početna

BAGATELNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | --> 2015

 

   Naziv

Datum objave    

   
  24.7.2015.    
  UŠP ZAGREB

 
 • Željezne cijevi
 • Datum otvaranja: 31.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Motokultivator
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Ručni viličar
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Punjač starter
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA VISOKE KOLOSiJEČNE VAGE MKV
 • Datum otvaranja: 31.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija nadstrešnice, gospodarskog dvorišta Strmac nakon klizišta
 • Datum otvaranja: 31.7.2015   
    
       
     
    22.7.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • ALKOMETAR
 • Datum otvaranja: 3.8.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada glavnog projekta instalacija centralnog grijanja u Šumariji Vukovar
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izrada glavnog projekta instalacije centralnog grijanja u Šumariji Gunja
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Kontejner za metal
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Pumpa hidraulike za STEYR-Š.Trnjani
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka u ekološkoj proizvodnji
 • Datum otvaranja: 29.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Kompresor za zrak
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
       
     
    21.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorski rasipači
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Foto aparat Canon
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Električna bušilica
 • Datum otvaranja: 30.7.2015   
    
       
     
    20.7.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Građevinski radovi na energetskoj obnovi zgrade šumarije Topusko (FZOEU)
 • Datum otvaranja: 27.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Obnova fasade upravne zgrade UŠP Koprivnice
 • Datum otvaranja: 31.7.2015   
    
       
     
    18.7.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Građevinski radovi na upravnoj zgradi šumarije Udbina
 • Datum otvaranja: 4.8.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Građevinski radovi na upravnoj zgradi šumarije Otočac
 • Datum otvaranja: 4.8.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Građevinski radovi na upravnoj zgradi šumarije Korenica
 • Datum otvaranja: 4.8.2015   
    
       
     
    17.7.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • GPS uređaji
 • Datum otvaranja: 4.8.2015   
    
       
     
    16.7.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Krovište-šumarija Ivanska
 • Datum otvaranja: 22.7.2015   
    
       
     
    15.7.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Izrada fasade za šumariju Ivanska (FZOEU)
 • Datum otvaranja: 22.7.2015   
    
       
     
    14.7.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija nadstrešnice, gospodarskog dvorišta Strmac nakon klizišta
 • Datum otvaranja: 24.7.2015   
    
       
     
    13.7.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • F SECURE sustava za zaštitu mail-a
 • Datum otvaranja: 17.7.2015   
    
       
     
    10.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sanacija pješačke staze - Šumarija Županja
 • Datum otvaranja: 20.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Uređenje tavanskog prostora-Šumarski muzej Bošnjaci
 • Datum otvaranja: 20.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dogradnja parkirališta - Šumarija Cerna
 • Datum otvaranja: 20.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije upravne zgrade šumarije Crni Lug
 • Datum otvaranja: 17.7.2015   
    
       
     
    9.7.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA PROJEKTA I NADZOR NAD IZVOĐ. RAD. SANACIJE, HIDROIZOLACIJE I DRENAŽE PODRUMA U ZGRADI ŠUM. POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 17.7.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Piljenje trupaca za područje Zagreba
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Piljenje trupaca za područje Kutine
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Beton za izgradnju mosta
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Strojna priprema tla za sadnju-riperanje
 • Datum otvaranja: 17.7.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sječa sanitara (sušci četinjača) u šumarijama GA SI LI
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Servis hidrauličnog čekića
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
       
     
    8.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dobava i ugradnja kompresora za rashladnik vode
 • Datum otvaranja: 13.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Dobava i ugradnja klima
 • Datum otvaranja: 13.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na upravnoj zgradi šumarije Fužine-Grupa 2-Elektroinstalacija
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na upravnoj zgradi šumarije Fužine-Grupa 1-Zamjena stolarije
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Prekrivanje zgrade centralnog skladišta UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Parketarski radovi UŠP Našice
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Klima uređaji
 • Datum otvaranja: 16.7.2015   
    
       
     
    7.7.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Usluga tiska Jumbo plakata u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 17.7.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Usluge nadzornih inženjera na rekonstrukciji LK Đedovica
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Idejni projekt sanacije septičke jame PD Jankovac
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
       
     
    6.7.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjeme lucerne
 • Datum otvaranja: 14.7.2015   
    
       
     
    3.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Motorne rotacijske kosilice za travu
 • Datum otvaranja: 13.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija klizišta – građevinski popravci
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija drvenih površina objekta u Svibovici
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Popravak oštećenih špaleta oko prozora na zgradi Šumarije u Pitomači i lugarnice Vapnara Šumarije Ivanec u GJ Ravna Gora
 • Datum otvaranja: 10.7.2015   
    
       
     
    2.7.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorski plug diskozni
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Tajfun (Šumarsko traktorsko vitlo)
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Balirano sijeno
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Travnata silaža
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
       
     
    1.7.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • KONTEJNER I TANKVANA U KAMENOLOMU
 • Datum otvaranja: 15.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga vršidbe zobi
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Promjena krovišta - Rasadnik Zalužje
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga veterinarskih pregleda
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
       
     
    30.6.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Uvez uređajnih elaborata
 • Datum otvaranja: 7.7.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Unutarnje uređenje dograđenog dijela poslovne zgrade Imotski
 • Datum otvaranja: 9.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Mehanička radiona-kapija za radionicu
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
       
     
    29.6.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA RADIONICE
 • Datum otvaranja: 8.7.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak i isporuka tiskanica i obrazaca
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Najam psa krvosljednika sa vodičem za potrebe lovišta Radinje
 • Datum otvaranja: 7.7.2015   
    
       
     
    26.6.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Vitlo dvobubanjsko za Timberjack 240 C
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
       
     
    24.6.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Aluminijski stupčići tipa Maksimir 340
 • Datum otvaranja: 1.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice Seppi
 • Datum otvaranja: 2.7.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr šumarije Ilok
 • Datum otvaranja: 2.7.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Prijenosna računala i projektor u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 6.7.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rampe_ponovljeno
 • Datum otvaranja: 3.7.2015   
    
       
     
    23.6.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis i popravak pumpi visokog pritiska
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
       
     
    19.6.2015.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Radovi na uređenju dvorišta (Šumarija Suhopolje)
 • Datum otvaranja: 29.6.2015   
    
       
     
    18.6.2015.    
    UŠP SENJ

   
 • BOJANJE UREDSKO-RADNIČKIH PROSTORIJA U RJ GMP
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
       
     
    17.6.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Motorna rotacijska kosilica za travu
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga rekonstrukcije LD Ćošak šume
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice UŠP KC - grupa 2
 • Datum otvaranja: 26.6.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rezervni dijelovi za rotositnilice UŠP KC - grupa 1
 • Datum otvaranja: 26.6.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Nadogradnja klimatskog sustava Centralne serverske sale u Bjelovaru
 • Datum otvaranja: 24.6.2015   
    
       
     
    16.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • UREĐENJE GLAVNOG I POMOĆNOG ULAZA U ZGRADU ŠUMARIJE DVOR
 • Datum otvaranja: 30.6.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • PROGRAM RUBRIKE „DJEČJI KUTAK“U ČASOPISU HRVATSKE ŠUME
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
       
     
    15.6.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • STRUČNO USAVRŠAVANJE INFORMATIČARA- ŠKOLOVANJE PROGRAMERA, PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rampe
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
       
     
    12.6.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • UREĐENJE LOVAČKE KUĆE "UBAŠ" NA PODRUČJU ŠUMARIJE LABIN
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Trakaste zavjese
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
       
     
    11.6.2015.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis klima uređaja
 • Datum otvaranja: 19.6.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Prijenosna računala i projektor u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 23.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena rasvjetnih tijela
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Nabava i montaža trakastih zavjesa-Šumarija Skrad
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava zelene kukuruzne mase za siliranje
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
       
     
    10.6.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Promjena stolarije
 • Datum otvaranja: 17.6.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Automatska hranilica za divljač-elektronika
 • Datum otvaranja: 17.6.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Motorna pumpa za vodu
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
       
     
    9.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ VIŠEMETRICE
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Stručno usavršavanje informatičara – školovanje 14 programera.
 • Datum otvaranja: 15.6.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Usluga stručnjaka protupožarne zaštite u sklopu projekta ForestEye
 • Datum otvaranja: 18.6.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Zamjena stolarije upravne zgrade šumarije Gomirje
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
       
     
    3.6.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA U ŠUMARIJI DVOR
 • Datum otvaranja: 16.6.2015   
    
     
  (C) 2015 HRSUME WebTeam