početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | --> 2013
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  30.7.2013.    
  UŠP DELNICE

 
 • Izrada kamenog zida
 • Datum otvaranja: 7.8.2013   
    
       
     
    29.7.2013.    
    UŠP SENJ

   
 • NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA ZA ŠUM. NOVI VINODOLSKI
 • Datum otvaranja: 2.8.2013   
    
       
     
    26.7.2013.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Atestiranja na području UŠP KARLOVAC
 • Datum otvaranja: 2.8.2013   
    
    UŠP DELNICE

   
 • GPS prijemnici
 • Datum otvaranja: 2.8.2013   
    
       
     
    23.7.2013.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Biber crijep Tondach
 • Datum otvaranja: 31.7.2013   
    
       
     
    18.7.2013.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Alat za potrebe R.J. Hortikultura
 • Datum otvaranja: 26.7.2013   
    
       
     
    12.7.2013.    
    UŠP SENJ

   
 • VISOKE ZATVORENE ČEKE
 • Datum otvaranja: 22.7.2013   
    
       
     
    10.7.2013.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Sječa, izrada i iznos metarskog ogrijeva u šumariji Krnjak
 • Datum otvaranja: 15.7.2013   
    
       
     
    8.7.2013.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SPRAY PROTIV KOMARACA OFF 100 ml.
 • Datum otvaranja: 15.7.2013   
    
       
     
    3.7.2013.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sanacije LD Ćošak šume
 • Datum otvaranja: 11.7.2013   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada idejnog projekta namjeravanog zahvata u prostoru za lokacijsku dozvolu sa ishođenjem rješenja za kamenolom II RAŠAŠKA
 • Datum otvaranja: 11.7.2013   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada idejnog projekta namjeravanog zahvata u prostoru za lokacijsku dozvolu sa ishođenjem rješenja za kamenolom STARČA
 • Datum otvaranja: 11.7.2013   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena za kamenolom II. RAŠAŠKA- obnova
 • Datum otvaranja: 11.7.2013   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada elaborata o rezervama tehničkog građevnog kamena za kamenolom STARČA- obnova
 • Datum otvaranja: 11.7.2013   
    
       
     
    1.7.2013.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga popravka sanitarnih uređaja i odvoda
 • Datum otvaranja: 4.7.2013   
    
     
  (C) 2019 HRSUME WebTeam