete
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Buldozer NH D 180
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Cijepljenje protiv krpelja s uslugom aplikacije
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD KOMARACA
 • Datum otvaranja: 14.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • RADOVI NA HLADNJAČI MAČKOVAC
 • Datum otvaranja: 21.4.2015   
    
       
     
    2.4.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski raspršivač-atomizer nošeni 400 litara
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Popravak krova na mehaničkoj radioni šumarije Čazma
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Asfaltiranje dvorišta (PMG)
 • Datum otvaranja: 10.4.2015   
    
       
     
    1.4.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGE KOLSKE ZAPREGE
 • Datum otvaranja: 17.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sviranja lovačkog roga
 • Datum otvaranja: 8.4.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • TISAK I ISPORUKA JUMBO PLAKATA I BANERA-DANI ŠUMARSTVA
 • Datum otvaranja: 9.4.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Uređenje predprostora zgrade Šumarije Đurđevac, Basaričekova – pregrađivanje na dva ureda
 • Datum otvaranja: 9.4.2015   
    
       
     
    31.3.2015.    
    UŠP DELNICE

   
 • Prekrivanje pomoćnog objekta Š. Ravna Gora
 • Datum otvaranja: 8.4.2015   
    
       
     
    30.3.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Cjepljenje protiv krpeljnog meningoecefalitisa
 • Datum otvaranja: 7.4.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA LIJEPLJENJA JUMBO PLAKATA NA PODRUČJU UŠP BUZET,PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 3.4.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Nabava prijenosnih računala
 • Datum otvaranja: 7.4.2015   
    
       
     
    27.3.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Mineralno gnojivo za rasadnik Gospić
 • Datum otvaranja: 3.4.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 9.4.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • APARAT ZA PRANJE I ODMAŠĆIVANJE - VISOKOTLAČNI PERAČ
 • Datum otvaranja: 7.4.2015   
    
       
     
    26.3.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Odvajanje priključka vode na poslovnoj zgradi šumarije Hvar/apartmani
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Odvajanje priključka struje na poslovnoj zgradi šumarije Hvar/apartmani
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
       
     
    24.3.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada projektne dokumentacije građevinskih radova obnove zgrade šumarije Topusko
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Gospić
 • Datum otvaranja: 27.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Termovizija - UŠP Koprivnica - grupa 1
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Uređaj za noćno osmatranje divljači - UŠP Gospić - grupa 2
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
       
     
    23.3.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga uspostave šumskog reda za šumariju Pakrac
 • Datum otvaranja: 30.3.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga proreza za UŠP N.Gradiška
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
       
     
    20.3.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 27.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA AUTOPLATFORME ZA ŠUMARIJU ROVINJ
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    18.3.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Preša za crijeva visokog pritiska techmaflex PE 28
 • Datum otvaranja: 25.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava kosilice za potrebe Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    17.3.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Prijelom, tisak i distribucija časopisa H Š
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Feromonske klopke i feromoni
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    16.3.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • METALNE KANALICE
 • Datum otvaranja: 26.3.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Popravak objekta
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Pisač A0
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Geodetska oprema
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za traktor Steyr 9078
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija krovišta- terase nad garažom Hvar
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Boja za trajnu obilježbu
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
       
     
    13.3.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • GNOJIVO MINERALNO
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Gračac
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorska roto brana
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dopuna sustava za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Računalna oprema za stanice za tehnički pregled vozila
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak pumpi visokog pritiska
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Svrdla za bušenje d=25 cm
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 5
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 4
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 3
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 2
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 1
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
       
     
    11.3.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • Geodetske usluge za potrebe UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoencefalitisa
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski raspršivač-atomizer vučeni
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi za prikolice
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug podrivač
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorske tanjurače
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
       
     
    10.3.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kontejneri (vaze) za rasadničarstvo
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – Rasadničarstvo
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - OGRAĐENI PROSTOR ŠEPREŠHAT
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - LOVIŠTE BREZNICA
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Traktorska vadilica sadnica rasadničarska
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
       
     
    9.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sol prešana briketirana s mikroelementima
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • NABAVA SADNICA SEZONSKOG CVIJEĆA ZA RASADNIK FRANČESKIJA
 • Datum otvaranja: 13.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Mineralno gnojivo za potrebe UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge održavanja-Grupa 2- centralno grijanje
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge održavanja-Grupa 1-vodoinstalacija
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge popravka i održavanja klima uređaja
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
       
     
    6.3.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Sustav za centralno grijanje šumarija Donji Lapac
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga pregleda uređaja za primjenu pesticida
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
       
     
    5.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada i ugradnja PVC-prozora
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Gnojivo mineralno za područje UŠP Bjelovar, UŠP Zagreb i UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izmjena dokumentacije - Rad na održavanju ograda u lovištu Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
       
     
    4.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga cijepljenja s cjepivom protiv krpelja i sanitarne iskaznice
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • GNOJIVA ZA RASADNIK FRANČESKIJA (UŠP BUZET)
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Zakup parkirnih mjesta za službene automobile u garaži do 31.12.2015.godine
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – RJ Rasadničarstvo - grupa 2
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – RJ Rasadničarstvo - grupa 1
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge proreza trupaca za održavanje LTO - Šumarija Batina, Tikveš i Đakovo
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija objekta za rasijecanje i obradu divljači
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga pranja vozila – za područje Koprivnice
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Rad na održavanju ograda u lovištu Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
       
     
    3.3.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • Vulkanizerske usluge na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge vodoinstalatera na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA UMJETNOG GNOJIVA ZA POTREBE UŠP NOVA GRADIŠKA - GRUPA IV
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava umjetnog gnojiva za potrebe UŠP Našice - Grupa III
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA UMJETNOG GNOJIVA ZA POTREBE UŠP VINKOVCI - GRUPA II
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava umjetnog gnojiva za potreba UŠP Osijek - Grupa I
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Traktorski atomizeri nošeni
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Hranilica za jelensku divljač
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
       
     
    2.3.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • SADNICE: QUERCUS ILEX I CELTIS AUSTRALIS
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja pisača
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kukuruz - sjemenski
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
       
     
    27.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje promatračnica- Split
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na sanaciji vodotornja u R.J. Rasadnik Podbadanj
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Visokotlačni perač
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Kompresor
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug jednobrazni
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
       
     
    26.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorski sjetvospremač
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Osnivanje remiza za divljač na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na sanaciji skladišta šumarije Rab
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
       
     
    25.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Zamjena vodovodnih instalacija, keramičkih pločica i opreme za wc i kuhinju- Zadar
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj_Grupa 2
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj_Grupa 1
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
       
     
    24.2.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge strojne obrade metala_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada centralnog grijanja u šumariji Rakovica II faza
 • Datum otvaranja: 4.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija vlage i zamjena parketa- Sinj
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje reklamnih panoa (Metković)
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
       
     
    23.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška GRUPA IV UŠP NOVA GRADIŠKA
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška i rauole Grupa III - UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška - Grupa II - UŠP POŽEGA
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava divlje uljane repice - Rauole - Grupa I UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Popravljanje fasadnih fuga na objektu poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izgradnja osmatračnice šumarija Hvar
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
       
     
    20.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Bojanje unutarnjih zidova i vanjske ograde poslovne zgrade- Knin
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje promatračnice Lukar- Drniš
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Prskalica 200sp-255 (za motokultivator mtk 13,6 ks Green)
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Freza krtica 115 sa kardanom - priključak za traktor Eco 32
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Dizelski agregat za liniju RATH
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
       
     
    19.2.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE GRAĐEVINSKIH STROJEVA ZA ŠUMARIJU BUJE
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE AUTOPLATFORME U ŠUMARIJI BUJE
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA AUTOPLATFORME U ŠUMARIJI POREČ
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za traktore (Ursus, Deutz) – UŠP KC
 • Datum otvaranja: 27.2.2015   
    
       
     
    18.2.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Šumsko sjeme
 • Datum otvaranja: 26.2.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Treset i humusni supstrat
 • Datum otvaranja: 25.2.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge autoelektričara na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 27.2.2015   
    
       
     
    17.2.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Štoperice
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Mišolovke
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga podizne košare
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • FOLIJALNA GNOJIVA ZA RASADNIKE: Frančeskija-UšP Buzet, Podbadanj-UšP Senj i Zalužje-UšP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
       
     
    16.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Viličar lifter pramac MX 1016
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorska roto kosilica H TC 138
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Motokultivator MTK GREEN 6,50/80X12
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga popravka gibnjeva
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za kamionske prikolice
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Buldozer Tg140
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Repelent za sprječavanje šteta na poljoprivredi od divljači – UŠP KC
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Autolakirerski materijal
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
       
     
    13.2.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sol- kamena
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA TDS-a – GRUPA II
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA TDS-a I ZOBI – GRUPA I
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
       
     
    12.2.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Peleti
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Održavanje sustava za daljinski nadzor i upravljanje postrojenja za centralno grijanje
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava - repelenti za divljač
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
       
     
    11.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja rublja za potrebe lovačke kuće - Šumarija Đakovo - Grupa 2
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja rublja za potrebe lovačkih kuća - Šumarija Tikveš (Grupa 1)
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena zobi Grupa 2 - UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena zobi - Grupa 1 - UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
       
     
    10.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoecefalitisa
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge proreza trupaca - Šumarija Tikveš
 • Datum otvaranja: 18.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumariju Vrbovec
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumarije G.Polje, Suhopolje, Virovitica
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumariju Bjelovar
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
       
     
    9.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Servis i popravak traktora i kosilica
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izrada projektne dokumentacije lugarnica Porić
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
       
     
    30.1.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.Oriovac i Sl.Brod
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.N.Gradiška
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.Novska
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    29.1.2015.    
    UŠP NAŠICE

   
 • IZRADA ELABORATA O REZERVAMA TEHNIČKO GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU JOVANOVICA - TREĆA OBNOVA
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    28.1.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje odmarališta 2015.- grupa 4
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    27.1.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Održavanje odmarališta 2015._grupa 3
 • Datum otvaranja: 4.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Održavanje odmarališta Duga uvala i Ližnje Moro na području UšP Buzet
 • Datum otvaranja: 5.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Održavanje odmarališta 2015.-grupa 2
 • Datum otvaranja: 3.2.2015   
    
       
     
    23.1.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Popravak hidrauličnog čekića Hammer HP 2400
 • Datum otvaranja: 30.1.2015   
    
       
     
    14.1.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr za šumariju Cerna
 • Datum otvaranja: 20.1.2015   
    
       
     
    12.1.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga oglašavanja u dnevnom tisku
 • Datum otvaranja: 16.1.2015   
    
       
     
    8.1.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Popravak traktora Belarus u šumariji Bjelovar
 • Datum otvaranja: 14.1.2015   
    
       
     
    5.1.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Servis i popravak za grijanje SS UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 12.1.2015   
    
     
  (C) 2015 HRSUME WebTeam