početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | --> 2015

 

   Naziv

Datum objave    

   
  26.3.2015.    
  UŠP SPLIT

 
 • Odvajanje priključka vode na poslovnoj zgradi šumarije Hvar/apartmani
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Odvajanje priključka struje na poslovnoj zgradi šumarije Hvar/apartmani
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
       
     
    24.3.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada projektne dokumentacije građevinskih radova obnove zgrade šumarije Topusko
 • Datum otvaranja: 1.4.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Gospić
 • Datum otvaranja: 27.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Termovizija - UŠP Koprivnica - grupa 1
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Uređaj za noćno osmatranje divljači - UŠP Gospić - grupa 2
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
       
     
    23.3.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga uspostave šumskog reda za šumariju Pakrac
 • Datum otvaranja: 30.3.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga proreza za UŠP N.Gradiška
 • Datum otvaranja: 31.3.2015   
    
       
     
    20.3.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Nadzorne video kamere
 • Datum otvaranja: 27.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA GRAĐEVINSKIH STROJEVA ZA ŠUMARIJU ROVINJ
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA AUTOPLATFORME ZA ŠUMARIJU ROVINJ
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    18.3.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Preša za crijeva visokog pritiska techmaflex PE 28
 • Datum otvaranja: 25.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava kosilice za potrebe Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    17.3.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Prijelom, tisak i distribucija časopisa H Š
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Feromonske klopke i feromoni
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
       
     
    16.3.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • METALNE KANALICE
 • Datum otvaranja: 26.3.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Popravak objekta
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Pisač A0
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Geodetska oprema
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelova za traktor Steyr 9078
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija krovišta- terase nad garažom Hvar
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Boja za trajnu obilježbu
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
       
     
    13.3.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • GNOJIVO MINERALNO
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP OGULIN

   
 • GNOJIVO MINERALNO
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Prijevoz radnika na pošumljavanju u šumariji Gračac
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorska roto brana
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dopuna sustava za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Računalna oprema za stanice za tehnički pregled vozila
 • Datum otvaranja: 24.3.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak pumpi visokog pritiska
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA LJEPLJENJA JUMBO PLAKATA NA PODRUČJU UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Svrdla za bušenje d=25 cm
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 5
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 4
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 3
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 2
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na održavanju objekata visokogradnje-Grupa 1
 • Datum otvaranja: 20.3.2015   
    
       
     
    11.3.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • Geodetske usluge za potrebe UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoencefalitisa
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski raspršivač-atomizer vučeni
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi za prikolice
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug podrivač
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorske tanjurače
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
       
     
    10.3.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kontejneri (vaze) za rasadničarstvo
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – Rasadničarstvo
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - OGRAĐENI PROSTOR ŠEPREŠHAT
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • VETERINARSKE USLUGE - LOVIŠTE BREZNICA
 • Datum otvaranja: 18.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Traktorska vadilica sadnica rasadničarska
 • Datum otvaranja: 19.3.2015   
    
       
     
    9.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sol prešana briketirana s mikroelementima
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • NABAVA SADNICA SEZONSKOG CVIJEĆA ZA RASADNIK FRANČESKIJA
 • Datum otvaranja: 13.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Mineralno gnojivo za potrebe UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge održavanja-Grupa 2- centralno grijanje
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluge održavanja-Grupa 1-vodoinstalacija
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge popravka i održavanja klima uređaja
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
       
     
    6.3.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Sustav za centralno grijanje šumarija Donji Lapac
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga pregleda uređaja za primjenu pesticida
 • Datum otvaranja: 23.3.2015   
    
       
     
    5.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada i ugradnja PVC-prozora
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Gnojivo mineralno za područje UŠP Bjelovar, UŠP Zagreb i UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izmjena dokumentacije - Rad na održavanju ograda u lovištu Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
       
     
    4.3.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga cijepljenja s cjepivom protiv krpelja i sanitarne iskaznice
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • GNOJIVA ZA RASADNIK FRANČESKIJA (UŠP BUZET)
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Zakup parkirnih mjesta za službene automobile u garaži do 31.12.2015.godine
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – RJ Rasadničarstvo - grupa 2
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gnojivo – mineralno za UŠP Koprivnicu – RJ Rasadničarstvo - grupa 1
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge proreza trupaca za održavanje LTO - Šumarija Batina, Tikveš i Đakovo
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija objekta za rasijecanje i obradu divljači
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga pranja vozila – za područje Koprivnice
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Rad na održavanju ograda u lovištu Šumarije Đakovo
 • Datum otvaranja: 12.3.2015   
    
       
     
    3.3.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • Vulkanizerske usluge na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge vodoinstalatera na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA UMJETNOG GNOJIVA ZA POTREBE UŠP NOVA GRADIŠKA - GRUPA IV
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava umjetnog gnojiva za potrebe UŠP Našice - Grupa III
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA UMJETNOG GNOJIVA ZA POTREBE UŠP VINKOVCI - GRUPA II
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava umjetnog gnojiva za potreba UŠP Osijek - Grupa I
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Traktorski atomizeri nošeni
 • Datum otvaranja: 16.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Hranilica za jelensku divljač
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
       
     
    2.3.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • SADNICE: QUERCUS ILEX I CELTIS AUSTRALIS
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja pisača
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kukuruz - sjemenski
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
       
     
    27.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje promatračnica- Split
 • Datum otvaranja: 11.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na sanaciji vodotornja u R.J. Rasadnik Podbadanj
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Visokotlačni perač
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Kompresor
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Traktorski plug jednobrazni
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
       
     
    26.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorski sjetvospremač
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Osnivanje remiza za divljač na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na sanaciji skladišta šumarije Rab
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
       
     
    25.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Zamjena vodovodnih instalacija, keramičkih pločica i opreme za wc i kuhinju- Zadar
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj_Grupa 2
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Bravarski i zavarivački radovi na području UŠP Senj_Grupa 1
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
       
     
    24.2.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge strojne obrade metala_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada centralnog grijanja u šumariji Rakovica II faza
 • Datum otvaranja: 4.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sanacija vlage i zamjena parketa- Sinj
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje reklamnih panoa (Metković)
 • Datum otvaranja: 10.3.2015   
    
       
     
    23.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška GRUPA IV UŠP NOVA GRADIŠKA
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška i rauole Grupa III - UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena jarog stočnog graška - Grupa II - UŠP POŽEGA
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava divlje uljane repice - Rauole - Grupa I UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 3.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Popravljanje fasadnih fuga na objektu poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 6.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izgradnja osmatračnice šumarija Hvar
 • Datum otvaranja: 9.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena prozora na zgradi šumarije Pitomača
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada, doprema i zamjena prozora na objektu Vapnara šumarije Ivanec
 • Datum otvaranja: 5.3.2015   
    
       
     
    20.2.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Bojanje unutarnjih zidova i vanjske ograde poslovne zgrade- Knin
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje promatračnice Lukar- Drniš
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Prskalica 200sp-255 (za motokultivator mtk 13,6 ks Green)
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Freza krtica 115 sa kardanom - priključak za traktor Eco 32
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Dizelski agregat za liniju RATH
 • Datum otvaranja: 2.3.2015   
    
       
     
    19.2.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE GRAĐEVINSKIH STROJEVA ZA ŠUMARIJU BUJE
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE AUTOPLATFORME U ŠUMARIJI BUJE
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA AUTOPLATFORME U ŠUMARIJI POREČ
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za traktore (Ursus, Deutz) – UŠP KC
 • Datum otvaranja: 27.2.2015   
    
       
     
    18.2.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Šumsko sjeme
 • Datum otvaranja: 26.2.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Treset i humusni supstrat
 • Datum otvaranja: 25.2.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • Usluge autoelektričara na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 27.2.2015   
    
       
     
    17.2.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Štoperice
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Mišolovke
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga podizne košare
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • FOLIJALNA GNOJIVA ZA RASADNIKE: Frančeskija-UšP Buzet, Podbadanj-UšP Senj i Zalužje-UšP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
       
     
    16.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Viličar lifter pramac MX 1016
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Traktorska roto kosilica H TC 138
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Motokultivator MTK GREEN 6,50/80X12
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga popravka gibnjeva
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za kamionske prikolice
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za Buldozer Tg140
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Repelent za sprječavanje šteta na poljoprivredi od divljači – UŠP KC
 • Datum otvaranja: 24.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Autolakirerski materijal
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
       
     
    13.2.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sol- kamena
 • Datum otvaranja: 23.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA TDS-a – GRUPA II
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • PREDSJETVENI RADOVI I SJETVA TDS-a I ZOBI – GRUPA I
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
       
     
    12.2.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Peleti
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Održavanje sustava za daljinski nadzor i upravljanje postrojenja za centralno grijanje
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava - repelenti za divljač
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
       
     
    11.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja rublja za potrebe lovačke kuće - Šumarija Đakovo - Grupa 2
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja rublja za potrebe lovačkih kuća - Šumarija Tikveš (Grupa 1)
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena zobi Grupa 2 - UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava sjemena zobi - Grupa 1 - UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 19.2.2015   
    
       
     
    10.2.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoecefalitisa
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge proreza trupaca - Šumarija Tikveš
 • Datum otvaranja: 18.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumariju Vrbovec
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumarije G.Polje, Suhopolje, Virovitica
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga proljetne sadnje za šumariju Bjelovar
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
       
     
    9.2.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Servis i popravak traktora i kosilica
 • Datum otvaranja: 20.2.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izrada projektne dokumentacije lugarnica Porić
 • Datum otvaranja: 17.2.2015   
    
       
     
    30.1.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.Oriovac i Sl.Brod
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.N.Gradiška
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga smještaja radnika za Š.Novska
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    29.1.2015.    
    UŠP NAŠICE

   
 • IZRADA ELABORATA O REZERVAMA TEHNIČKO GRAĐEVNOG KAMENA NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU JOVANOVICA - TREĆA OBNOVA
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    28.1.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Održavanje odmarališta 2015.- grupa 4
 • Datum otvaranja: 6.2.2015   
    
       
     
    27.1.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Održavanje odmarališta 2015._grupa 3
 • Datum otvaranja: 4.2.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Održavanje odmarališta Duga uvala i Ližnje Moro na području UšP Buzet
 • Datum otvaranja: 5.2.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Održavanje odmarališta 2015.-grupa 2
 • Datum otvaranja: 3.2.2015   
    
       
     
    23.1.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Popravak hidrauličnog čekića Hammer HP 2400
 • Datum otvaranja: 30.1.2015   
    
       
     
    14.1.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr za šumariju Cerna
 • Datum otvaranja: 20.1.2015   
    
       
     
    12.1.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga oglašavanja u dnevnom tisku
 • Datum otvaranja: 16.1.2015   
    
       
     
    8.1.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Popravak traktora Belarus u šumariji Bjelovar
 • Datum otvaranja: 14.1.2015   
    
       
     
    5.1.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Servis i popravak za grijanje SS UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 12.1.2015   
    
     
  (C) 2015 HRSUME WebTeam