početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | --> 2016

 

   Naziv

Datum objave    

   
  24.6.2016.    
  UŠP VINKOVCI

 
 • Popravak rashladnika vode ECGAN600E72E1XDD-329701-1
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
       
     
    23.6.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA ŠUMARIJU TOPUSKO
 • Datum otvaranja: 1.7.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ ZA ŠUMARIJU KRAŠIĆ
 • Datum otvaranja: 4.7.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada projekta za obnovu stacionara šumarije Gvozd
 • Datum otvaranja: 1.7.2016   
    
       
     
    21.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pranja i peglanja
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena stolarije - V.Novaka,Varaždin
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena ulaznih vrata šumarije Bjelovar
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena stolarije na šumariji Sirač
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava zelene kukuruzne mase za siliranje
 • Datum otvaranja: 30.6.2016   
    
       
     
    20.6.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Servisiranje sustava za tretman pitke vode u LK Spačva
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI POMOĆNOG OBJEKTA RADNIČKE NASTAMBE VODICE
 • Datum otvaranja: 27.6.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na sanaciji poslovnog prostora - ured Ploče
 • Datum otvaranja: 29.6.2016   
    
       
     
    17.6.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Silaža-ponavljanje
 • Datum otvaranja: 28.6.2016   
    
       
     
    14.6.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Priključci za motokultivatore
 • Datum otvaranja: 23.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kompresor za zrak s priključcima
 • Datum otvaranja: 23.6.2016   
    
       
     
    13.6.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 27.6.2016   
    
       
     
    10.6.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 17.6.2016   
    
       
     
    9.6.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • OBNOVA ULAZNOG STEPENIŠTA I IZRADA NADSTREŠNICE - ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 20.6.2016   
    
       
     
    8.6.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • MOBILNE NADZORNE KAMERE ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 15.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GODIŠNJE ČIŠĆENJE KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA UŠP NAŠICE
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjenila - trska
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • PREPRAVAK INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA ŠUMARIJE KOŠKA
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
       
     
    6.6.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • ENERGETSKA OBNOVA FASADE, PROZORA I KROVIŠTA - ŠUMARIJA JOSIPDOL
 • Datum otvaranja: 15.6.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Hladnjača Mačkovac - Radovi na uređenju prihvata divljači
 • Datum otvaranja: 16.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Silos za pelete
 • Datum otvaranja: 14.6.2016   
    
       
     
    3.6.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga čišćenja i rekonstrukcije kaljevih peći LD Monjoroš
 • Datum otvaranja: 14.6.2016   
    
       
     
    2.6.2016.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Noževi za sitnilicu Seppi M
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada bankina
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGA NADZORA POSTOJEĆEG VIDEONADZORNOG SUSTAVA PREKO CDS U RJ ŠUMATRANS ZOLJAN I SLATINA
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Betonski radovi i postavljanje ogradnih panela – rasadnik Močile – ponavljanje 3
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
       
     
    1.6.2016.    
    UŠP DELNICE

   
 • Baterijske svjetiljke
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Materijal za ogradu u rasdaniku Hajderovac
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
       
     
    31.5.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Energetsko certificiranje obnovljene zgrade šumarije Topusko
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • BOJANJE DRVENIH POLUOBLICA NA UPRAVNOJ ZGRADI ŠUMARIJE KRASNO
 • Datum otvaranja: 7.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Fasaderski i ličilački radovi – šumarija Čakovec
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija krovišta (Zamj. sal. ploča) Grubišno Polje
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
       
     
    30.5.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • GRAĐEVINSKI RADOVI - HIDROIZOLACIJA I DRENAŽA PODRUMA U ŠUMARIJI POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 9.6.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Projekt povećanja energetske učinkovitosti
 • Datum otvaranja: 10.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja parkirališta - šumarija Sokolovac
 • Datum otvaranja: 8.6.2016   
    
       
     
    25.5.2016.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Materijal za popravak traktorskih dasaka za šumariju Kutina
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
       
     
    24.5.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak Godišnjeg izvješća 2015. godine
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga stručnog nadzora - ovlašteni inženjer strojarstva
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada Glavnog rudarskog projekta na eksploatacijskom polju II. Rašaška
 • Datum otvaranja: 3.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Stroj za pranje suđa
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
       
     
    23.5.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz agencijskih djelatnika u šumariji Perušić
 • Datum otvaranja: 30.5.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • GPS
 • Datum otvaranja: 30.5.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Viličar - nabava za potrebe RJ Šumatrans
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade sjenice LD Kondrić na kč.br. 574/2 k.o. Kondrić
 • Datum otvaranja: 2.6.2016   
    
    UŠP BUZET

   
 • Nastavak uređenja Lovačkog doma Ubaš
 • Datum otvaranja: 30.5.2016   
    
       
     
    20.5.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga red. servisa, održ. i popravka rashladnih komora i klima uređaja, te ostale rashladne opreme i uređaja - UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Repelenti za divljač
 • Datum otvaranja: 27.5.2016   
    
       
     
    19.5.2016.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje osmatračkog objekta- Šumarija Drniš
 • Datum otvaranja: 30.5.2016   
    
    UŠP BUZET

   
 • Uredski namještaj i oprema za Rasadnik Frančeskija
 • Datum otvaranja: 25.5.2016   
    
       
     
    18.5.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Sanacija stubišta upravne zgrade i krovišta garaže u šumariji Vrhovine
 • Datum otvaranja: 30.5.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA NOŽEVA/ČEKIĆA MD /006 ZA SITNILICU BERTI
 • Datum otvaranja: 23.5.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Usluga cateringa/dostava hrane i pića za učesnike na protupožarnoj pilot vježbi
 • Datum otvaranja: 1.6.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Pojašnjenje -Usluga izrade projektne dokumentacije uređenja „Eko tržnice“ na kč.br. 806/3 i 806/1 k.o. Bilje
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Obnova pročelja šumarije Daruvar (ponovljeni poziv)
 • Datum otvaranja: 25.5.2016   
    
       
     
    17.5.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade priključaka na javnu vodoopskrbu i odvodnju na kč.br. 806/3 i 806/1 k.o. Bilje
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za kamionske prikolice
 • Datum otvaranja: 24.5.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Pogonski kotač_buldozer FIAT KOBELCO
 • Datum otvaranja: 25.5.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Dvorište šumarije
 • Datum otvaranja: 27.5.2016   
    
       
     
    16.5.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava živih fazana - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 24.5.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Cijepljenje protiv krpeljnog meningoencefalitisa
 • Datum otvaranja: 24.5.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na poslovnoj zgradi šumarije Imotski
 • Datum otvaranja: 25.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Betonski radovi i postavljanje ogradnih panela - Rasadnik Močile, UŠP KC - ponavljanje 2
 • Datum otvaranja: 24.5.2016   
    
       
     
    13.5.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava hidrauličnih crijeva i priključaka za šumske traktore, kamionske dizalice i građevinske strojeve
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge izrade projektne dokumentacije uređenja
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade projekta uklanjanja, te nadzor uklanjanja građevine na kč.br.806/3 i 806/1 k.o. Bilje
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • • Usluga izrade projektne dokum. i nad. izgr. ur. za odvodnju i zbrinjavanje tehnoloških otpadnih voda autopraonice Zlatna Greda
 • Datum otvaranja: 20.5.2016   
    
       
     
    11.5.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilicu Seppi-Šumarija Otok
 • Datum otvaranja: 18.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Promjena prozora i vrata - skladište Sokolovac
 • Datum otvaranja: 19.5.2016   
    
       
     
    10.5.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija plastenika u rasadniku
 • Datum otvaranja: 18.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi sanacije kotlovnice u Đurđevcu-LD Peski
 • Datum otvaranja: 19.5.2016   
    
       
     
    9.5.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Prijelom, tisak i distrubucija časopisa Hrvatske šume
 • Datum otvaranja: 16.5.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • PJESKARENJE I BOJANJE REZERVOARA NA PUMPI U ŠUMARIJI KRASNO
 • Datum otvaranja: 16.5.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Organizacija i postavljanje protupožarne pilot vježbe
 • Datum otvaranja: 18.5.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Usluga cateringa/dostava hrane i pića za učesnike na protupožarnoj pilot vježbi
 • Datum otvaranja: 18.5.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje osmatračkog objekta- Šumarija Drniš
 • Datum otvaranja: 17.5.2016   
    
       
     
    6.5.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge sanacije prostora bivše hladnjače u Bilju
 • Datum otvaranja: 13.5.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija krovišta šumarije Bjelovar
 • Datum otvaranja: 12.5.2016   
    
       
     
    4.5.2016.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Traktorski priključci prema nes.namjeni-ostali _ utovarivač hidraulični traktorski
 • Datum otvaranja: 12.5.2016   
    
       
     
    3.5.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija i promjena pokrova krovišta - šumarija Sokolovac
 • Datum otvaranja: 12.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija fasade i strehe skladišta u Sokolovcu
 • Datum otvaranja: 12.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija fasade i stolarije - MIP Đurđevac
 • Datum otvaranja: 12.5.2016   
    
       
     
    2.5.2016.    
    UŠP BUZET

   
 • Izolacija krova mehaničke radione Šumarije Opatija-Matulji
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
       
     
    29.4.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Pokrovni lim za čeke
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija kotlovnice V.Novaka - šum.Varaždin
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Popravak i tapeciranje stolica - Đurđevac
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ribe za poribljavanje
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija plastenika u rasadniku
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija hidrantske mreže i vodovoda LD Peski Đurđevac
 • Datum otvaranja: 9.5.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Ostala oprema za kuhinje i instalacije (Kuhinja)
 • Datum otvaranja: 4.5.2016   
    
       
     
    28.4.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluge organiziranog obrazovanja
 • Datum otvaranja: 11.5.2016   
    
       
     
    27.4.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Uhrpavanje oblovine - šumarija Rakovica
 • Datum otvaranja: 5.5.2016   
    
     
  (C) 2016 HRSUME WebTeam