početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | --> 2017

 

   Naziv

Datum objave    

   
  24.3.2017.    
  UŠP VINKOVCI

 
 • Nabava sijemenskog kukuruza i pesticida
 • Datum otvaranja: 29.3.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga izrade procjembenog elaborata
 • Datum otvaranja: 31.3.2017   
    
       
     
    23.3.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Padomjer
 • Datum otvaranja: 31.3.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi sanacije u sklopu objekta Peruća
 • Datum otvaranja: 3.4.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge popravka i održavanja klima uređaja na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 31.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava dva mjerna uređaja za istakanje goriva - Šumarija Baranjsko Petrovo Selo
 • Datum otvaranja: 30.3.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Miniwash
 • Datum otvaranja: 3.4.2017   
    
       
     
    22.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga oglašavnja u dnevnom tisku
 • Datum otvaranja: 30.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • RAD GREDERANA ODRŽAVANJU ŠUMSKIH PROMETNICA
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Pregled uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
 • Datum otvaranja: 30.3.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Klopke za potkornjake
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava feromona za 2017. godinu
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Atomizer VALTRA
 • Datum otvaranja: 30.3.2017   
    
       
     
    21.3.2017.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Održavanje kamiona
 • Datum otvaranja: 31.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA ZAVJESA LD ZLATNA GREBA - VIŠENAMJENSKA DVORAN
 • Datum otvaranja: 28.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Fotoaparat
 • Datum otvaranja: 29.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prikolica za gorivo i motorne pile
 • Datum otvaranja: 29.3.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Nastavak uređenja lugarnice Novi Varoš
 • Datum otvaranja: 4.4.2017   
    
       
     
    20.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Klima uređaji, direkcija
 • Datum otvaranja: 28.3.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Peći za grijanje
 • Datum otvaranja: 29.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Reparirani motor za kamion MAN 33.403
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
       
     
    17.3.2017.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Repelenti za zaštitu od divljači
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Herbicidi za potrebe proljetne sjetve _ UŠP KC_ponavljanje
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA ZAŠTITNE VANJSKE OGRADE - ŽIČANO PLETIVO
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
       
     
    16.3.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava i ugradnja vanjske stolarije na promatračnicama- šumarija Hvar
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Repelent za sprječavanje šteta od divljači - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Sanacija garaže u R.J. rasadnik Podbadanj_izmjena
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izmjena stolarije LK Fazanerija.
 • Datum otvaranja: 28.3.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na sanaciji fasade i krovišta u R.J. GMP Senj
 • Datum otvaranja: 27.3.2017   
    
       
     
    15.3.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Rampe s pripremom za Mul-T-lock sistem
 • Datum otvaranja: 23.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sanacije nogostupa - Šumarija Darda
 • Datum otvaranja: 22.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena pokrova-Ravna Gora
 • Datum otvaranja: 23.3.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Radovi na popravku krovišta radionice u Zoljanu (2. dio)
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Trimble Juno 3B
 • Datum otvaranja: 23.3.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Stonex S7 GNSS
 • Datum otvaranja: 23.3.2017   
    
       
     
    14.3.2017.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjemenski kukuruz
 • Datum otvaranja: 22.3.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Predsjetveni radovi i sjetva djeteline i zobi - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 22.3.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izrada elaborata o rezervama kamenolom Jovac 4. obnova_IZMJENE 1
 • Datum otvaranja: 22.3.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Vertex haglof IV
 • Datum otvaranja: 24.3.2017   
    
       
     
    13.3.2017.    
    UŠP DELNICE

   
 • Nadzorne kamere za snimanje divljači
 • Datum otvaranja: 21.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projekta rekonstrukcije suterena-Lovački dom
 • Datum otvaranja: 21.3.2017   
    
       
     
    10.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • SADNICE BRIJESTA ULMUS
 • Datum otvaranja: 17.3.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Reparirani motor za Toyotu Rav4
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena divlje uljane repice za potrebe UŠP Vinkovci - Grupa V
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA SJEMENA STOČNOG GRAŠKA ZA POTREBE UŠP NOVA GRADIŠKA - GRUPA IV
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA SJEMENA STOČNOG GRAŠKA ZA POTREBE UŠP BJELOVAR - GRUPA III
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena uljane repice za potrebe UŠP Koprivnica - Grupa II
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena divlje uljane repice Grupa I
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
       
     
    9.3.2017.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Peći na drva
 • Datum otvaranja: 17.3.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Uređenje dvorišta oko upravne zgrade šumarije Imotski
 • Datum otvaranja: 20.3.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Vatrogasna oprema za zaštitu šuma od požara
 • Datum otvaranja: 20.3.2017   
    
       
     
    8.3.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilicu Seppi Midiforst-šumarija Strizivojna
 • Datum otvaranja: 14.3.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava lijeka za liječenje jelenske divljači
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Rezervni dijelovi za kosilicu Berti ECF 160
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Herbicidi za potrebe proljetne sjetve _ UŠP KC
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • KAMENOLOM KLAŠNICE - elaborat o rezervama kamena
 • Datum otvaranja: 16.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Izrada krovišta ČAZMA
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Pojekat za upravnu zgradu RJ PMG
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
       
     
    7.3.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge popravka vodovodnih instalacija i održavanja postrojenja vodosnabdjevanja
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA ANTIPARAZITIKA
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Predsjetveni radovi i sjetva zobi i rauole - Šumarija Tikveš
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Predsjetveni radovi i sjetva rauole i kukuruza - Šumarija Đakovo
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
       
     
    6.3.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA UTOVARNIH RAMPI ZA UŠP SISAK - ŠUMARIJA POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • TRAKTORSKA SITNILICA I KOMPLET NOŽEVA ZA SITNILICU
 • Datum otvaranja: 14.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • AUTOMATSKA HRANILICA ZA DIVLJE SVINJE
 • Datum otvaranja: 14.3.2017   
    
       
     
    2.3.2017.    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije-Šumarija Vrbovsko
 • Datum otvaranja: 10.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije-stara šumarija Skrad
 • Datum otvaranja: 10.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu fasade-Šumarija Vrbovsko
 • Datum otvaranja: 10.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projektne dokumentacije -Šumarija Fužine
 • Datum otvaranja: 15.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projektne dokumentacije za obnovu fasade-Šumarija Crni Lug
 • Datum otvaranja: 10.3.2017   
    
       
     
    1.3.2017.    
    UŠP BUZET

   
 • Nabava proljetnica za Rasadnik Frančeskija
 • Datum otvaranja: 8.3.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije-Platak
 • Datum otvaranja: 9.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga uklalanjanja građevine - Bilje
 • Datum otvaranja: 9.3.2017   
    
       
     
    28.2.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Presvlake za kombi vozila u UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 8.3.2017   
    
       
     
    27.2.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Gospić
 • Datum otvaranja: 6.3.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Mljevenje VMO drveta s utovarom u stroj za mljevenje
 • Datum otvaranja: 6.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja lovno-tehničkih objekata za potrebe Šumarija Tikveš i Đakovo
 • Datum otvaranja: 3.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja lovno-tehničkih objekata - Šumarija Batina
 • Datum otvaranja: 3.3.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Projekt sanacije objekata na glavnom stovarištu
 • Datum otvaranja: 14.3.2017   
    
       
     
    24.2.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Sanacija odvoda s bio diskom_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 6.3.2017   
    
       
     
    23.2.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Izmjena stolarije na zgradi šumarije Krasno
 • Datum otvaranja: 3.3.2017   
    
       
     
    22.2.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za bušilice Ellettari
 • Datum otvaranja: 2.3.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemenske zobi - sjetva remiza za ishranu divljači
 • Datum otvaranja: 28.2.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada glavnog projekta garažno-skladišnog prostora
 • Datum otvaranja: 6.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug okretač
 • Datum otvaranja: 1.3.2017   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Korpa za utovarivač
 • Datum otvaranja: 1.3.2017   
    
       
     
    21.2.2017.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Manila - vezivo
 • Datum otvaranja: 1.3.2017   
    
       
     
    20.2.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA UTOVARNE RAMPE ZA UŠP SISAK - ŠUMARIJA GLINA
 • Datum otvaranja: 28.2.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Mineralna gnojiva za potrebe rasadničarske proizvodnje
 • Datum otvaranja: 28.2.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Umjetna gnojiva
 • Datum otvaranja: 28.2.2017   
    
       
     
    17.2.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Stočna repa
 • Datum otvaranja: 27.2.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Projekti EU fondova ForestFlowAct 5.1.3 5.8.3. Promotivni materijal
 • Datum otvaranja: 2.3.2017   
    
     
  (C) 2017 HRSUME WebTeam