početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | --> 2018
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

     
   
  16.11.2018.    
  UŠP SPLIT

 
 • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMATRAČNICA U ŠUMARIJAMA SPLIT, HVAR, BENKOVAC I ZADAR- ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 26.11.2018   
    
    UŠP SPLIT

   
 • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMATRAČNICA U ŠUMARIJAMA SPLIT, HVAR, BENKOVAC I ZADAR- ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 26.11.2018   
    
    UŠP SPLIT

   
 • IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMATRAČNICA U ŠUMARIJAMA SPLIT, HVAR, BENKOVAC I ZADAR- ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 26.11.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Automatska hranilica
 • Datum otvaranja: 26.11.2018   
    
       
     
    14.11.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ZADNJI VILIČAR ZA TRAKTOR UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 23.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • TRAKTORSKE CISTERNE ZA VODU - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 23.11.2018   
    
    UŠP SENJ

   
 • Izvođenje radova proširenja ceste za bankine na šum. cesti Senjska 2
 • Datum otvaranja: 22.11.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Ispitni stol za testiranje alternatora i alnasera 12/14 V
 • Datum otvaranja: 22.11.2018   
    
       
     
    13.11.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Oprema za toalete
 • Datum otvaranja: 20.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • GPS UREĐAJ TRIMBLE R10 - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 22.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • TOTALNA STANICA S DODATNOM OPREMOM - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 22.11.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Priprema tla i nabava sadnica lijeske
 • Datum otvaranja: 21.11.2018   
    
       
     
    12.11.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • PROJEKT MOSTA NA VODOTOKU BIĐ
 • Datum otvaranja: 21.11.2018   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Uređenje sanitarnog čvora Šumarije Čazma
 • Datum otvaranja: 19.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorski plugovi - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 20.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Utovarno-istovarna rampa RJ Šumatrans - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 20.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ŠUMARSKI DOM - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 20.11.2018   
    
       
     
    9.11.2018.    
    UŠP DELNICE

   
 • Obnova upravne zgrade-Šumarija Crni Lug
 • Datum otvaranja: 19.11.2018   
    
       
     
    8.11.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena dijela krovišta zgrade UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 14.11.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Konferencijski stolovi i ladičari -ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 16.11.2018   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Namještaj za skladište i arhivu_ UŠPNG
 • Datum otvaranja: 16.11.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Hidraulična prednja ruka za traktor
 • Datum otvaranja: 16.11.2018   
    
       
     
    7.11.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Preša za izradu hidrauličnih crijeva za UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 15.11.2018   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izgradnja i rekonstrukcija promatračnica u šumarijama Split, Hvar, Benkovac i Zadar
 • Datum otvaranja: 13.11.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Toplovod
 • Datum otvaranja: 15.11.2018   
    
       
     
    5.11.2018.    
    UŠP SISAK

   
 • AUTOPRIKOLICE ZA GORIVO, MAZIVO, PILE I PRIBOR
 • Datum otvaranja: 14.11.2018   
    
       
     
    31.10.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 •  Usluga obrade i čuvanja mesa divljači za potrebe UŠP Bjelovar_ponovljeni poziv
 • Datum otvaranja: 8.11.2018   
    
    DIREKCIJA

   
 • IZMJENA PODA U ARHIVSKOM PROSTORU KSAVER
 • Datum otvaranja: 8.11.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izgradnja šumskih prometnica Falgaševac i Francuska linija_ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 8.11.2018   
    
       
     
    29.10.2018.    
    UŠP SPLIT

   
 • PRERADA MASLINA
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Fotokopirni aparati za UŠP KC
 • Datum otvaranja: 7.11.2018   
    
       
     
    26.10.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • ELEKTRIČNI PASTIR
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Namještaj za kancelarije odjela za uređivanje šuma
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
       
     
    24.10.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Fotokopirni aparati
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Rekonstrukcija ograde lovačke kuće_STRMAC_NASTAVAK
 • Datum otvaranja: 5.11.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Parketarski i stolarski radovi na zgradi šumarije Đurđevac - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Ispitni stol za testiranje alternatora i alnasera 12/14 V
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava panelne ograde oko upravne zgrade šumarije Krk
 • Datum otvaranja: 5.11.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Namještaj za kancelarije za potrebe provedbe projekta Naturavita
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
       
     
    23.10.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge za potrebe UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
       
     
    22.10.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Djetelina ( peletirana )
 • Datum otvaranja: 31.10.2018   
    
       
     
    18.10.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava hidrauličnih crijeva i priključaka za šumske traktore, kamionske dizalice i građevne strojeve
 • Datum otvaranja: 26.10.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • AUTOPRIKOLICA
 • Datum otvaranja: 26.10.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava IP telefonske centrale
 • Datum otvaranja: 25.10.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Projekt povećanja energetske učinkovitosti upravne zgrade UŠP Našice – izvedba toplinske zaštite ovojnice zgrade
 • Datum otvaranja: 26.10.2018   
    
       
     
    17.10.2018.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Mjerna stanica TOPCON
 • Datum otvaranja: 25.10.2018   
    
       
     
    16.10.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora- ponovljeni postupak nabave sa izmjenama
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Utovar kamenog materijala u separaciju u eksploatacijskom polju Batnoga
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Web GIS sustav za dijeljenje znanja o prekograničnom području
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Televizori za Lovački dom Peski
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
       
     
    15.10.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava kolaca za sadnju u štitnike
 • Datum otvaranja: 23.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija fasade šumarije Repaš - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na demontaži i postavi nove ograde - betonski parapet, panelna ograda - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 24.10.2018   
    
       
     
    12.10.2018.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Parketarski i stolarski radovi na zgradi šumarije Đurđevac
 • Datum otvaranja: 22.10.2018   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • UREĐAJ TRIMBLE-izmjena
 • Datum otvaranja: 19.10.2018   
    
       
     
    11.10.2018.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA DIJELA FASADE - 2
 • Datum otvaranja: 19.10.2018   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga obrade i čuvanja mesa divljači za potrebe UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 19.10.2018   
    
       
     
    10.10.2018.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena za kamenolom Batnoga (obnova) - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 18.10.2018   
    
       
     
    9.10.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva-sanacija vlage, izmjena stolarije, popravak krovišta
 • Datum otvaranja: 17.10.2018   
    
    DIREKCIJA

   
 • Instalacija konfiguracija videokonferencijskog sustava Hrvatskih šuma
 • Datum otvaranja: 16.10.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Sredstva za čišćenje za potrebe UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 17.10.2018   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Usluga prijevoza kamenog materijala
 • Datum otvaranja: 17.10.2018   
    
       
     
    5.10.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Snježni plug s vučenim posipačem
 • Datum otvaranja: 12.10.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Sredstva za čišćenje_UŠP Požega
 • Datum otvaranja: 15.10.2018   
    
       
     
    4.10.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorski rasipači- ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 12.10.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Traktorske prskalice - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 15.10.2018   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Klasični kanaločistač s kardanskom osovinom
 • Datum otvaranja: 12.10.2018   
    
       
     
    3.10.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Sredstva za tretiranje sjemena u rasadnicima za jesen 2018.
 • Datum otvaranja: 9.10.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Kolci_usluga proreza
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija fasade šumarije Repaš
 • Datum otvaranja: 12.10.2018   
    
       
     
    1.10.2018.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Roba široke potrošnje_UŠP Nova Gradiška
 • Datum otvaranja: 9.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija temelja zgrade šumarije Varaždin
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na demontaži i postavi nove ograde - betonski parapet, panelna ograda
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na dogradnji terase restorana i zatvaranje iste - LD Peski
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
       
     
    28.9.2018.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Konferencijske stolice - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 11.10.2018   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Daktilografske stolice - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 10.10.2018   
    
       
     
    27.9.2018.    
    UŠP BUZET

   
 • Održavanje šumskih prometnica_Šumarija Labin (prijevoz+ugradnja)
 • Datum otvaranja: 4.10.2018   
    
       
     
    26.9.2018.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Promotivni materijal za projekt Oak protection
 • Datum otvaranja: 4.10.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Traktorska prikolica za sadnice
 • Datum otvaranja: 4.10.2018   
    
       
     
    25.9.2018.    
    UŠP OGULIN

   
 • POPRAVAK I ODRŽAVANJE ELEKTRO - INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 5.10.2018   
    
       
     
    24.9.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Gusjenično ljepilo
 • Datum otvaranja: 1.10.2018   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena za kamenolom Batnoga- obnova
 • Datum otvaranja: 2.10.2018   
    
       
     
    21.9.2018.    
    UŠP SISAK

   
 • HRANA,PIĆE I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA POTREBE UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 1.10.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Radovi na izgradnji šumarije Voćin I. faza
 • Datum otvaranja: 2.10.2018   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Projekt zgrade šumarije Ćeralije
 • Datum otvaranja: 2.10.2018   
    
       
     
    20.9.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena salonitnih ploča limom_UŠP BJ
 • Datum otvaranja: 28.9.2018   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Prilazna cesta - rasadnik Drnje
 • Datum otvaranja: 1.10.2018   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Lovačka kuća Leštat - namještaj za 3 sobe
 • Datum otvaranja: 28.9.2018   
    
       
     
    18.9.2018.    
    DIREKCIJA

   
 • Pružanju usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka u ekološkoj proizvodnji, preradi, distribuciji i skladištenju eko proizvoda, te uslugu laboratorijske analize tla na ostatke pesticida
 • Datum otvaranja: 24.9.2018   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava peleta za potrebe UŠP Osijek- Grupa I i Grupa II
 • Datum otvaranja: 26.9.2018   
    
       
     
    17.9.2018.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena salonitnih ploča limenim pokrovom
 • Datum otvaranja: 25.9.2018   
    
     
  (C) 2018 HRSUME WebTeam