početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | --> 2014

 

   Naziv

Datum objave    

   
  18.4.2014.    
  UŠP GOSPIĆ

 
 • Usluge smještaja radnika
 • Datum otvaranja: 25.4.2014   
    
       
     
    17.4.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Ograda oko upravne zgrade šumarije Kutina
 • Datum otvaranja: 24.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge_grupa 2
 • Datum otvaranja: 24.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge_grupa 1
 • Datum otvaranja: 24.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoencefalitisa
 • Datum otvaranja: 23.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge održavanja šumskih cesta na području UŠP Senj_šumarija Senj
 • Datum otvaranja: 28.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge održavanja šumskih cesta na području UŠP Senj_šumarija Krasno
 • Datum otvaranja: 28.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge održavanja šumskih cesta na području UŠP Senj_šumarija Novi Vinodolski
 • Datum otvaranja: 28.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Solarna ploča s nosačem - Š. Koprivnica
 • Datum otvaranja: 28.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Akumulator za solarnu energiju - Šumarija Koprivnica
 • Datum otvaranja: 28.4.2014   
    
       
     
    16.4.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - LOVIŠTE BREZNICA I UZGAJALIŠTE KUJNJAK
 • Datum otvaranja: 24.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Klinasto remenje, semerinzi i ležajevi
 • Datum otvaranja: 23.4.2014   
    
       
     
    15.4.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorska daska za Valtru, SPG -2,8
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada noža za greder 200x1830x20
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sviranja lovačkog roga
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - OGRAĐENI PROSTOR ŠEPREŠHAT
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sanacije krovišta dvorišne zgrade šumarije Valpovo
 • Datum otvaranja: 23.4.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluge projektiranja šumskih cesta
 • Datum otvaranja: 24.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Nastavak sistema navodnjavanja u rasadniku
 • Datum otvaranja: 23.4.2014   
    
       
     
    14.4.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Caffe aparat ECAM 23.210.B
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Plodna zemlja za rasadnik Zagreb predjel Lukavec sa dostavom i razgrtanjem
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga redovnog servisa, održavanja i popravka rashladnih komora i klima uređaja
 • Datum otvaranja: 23.4.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika - Donji Lapac
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika - Korenica
 • Datum otvaranja: 18.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • NAS sustav za backup
 • Datum otvaranja: 22.4.2014   
    
       
     
    10.4.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada porušenog ogradnog kamenog zida- Šumarija Imotski
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Fungicid UNIVERSALIS
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGE KOLSKE ZAPREGE - GRUPA 2
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGE KOLSKE ZAPREGE - GRUPA 1
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 18.4.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Servis klima uređaja u Direkciji
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla LK Babinac
 • Datum otvaranja: 18.4.2014   
    
       
     
    9.4.2014.    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA NADZORNIH KAMERA ZA ŠUMARIJU RUJEVAC
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika
 • Datum otvaranja: 15.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga izrade kolaca za Tully cijevi
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • MTL SISTEMSKI LOKOT C-10
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
       
     
    8.4.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Cjepivo i usluga cijepljenja protiv krpelja
 • Datum otvaranja: 11.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Promjena i servis lamelnih (trakastih) zavjesa
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Projektna dokumentacija za hladnjaču
 • Datum otvaranja: 15.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Ostala sredstva za opremu prostorija
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Elektro hidraulična dvostupna dizalica
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
       
     
    7.4.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak klima uređaja na radnim strojevima i kamionima
 • Datum otvaranja: 11.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA VENTILOKONVEKTORA U ZGRADI U.Š.P. SISAK
 • Datum otvaranja: 16.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga proreza trupaca za održavanje LTO
 • Datum otvaranja: 15.4.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Padomjer
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • ArcGis Editor 9x
 • Datum otvaranja: 17.4.2014   
    
       
     
    3.4.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Ručno računalo s GPS – om za GIS
 • Datum otvaranja: 10.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Ručno računalo s GPS – om za GIS
 • Datum otvaranja: 10.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Održavanje objekata 2 grupe
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Održavanje objekata-2 grupe
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge autoelektričara na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 11.4.2014   
    
       
     
    2.4.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava papirnatih ručnika i ostalog
 • Datum otvaranja: 11.4.2014   
    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KOLNIH ULAZNIH VRATA
 • Datum otvaranja: 15.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Akumulator za solarnu energiju - Šumarija Kloštar Podravski
 • Datum otvaranja: 11.4.2014   
    
       
     
    1.4.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Protupožarne naprtnjače V 25
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Čelični I profili
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Prijemnik STONEX S3 GIS GPS
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabave zubne letve za dizalicu Jonsered
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava sjemenskog kukuruza-Drava 404 (pak 40.000 zrna)
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava sjemena rauole
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga piljenja drvnog materijala Naručitelja u razne dimenzije
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge popravka i održavanja klima uređaja
 • Datum otvaranja: 10.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava fazana za potrebe lovišta
 • Datum otvaranja: 10.4.2014   
    
       
     
    31.3.2014.    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge - Grupa 5
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 4
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 3
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 2
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge - Grupa 1
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Boje i lakovi
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Police za arhivu - Šumarija Čakovec
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - UREDSKE STOLICE
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - UREDSKI STOLOVI
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - UREDSKI STOLOVI
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - METALNI ORMARI
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Motorna kosilica rotacijska - samohodna
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
       
     
    28.3.2014.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada analiza za potrebe elaborata o rezervama mineralnih sirovina– kamenolom Perčin
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada analiza za potrebe elaborata o rezervama mineralnih sirovina– kamenolom Perčin
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sjeme za proljetnu sjetvu 2014 (rasadničarstvo i lovstvo )
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
       
     
    27.3.2014.    
    UŠP BUZET

   
 • TAPISON ZA ŠUMARIJU BUJE
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada gromobranske instalacije na zgradi Šumarije Ivanec
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
       
     
    26.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Pražnjenje septičkih jama
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava divlje uljane repice - Rauola
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
       
     
    25.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak fotokopirnih strojeva
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Informatička oprema-rezervni dijelovi II
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi za prikolice/šumarska nadgradnja RJ MGP
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sekundarni (nadzemni) sustav za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Motorni agregat za struju
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gusjenice za forwarder
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
       
     
    24.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluge: reparatorno zavarivanje-analiza materijala, žljebljenje, pregrijavanje i zavarivanje dizalice Jonsered 2190
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava aluminijskog čamca
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava kosira i "U" čavala
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava hidrauličnih crijeva i priključaka za šumske traktore, kamionske dizalice i građevinske strojeve
 • Datum otvaranja: 31.3.2014   
    
       
     
    20.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava rezervoara ulja za dizalicu Jonsered
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava baze šumske dizalice Jonsered
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija garažnog prostora- Šumarija Šibenik
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija garažnog prostora- Šumarija Šibenik
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Izrada vlaka u šumariji Korenica
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Rekonstrukcija šumske ceste
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoencefalitisa-UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
       
     
    19.3.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada porušenog ogradnog kamenog zida- Šumarija Imotski
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada i ugradnja prozora na osmatračnicama- Šumarija Drniš
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada i ugradnja prozora na osmatračnicama- Šumarija Drniš
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija osmatračnice/izmjena krovišta- Šumarija Biograd
 • Datum otvaranja: 25.3.2014   
    
       
     
    18.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava filtera za dizalicu Jonsered 90Z i 2190
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava guma za Menzi muck
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava konvekcijske pećnice Unox
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Oprema za kuhinju (termo lonci, kolica, ormar za kruh)
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kuhinjski stol od nehrđajućeg materijala
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
       
     
    14.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava i ugradnja svjetiljki i nadžbukne opreme u Brodska imovna općina i LD Kunjevci
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Zakup parkirnih mjesta za službene automobile u garaži
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Podopolagački radovi UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Održavanje objekata UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA TELEFONSKIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 25.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Isporuka feromonskih klopki i feromona
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
       
     
    13.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Hidraulična kranska dizalica 2t
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga poljoprivrednim strojevima
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena za kamenolom PERČIN- obnova
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rekonstrukcija mrežnog sustava
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
       
     
    12.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovištamehaničke radionice šumarije Lipovljani
 • Datum otvaranja: 19.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • REZERVNI DIJELOVI ZA REKONSTRUKCIJU ŠUMSKE ŽIČARE URUS I UNI
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • MULTI LOCK BRAVE ZA RAMPE
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GPS uređaj
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GPS uređaj
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
       
     
    11.3.2014.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA GRAĐEVINSKOG TROŠKOVNIKA I GRAĐEVINSKI NADZOR PRILIKOM IZGRADNJE ZGRADE ŠUMARIJE PETRINJA FAZA II
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ZAMJENA POGONSKOG VRATILA HIDRAULIČNE PUMPE LINDE
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SVJETLO VUČENI ČELIK fi 6 mm (čelik 0361)
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava hrane za divljač- sol kamena; sol prešana
 • Datum otvaranja: 19.3.2014   
    
       
     
    10.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade šumarije Dugo Selo
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ SADNICA ZA U.Š.P. SISAK
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • KRAMPOVI
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • VISOKOTLAČNI PERAČI STIHL re 128 Plus
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Mljevenje ogrjevnog drveta
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Naručitelja
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
       
     
    7.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nadzorne kamere za praćenje lovišta i divljači
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pranja i peglanja
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • RASHLADNI UREĐAJ (KO-TAINER) za prihvat, pot. i uskl. klaon. i prehramb. otpada
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Sanacija propusta u Gj Mirna
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projekta enegetske obnove fasade
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Interventni popravak-elektroinstalacije MGP Lučice-STP
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjeme za proljetnu sjetvu
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
       
     
    6.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Koševi i kante tip Tuškanac
 • Datum otvaranja: 12.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • GNOJIVA MINERALNA ZA RASADNIK FRANČESIJA
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Merpan WP 80
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga strojne obrade metala, izrada bolcni i piksa
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za kamionske prikolice
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Ostali kontrolni i mjerni uređaji
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GEODETSKA MJERNA STANICA
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
       
     
    5.3.2014.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Repelent za sprječavanje šteta na poljoprivredi od divljači
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Herbicidi za proljetnu sjetvu
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
       
     
    4.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Fotokopirni aparati MFU
 • Datum otvaranja: 11.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • ODVJETNIČKE USLUGE ZASTUPANJA U SPOROVIMA U TIJEKU
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi rotositnilica (ČA,VG,VP,VR)
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
       
     
    3.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Najam zglobne platforme s košarom za rezidbu
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • REZERVNI DIJELOVI BULDOZER KOMATSU D155-A_IZMJENE_1
 • Datum otvaranja: 11.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • SADNICE SEZONSKOG CVIJEĆA
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Visinomjer Haglof Vertex IV
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Cisterna creina 2200 l
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
       
     
    28.2.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga prijevoza strojeva
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • SOBOSLIKARSKI RADOVI - ULICA JABLANOVA 13
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Grejder OK
 • Datum otvaranja: 5.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Utovarivač ULT
 • Datum otvaranja: 5.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Buldozer Tg140
 • Datum otvaranja: 5.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga izrade Idejnog rudarskog projekta za ishođenje lokacijske dozvole-E.P. Žljebic
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prenosivi prometni znakovi i oprema
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
       
     
    27.2.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Automatska hranilica za divljač - komplet
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava prometnih znakova prenosivih
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Usluga usitnjavanja drvne mase,pripremnih zemljanih radova i sječe opasnih stabala korištenjem autodizalice
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Šumsko sjeme
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Vulkanizerske usluge na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 11.3.2014   
    
       
     
    26.2.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izrada i ugradnja cerade i nadogradnje na kamion Iveco
 • Datum otvaranja: 5.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga projektiranja obnove lugarnice Dravica
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge projektiranja i nadzora rekonstrukcije LK Zlatna Greda
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Mreža za zasjenu biljaka u rasadniku Zdenački Gaj
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Manila - vezivo
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjenila
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Osnivanje remiza za divljač na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Telefax uređaji
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Telefax uređaji
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
       
     
    25.2.2014.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga piljenja trupaca za potrebe Šumarije Grubišno Polje
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge vodoinstalatera na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
       
     
    24.2.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Pljevljenje i okopavanje u rasadniku Zagreb
 • Datum otvaranja: 3.3.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Lovac mraza, Spremište plantaže trešnje, Klizna vrata za mehaničku tradionu u šumariji Kutina
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Agregat za struju Flash 56 DI
 • Datum otvaranja: 3.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava DVOGLEDA
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Svrdla za bušenje
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA SAMOHODNE KRANSKE DIZALICE
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA AUTOPLATFORME
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge trušenja češera i dorade sjemena
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Popravak radnog stroja bager Fiat Hitachi 235
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug dvobrazni s pomoćnim kotačem
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rotodrljača
 • Datum otvaranja: 4.3.2014   
    
       
     
    21.2.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade R.J. Rasadnik Zagreb
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Potrošni materijal za profesionalne usisavače
 • Datum otvaranja: 25.2.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
       
     
    20.2.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Bojanje uredskih prostorija i stolarije- Šumarija Korčula
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Bojanje uredskih prostorija u zgradi Šumarije Hvar
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • FOTO APARAT
 • Datum otvaranja: 25.2.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Izrada projektne dokumentacije s troškovnikom za pumpno postrojenje u Rasadniku Frančeskija
 • Datum otvaranja: 25.2.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Izrada projektne dokumentacije s troškovnikom za pumpno postrojenje u Rasadniku Frančeskija
 • Datum otvaranja: 25.2.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Odvajanje priključka struje i vode Šumarije Rovinj i apartmana
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Izrada automatike za ukopčavanje sustava zalijevanja u Rasadniku Frančeskija
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
       
     
    19.2.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • IZRADA STABILIZATORA I NOSAČA DIZALICE JONSERED 520 ZA ŠUMARSKU POLUPRIKOLICU
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za izradu šumskih rampi
 • Datum otvaranja: 27.2.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • INFORMATIČKA OPREMA- REZERVNI DIJELOVI
 • Datum otvaranja: 27.2.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • SERVIS NOMAD UREĐAJA
 • Datum otvaranja: 26.2.2014   
    
       
     
    18.2.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izgradnja priključka na kanalizacijsku mrežu-šumarija Županja-skladište građevinskog materijala
 • Datum otvaranja: 28.2.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Hladnjača za PD Jankovac
 • Datum otvaranja: 26.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava treseta i humusnog supstrata
 • Datum otvaranja: 27.2.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Popravak radnog stroja bager Fiat Hitachi 355
 • Datum otvaranja: 21.2.2014   
    
       
     
    14.2.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Visinomjer vertex IV BT + transponder
 • Datum otvaranja: 20.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Pranje vozila - područje UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 21.2.2014   
    
       
     
    13.2.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemenske zobi
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA ZOBI NA PODRUČJU ŠUMARIJE TIKVEŠ
 • Datum otvaranja: 20.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA KUKURUZA NA PODRUČJU ŠUMARIJE ĐAKOVO
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava herbicida za kukuruz
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA ZOBI NA PODRUČJU ŠUMARIJE ĐAKOVO
 • Datum otvaranja: 24.2.2014   
    
       
     
    12.2.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • AUTOMATSKA HRANILICA ZA DIVLJAČ - KOMPLET
 • Datum otvaranja: 19.2.2014   
    
       
     
    11.2.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Protuprovalni sef
 • Datum otvaranja: 18.2.2014   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Kompresor zraka Knorr Bremse 1900
 • Datum otvaranja: 14.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava UNP PROPAN i UNP SMJESA
 • Datum otvaranja: 17.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice
 • Datum otvaranja: 20.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Alat za mehaničku radionicu
 • Datum otvaranja: 20.2.2014   
    
       
     
    10.2.2014.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za traktore (Ursus, Deutz)
 • Datum otvaranja: 19.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za šumske prikolice
 • Datum otvaranja: 19.2.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju
 • Datum otvaranja: 19.2.2014   
    
       
     
    7.2.2014.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Uspostava šumskog reda u šumarijama Đulovac, Lipik i Sirač
 • Datum otvaranja: 14.2.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Proljetna sadnja u šumarijama Čazma, Garešnica i Suhopolje
 • Datum otvaranja: 14.2.2014   
    
       
     
    5.2.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Smjesa za divlju prasad
 • Datum otvaranja: 12.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Smjesa za divlju prasad s lijekom
 • Datum otvaranja: 12.2.2014   
    
       
     
    3.2.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA TRAKTORSKE POLUPRIKOLICE ZA DRVO
 • Datum otvaranja: 7.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 10.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 10.2.2014   
    
       
     
    31.1.2014.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 10.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Elletari
 • Datum otvaranja: 10.2.2014   
    
       
     
    29.1.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Tvrdi uvez osnova
 • Datum otvaranja: 5.2.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • TRAKTORSKA POLUPRIKOLICA ZA DRVO
 • Datum otvaranja: 8.2.2014   
    
       
     
    28.1.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Aluminijski stupovi za ograde parkovni tipa Maksimir
 • Datum otvaranja: 4.2.2014   
    
       
     
    27.1.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Drveni peleti za šumariju Remetinec
 • Datum otvaranja: 3.2.2014   
    
       
     
    24.1.2014.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničko - građevnog kamena na eksploatacijskom polju HERCEGOVAC peta obnova
 • Datum otvaranja: 31.1.2014   
    
       
     
    20.1.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Razvodni upravljački ventil
 • Datum otvaranja: 27.1.2014   
    
       
     
    8.1.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Naprtnjače
 • Datum otvaranja: 15.1.2014   
    
     
  (C) 2014 HRSUME WebTeam