početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | --> 2017

 

   Naziv

Datum objave    

   
  24.11.2017.    
  UŠP VINKOVCI

 
 • Projekti EU fondova ForestFlow Act Radovi-izgradnja dva bunara sa solarnim pumpama-ponovljeno
 • Datum otvaranja: 30.11.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Radovi na sanaciji septičke jame za PD Jankovac
 • Datum otvaranja: 5.12.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mehaničke radione
 • Datum otvaranja: 4.12.2017   
    
       
     
    22.11.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemenske jare zobi i kukuruza
 • Datum otvaranja: 29.11.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava umjetnog gnojiva za proljetnu sjetvu - lovstvo
 • Datum otvaranja: 29.11.2017   
    
       
     
    21.11.2017.    
    UŠP ZAGREB

   
 • HITNE INTERVENCIJE ZA ŠUMARIJU ZAGREB I RJ HORTIKULTURA
 • Datum otvaranja: 30.11.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Sanacija ceste-Šumarija Prezid
 • Datum otvaranja: 29.11.2017   
    
       
     
    20.11.2017.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Stručna studija i planovi za šumariju Koška - Stanje šumskih i vodenih ekosustava sa preporukama za gospodarenje
 • Datum otvaranja: 29.11.2017   
    
       
     
    17.11.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava krana za New Holand E385EL
 • Datum otvaranja: 24.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorski podrezivač sadnica
 • Datum otvaranja: 27.11.2017   
    
       
     
    16.11.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • UREĐENJE PARKIRALIŠTA U DVORIŠTU ŠUMARIJE PETRINJA
 • Datum otvaranja: 24.11.2017   
    
       
     
    14.11.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LD Kunjevci-sanacijski radovi; izrada al.-drv. konstrukcije s kliznim staklenim stijenama
 • Datum otvaranja: 20.11.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija klizišta ceste na Ravnoj gori - Šumarija Ivanec
 • Datum otvaranja: 22.11.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Uređaji za noćni lov-ponavljanje
 • Datum otvaranja: 22.11.2017   
    
       
     
    13.11.2017.    
    UŠP OGULIN

   
 • IZRADA OGRADE ŠUMARIJE PREMA PROMETNICAMA
 • Datum otvaranja: 21.11.2017   
    
       
     
    10.11.2017.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Popravak instalacije centralnog grijanja šumarija Đurđenovac
 • Datum otvaranja: 20.11.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Traktorski rasipač
 • Datum otvaranja: 20.11.2017   
    
       
     
    9.11.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Papirnati ručnici, profesionalna sanitarna i hotelska kozmetika
 • Datum otvaranja: 20.11.2017   
    
       
     
    8.11.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Uređenje okoliša šumarije Krk
 • Datum otvaranja: 16.11.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Asfaltiranje dvorišta RJ Šumatrans
 • Datum otvaranja: 16.11.2017   
    
       
     
    7.11.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA KUKURUZA U KLIPU SA DOVOZOM I UTOVAROM U HRANILIŠTE
 • Datum otvaranja: 14.11.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pražnjenja septičkih jama
 • Datum otvaranja: 16.11.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Alat za sanaciju eliptičkih uški na kranovima dizalice-ponovljeno
 • Datum otvaranja: 15.11.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Adaptacija pomoćnog objekta
 • Datum otvaranja: 15.11.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Skladište
 • Datum otvaranja: 17.11.2017   
    
       
     
    6.11.2017.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Projekt za provedbu monitoringa podzemnih voda
 • Datum otvaranja: 15.11.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • GUSJENIČNO LJEPILO RAUPENLEIM GRüN
 • Datum otvaranja: 9.11.2017   
    
       
     
    3.11.2017.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Geodetske usluge UŠP Našice
 • Datum otvaranja: 14.11.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Uljanja boja za označavanje
 • Datum otvaranja: 14.11.2017   
    
       
     
    2.11.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA ČEONIH ZIDOVA I CIJEVNIH PROPUSTA NA ŠUMSKIM CESTAMA
 • Datum otvaranja: 9.11.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge rada traktora za pogon bušilice Ellettari (Šumarije: Baranjsko Petrovo Selo, Darda i Osijek)
 • Datum otvaranja: 6.11.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA ANTIPARAZITIKA
 • Datum otvaranja: 8.11.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga izrade ograde oko dvorišta šumarije Tikveš
 • Datum otvaranja: 10.11.2017   
    
       
     
    31.10.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGE RADA TRAKTORA ZA POTREBE LOVSTVA (ŠUMARIJA TIKVEŠ I BATINA)
 • Datum otvaranja: 6.11.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi izrade kontejnerišta - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 8.11.2017   
    
       
     
    27.10.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Perušić
 • Datum otvaranja: 7.11.2017   
    
       
     
    26.10.2017.    
    UŠP OGULIN

   
 • REKONSTRUKCIJA RAČUNALNE MREŽE - AKTIVNI DIO
 • Datum otvaranja: 7.11.2017   
    
       
     
    25.10.2017.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge za potrebe UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 2.11.2017   
    
       
     
    24.10.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA I STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA IZMJENI POKROVA NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI UŠP SISAK, Sisak, Josipa Runjanina 12
 • Datum otvaranja: 2.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izmjena stolarije upravne zgrade šumarije Velika Gorica
 • Datum otvaranja: 3.11.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluga prijevoza-ponavljanje
 • Datum otvaranja: 2.11.2017   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE UŠP POŽEGA
 • Datum otvaranja: 2.11.2017   
    
       
     
    23.10.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • TONERI I TINTE
 • Datum otvaranja: 3.11.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Reambulacija međa_Šumarija Oriovac
 • Datum otvaranja: 31.10.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Uređaji za noćni lov
 • Datum otvaranja: 31.10.2017   
    
       
     
    20.10.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava garažnih vrata za objekt Hidra_ispravak
 • Datum otvaranja: 31.10.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na izradi fasade na objektima Hidra
 • Datum otvaranja: 27.10.2017   
    
    UŠP SENJ

   
 • Izmjena prozora na zgradi Muzeja šumarstva
 • Datum otvaranja: 30.10.2017   
    
       
     
    19.10.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Izvođenje radova proširenja ceste za bankine na šumskoj cesti Senjska
 • Datum otvaranja: 27.10.2017   
    
       
     
    18.10.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske cisterne za vodu Creina CV 3200
 • Datum otvaranja: 27.10.2017   
    
       
     
    17.10.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi na uklanjanju otpada- šumarija Zadar
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
       
     
    16.10.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Kod repetitora_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Ljutica_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Gradina_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Repište_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Perušić - Cernaj_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Perušić - Karaula_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 25.10.2017   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rekonstrukcija ograde lovačke kuće_STRMAC
 • Datum otvaranja: 24.10.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • IZMJENA-DOPUNA-POJAŠNJENJE OSIGURANJE PROSTORA-VIDEONADZOR RJ ŠUMATRANS
 • Datum otvaranja: 20.10.2017   
    
       
     
    13.10.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Gunja vanjsko uređenje upravne zgrade-zamjena vanjske stolarije -šumarija Gunja
 • Datum otvaranja: 23.10.2017   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Sanacija krova Upravne zgrade UŠP Karlovac (nastavak iz 2016.)
 • Datum otvaranja: 23.10.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Projekti EU fondova ForestFlow Act Radovi-izgradnja prihvatilišta za jelensku divljač-ponovljeno
 • Datum otvaranja: 20.10.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izmjena- OSIGURANJE PROSTORA - VIDEONADZOR
 • Datum otvaranja: 20.10.2017   
    
       
     
    11.10.2017.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Peleti drveni - Šumarija Novska i Jasenovac
 • Datum otvaranja: 19.10.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • UNUTRAŠNJE RENOVIRANJE I ADAPTACIJA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE VELIKA GORICA
 • Datum otvaranja: 20.10.2017   
    
       
     
    10.10.2017.    
    UŠP OGULIN

   
 • REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE - ŠUMARIJA DREŽNICA
 • Datum otvaranja: 18.10.2017   
    
       
     
    9.10.2017.    
    UŠP OGULIN

   
 • IZRADA SISTEMA CENTRALNOG LOŽENJA - RASADNIK OŠTARIJE
 • Datum otvaranja: 17.10.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • GPS UREĐAJ_ponovljeno
 • Datum otvaranja: 17.10.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Dopuna DON - OSIGURANJE PROSTORA VIDEONADZOR RJ ŠUMATRANS
 • Datum otvaranja: 16.10.2017   
    
       
     
    6.10.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • OSIGURANJE PROSTORA - VIDEONADZOR RJ ŠUMATRANS
 • Datum otvaranja: 16.10.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi izrade kontejnerišta
 • Datum otvaranja: 16.10.2017   
    
       
     
    4.10.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Žičano pletivo
 • Datum otvaranja: 12.10.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga bušenja rupa i ukopavanje stupova
 • Datum otvaranja: 12.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Kod repetitora
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Ljutica
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Gradina
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Udbina - Repište
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Perušić - Cernaj
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Osmatračnica šumarije Perušić - Karaula
 • Datum otvaranja: 13.10.2017   
    
       
     
    2.10.2017.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Projekti EU fondova ForestFlow Act Oprema za jelensku divljač
 • Datum otvaranja: 9.10.2017   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije na radničkoj nastambi
 • Datum otvaranja: 10.10.2017   
    
       
     
    29.9.2017.    
    UŠP DELNICE

   
 • Zaštitna oprema
 • Datum otvaranja: 9.10.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Radovi sanacije uredskih prostorija- Upravna zgrada Split
 • Datum otvaranja: 6.10.2017   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija lugarnice Liskovac šumarija Split
 • Datum otvaranja: 6.10.2017   
    
       
     
    28.9.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Stručno osposobljavanje ložača centralnog grijanja
 • Datum otvaranja: 6.10.2017   
    
       
     
    25.9.2017.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture na području UŠP Karlovac za 2017.g na području šumarija: Krašić, Krnjak i Rakovica
 • Datum otvaranja: 3.10.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Investicijsko održavanje objekata-sanacija sanitarnih čvorova-Šumarija Županja
 • Datum otvaranja: 2.10.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Zamjena peći u stanu Mayer- Šumarija Vukovar
 • Datum otvaranja: 2.10.2017   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Djetelina
 • Datum otvaranja: 2.10.2017   
    
       
     
    22.9.2017.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Perušić_izmjena
 • Datum otvaranja: 29.9.2017   
    
     
  (C) 2017 HRSUME WebTeam