početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | --> 2016

 

   Naziv

Datum objave    

     
   
  2.12.2016.    
  UŠP OSIJEK

 
 • Nabava sjemena kukuruza
 • Datum otvaranja: 9.12.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Teretno vozilo MAN - izrada kutije stabilizatora Jonsered 1090
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Popravak teretnog vozila Iveco Trakker Vin
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Ostala sredstva za opremu prostorija
 • Datum otvaranja: 12.12.2016   
    
       
     
    1.12.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava ANTIPARAZITIKA za suzbijanje (fascioloidoze) za jelensku divljač
 • Datum otvaranja: 9.12.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena zobi
 • Datum otvaranja: 9.12.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Klonske sadnice divlje trešnje za šumariju Kutina
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
       
     
    30.11.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Tiskanje cjenika odstrela divljači i usluga u lovu
 • Datum otvaranja: 8.12.2016   
    
    UŠP BUZET

   
 • Kontejneri za proizvodnju šumskih sadnica u Rasadniku Frančeskija,UŠP Buzet
 • Datum otvaranja: 8.12.2016   
    
       
     
    29.11.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rešetkasti prijelaz
 • Datum otvaranja: 6.12.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Sanacija asfaltnog kolnika šumske ceste Alan-Vodice
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izrada elaborata privremene regulacije prometa u šumariji Đurđenovac
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Vulkanizerske usluge UŠP Našice područje Slatina
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Vulkanizerske usluge UŠP Našice područje Orahovica
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Vulkanizerske usluge UŠP Našice područje Našice
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Vulkanizerske usluge UŠP Našice područje D.Miholjac
 • Datum otvaranja: 7.12.2016   
    
       
     
    28.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • TRAKA ZA VEZANJE TERETA NA VAGONIMA (GURTNA)
 • Datum otvaranja: 5.12.2016   
    
    UŠP OGULIN

   
 • ARHIVSKI REGAL ZA REGISTRATORE
 • Datum otvaranja: 6.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Limarski i krovopokrivački radovi – nadstrešnica skladišta Lepavina
 • Datum otvaranja: 6.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Popravak ulaznih stepenica i podesta: kamenopolagački radovi - Šumarija Sokolovac
 • Datum otvaranja: 6.12.2016   
    
       
     
    25.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • SANACIJA STROPA I ZAMJENA ELEKTROINSTALACIJA U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 5.12.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Sakupljanje češera na području šumarije Krk
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ličilački radovi na vanjskim drvenim dijelovima objekta Račarica - Š. Sokolovac – ponavljanje 2
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
       
     
    24.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • NAREZIVANJE KAMENOG STUBIŠTA (GAZIŠTA) U ZGRADI UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena i šljunka za kamenolom Frkašić - obnova
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Zamjena parketa u šumariji Sveti Rok
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Vulkanizerske usluge na području UŠP Koprivnice-područje Koprivnice
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Vulkanizerske usluge na području UŠP Koprivnice-područje Đurđevca
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Soboslikarski radovi - Š. Repaš
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Projektna dokumentacija za hladnjaču za rasadnik
 • Datum otvaranja: 6.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Pneumatsko hidraulična preša, UŠP Zagreb
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Prijenosna hidraulična preša za uprešavanje svornjaka, UŠP Našice
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
       
     
    23.11.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • TRAKTORSKI ČISTAČ SNIJEGA - PROBOJNA RALICA
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Asfaltiranje dvorišta šumarije Perušić
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Autoprikolice
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Uklanjanje građevine Sprega-Anići u Krasnu-ISPRAVAK
 • Datum otvaranja: 2.12.2016   
    
       
     
    22.11.2016.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Autobusni prijevoz agencijskih djelatnika u šumariji Perušić 2
 • Datum otvaranja: 28.11.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Lugarnica Jelovi tavani u šumariji Gračac – ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Godišnje licence za serverska računala BlueCoat
 • Datum otvaranja: 30.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Strukturno kabliranje mreže Savska c. 41/VI
 • Datum otvaranja: 5.12.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Rekonstrukcija šumske prometnice u Šumariji Zlatar (UŠP ZAGREB)
 • Datum otvaranja: 30.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Protuprovalni sustav za komunalne baze Grad mladih, Sljeme i Tuškanac
 • Datum otvaranja: 30.11.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Plinski bojler za centralno grijanje (Garešnica)_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 29.11.2016   
    
       
     
    21.11.2016.    
    UŠP BUZET

   
 • Strojno usitnjavanje drvne mase na području Šumarija Labin i Šumarije Pazin
 • Datum otvaranja: 25.11.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi sanacije skladišta šumarije Senj
 • Datum otvaranja: 29.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Peleti za grijanje za Šumariju Remetinec
 • Datum otvaranja: 30.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija skladišta ulja (PIM Kutina)
 • Datum otvaranja: 29.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta na lugarnici Krušak
 • Datum otvaranja: 1.12.2016   
    
       
     
    17.11.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • BIO - rekonstrukcija kotlovnice (Pelete) - projekat
 • Datum otvaranja: 25.11.2016   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Zamjena električnih instalacija na lugarnici Muć
 • Datum otvaranja: 29.11.2016   
    
       
     
    16.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • KUKURUZ U KLIPU SA DOVOZOM ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Web stranica u sklopu projekta ForestFlow
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Prijenosno računalo u sklopu projekta ForestFlow
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Nabava kamenog materijala (Sanacija staza u g.j. PARK ŠUME GRADA ZAGREBA)
 • Datum otvaranja: 25.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Nabava kamenog materijala (Sanacija staza u g.j. PARK ŠUME GRADA ZAGREBA)
 • Datum otvaranja: 25.11.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zaštita biljaka od divljači
 • Datum otvaranja: 24.11.2016   
    
       
     
    15.11.2016.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izmjena ulaznih rolo vrata na mehaničkoj radionici RJ Šumatrans Zoljan
 • Datum otvaranja: 24.11.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na sanaciji kanalizacijskog sustava - RJ Lepavina
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Uređenje garaže u šumariji Crikvenica
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na izradi platoa za biljke u rasadniku Podbadanj_ispravak
 • Datum otvaranja: 25.11.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade mobilne hladnjače Porić - izmjena
 • Datum otvaranja: 18.11.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na odvodnji i montažerski radovi - Š. Koprivnica - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 23.11.2016   
    
       
     
    14.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • POPRAVCI NA STOLARIJI ZGRADE ŠUMARIJE POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Izvođenje radova proširenja ceste za bankine na šumskoj cesti Senjska
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge prijevoza hrane i sudjelovanje u skupnim lovovima, Šumarije: Tikveš i Batina
 • Datum otvaranja: 17.11.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Servis plinskih bojlera
 • Datum otvaranja: 22.11.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Stroj za orezivanje božićnih drvaca - električne škare za rezidbu
 • Datum otvaranja: 22.11.2016   
    
       
     
    11.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU POMOĆNE GRAĐEVINE U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sustav za navodnjavanje KSP Petkovac
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga izrade izvoznih puteva na UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 16.11.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade mobilne hladnjače Porić
 • Datum otvaranja: 18.11.2016   
    
       
     
    10.11.2016.    
    UŠP OGULIN

   
 • VISOKOTLAČNI PERAČ
 • Datum otvaranja: 18.11.2016   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge rada traktora (Šumarije: Baranjsko Petrovo Selo i Darda)
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Materijal za izradu drvne galanterije
 • Datum otvaranja: 17.11.2016   
    
    UŠP SENJ

   
 • Izgradnja plastenika Podbadanj
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
       
     
    9.11.2016.    
    UŠP SPLIT

   
 • Prerada maslinovog ploda_2
 • Datum otvaranja: 21.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Usluga rada stroja kombinirke u šumariji Zlatar
 • Datum otvaranja: 17.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Usluga rada stroja kombinirke u šumariji Lipovljani
 • Datum otvaranja: 16.11.2016   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi i servis za Merlo_ponavljanje
 • Datum otvaranja: 18.11.2016   
    
       
     
    8.11.2016.    
    UŠP SISAK

   
 • SANACIJA OŠTEĆENJA NA RAMPAMA U ŠUMARIJI DVOR
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
    UŠP SISAK

   
 • DETEKTORI METALA
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Adaptacija lugarnice Loborščak
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
       
     
    7.11.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ličilački radovi na vanjskim drvenim dijelovima objekta Račarica - Š. Sokolovac - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Keramičarski, soboslikarski i parketarski radovi - Š.Repaš - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 15.11.2016   
    
       
     
    4.11.2016.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Povećanje energetske učinkovitosti kotlovnice s rekonstrukcijom grijanja
 • Datum otvaranja: 16.11.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Zidne police i visoki stolci_Kantina, Direkcija
 • Datum otvaranja: 10.11.2016   
    
       
     
    3.11.2016.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Agregat za istakanje diesel goriva (repariran) sa demontažom i montažom
 • Datum otvaranja: 11.11.2016   
    
       
     
    2.11.2016.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Tanjurača nošena
 • Datum otvaranja: 9.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Preša za hidraulična crijeva - garnitura
 • Datum otvaranja: 9.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Pneumatske škare s pogonom
 • Datum otvaranja: 9.11.2016   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Eko kontejner za rabljena ulja
 • Datum otvaranja: 9.11.2016   
    
       
     
    29.10.2016.    
    DIREKCIJA

   
 • Atestiranje kamenog materijala
 • Datum otvaranja: 7.11.2016   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Lugarnica Jelovi tavani u šumariji Gračac
 • Datum otvaranja: 7.11.2016   
    
       
     
    28.10.2016.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Dijagnostika - RJ Šumatrans
 • Datum otvaranja: 7.11.2016   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na odvodnji i montažerski radovi - Š. Koprivnica
 • Datum otvaranja: 7.11.2016   
    
    DIREKCIJA

   
 • Deponiranje biorazgradivog otpada
 • Datum otvaranja: 8.11.2016   
    
       
     
    27.10.2016.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada cijevnih propusta u šumarijama: Karlovac, Gvozd i Topusko.
 • Datum otvaranja: 4.11.2016   
    
    UŠP BUZET

   
 • Rekonstrukcija temelja i gromobranske instalacije za PP osmatračnicu Trgetari - Šumarija Labin
 • Datum otvaranja: 4.11.2016   
    
     
  (C) 2016 HRSUME WebTeam