početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2014
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  31.3.2014.    
  UŠP DELNICE

 
 • Vulkanizerske usluge - Grupa 5
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 4
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 3
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge-Grupa 2
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Vulkanizerske usluge - Grupa 1
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Boje i lakovi
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Police za arhivu - Šumarija Čakovec
 • Datum otvaranja: 9.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - UREDSKE STOLICE
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - UREDSKI STOLOVI
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA - METALNI ORMARI
 • Datum otvaranja: 8.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Motorna kosilica rotacijska - samohodna
 • Datum otvaranja: 7.4.2014   
    
       
     
    28.3.2014.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada analiza za potrebe elaborata o rezervama mineralnih sirovina– kamenolom Perčin
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sjeme za proljetnu sjetvu 2014 (rasadničarstvo i lovstvo )
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
       
     
    27.3.2014.    
    UŠP BUZET

   
 • TAPISON ZA ŠUMARIJU BUJE
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada gromobranske instalacije na zgradi Šumarije Ivanec
 • Datum otvaranja: 4.4.2014   
    
       
     
    26.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Pražnjenje septičkih jama
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava divlje uljane repice - Rauola
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
       
     
    25.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Popravak fotokopirnih strojeva
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Pružanje usluge strojne obrade motora
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP SENJ

   
 • Informatička oprema-rezervni dijelovi II
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Rezervni dijelovi za prikolice/šumarska nadgradnja RJ MGP
 • Datum otvaranja: 2.4.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sekundarni (nadzemni) sustav za navodnjavanje
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Motorni agregat za struju
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Gusjenice za forwarder
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
       
     
    24.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluge: reparatorno zavarivanje-analiza materijala, žljebljenje, pregrijavanje i zavarivanje dizalice Jonsered 2190
 • Datum otvaranja: 1.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava aluminijskog čamca
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava kosira i
 • Datum otvaranja: 3.4.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava hidrauličnih crijeva i priključaka za šumske traktore, kamionske dizalice i građevinske strojeve
 • Datum otvaranja: 31.3.2014   
    
       
     
    20.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava rezervoara ulja za dizalicu Jonsered
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava baze šumske dizalice Jonsered
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija garažnog prostora- Šumarija Šibenik
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Izrada vlaka u šumariji Korenica
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Rekonstrukcija šumske ceste
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava cjepiva i usluga cijepljenja protiv krpeljnog meningoencefalitisa-UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
       
     
    19.3.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada porušenog ogradnog kamenog zida- Šumarija Imotski
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada i ugradnja prozora na osmatračnicama- Šumarija Drniš
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Rekonstrukcija osmatračnice/izmjena krovišta- Šumarija Biograd
 • Datum otvaranja: 25.3.2014   
    
       
     
    18.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava filtera za dizalicu Jonsered 90Z i 2190
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava guma za Menzi muck
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava konvekcijske pećnice Unox
 • Datum otvaranja: 28.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Oprema za kuhinju (termo lonci, kolica, ormar za kruh)
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kuhinjski stol od nehrđajućeg materijala
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
       
     
    14.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava i ugradnja svjetiljki i nadžbukne opreme u Brodska imovna općina i LD Kunjevci
 • Datum otvaranja: 24.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Zakup parkirnih mjesta za službene automobile u garaži
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Podopolagački radovi UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Održavanje objekata UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 26.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA TELEFONSKIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 27.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • USLUGE ODRŽAVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 25.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Isporuka feromonskih klopki i feromona
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
       
     
    13.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Hidraulična kranska dizalica 2t
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga poljoprivrednim strojevima
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rekonstrukcija mrežnog sustava
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
       
     
    12.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovištamehaničke radionice šumarije Lipovljani
 • Datum otvaranja: 19.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • REZERVNI DIJELOVI ZA REKONSTRUKCIJU ŠUMSKE ŽIČARE URUS I UNI
 • Datum otvaranja: 21.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • MULTI LOCK BRAVE ZA RAMPE
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GPS uređaj
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
       
     
    11.3.2014.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA GRAĐEVINSKOG TROŠKOVNIKA I GRAĐEVINSKI NADZOR PRILIKOM IZGRADNJE ZGRADE ŠUMARIJE PETRINJA FAZA II
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ZAMJENA POGONSKOG VRATILA HIDRAULIČNE PUMPE LINDE
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SVJETLO VUČENI ČELIK fi 6 mm (čelik 0361)
 • Datum otvaranja: 20.3.2014   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Nabava hrane za divljač- sol kamena; sol prešana
 • Datum otvaranja: 19.3.2014   
    
       
     
    10.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade šumarije Dugo Selo
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ SADNICA ZA U.Š.P. SISAK
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • KRAMPOVI
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • VISOKOTLAČNI PERAČI STIHL re 128 Plus
 • Datum otvaranja: 18.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Mljevenje ogrjevnog drveta
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine Naručitelja
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
       
     
    7.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nadzorne kamere za praćenje lovišta i divljači
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga pranja i peglanja
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • RASHLADNI UREĐAJ (KO-TAINER) za prihvat, pot. i uskl. klaon. i prehramb. otpada
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • Sanacija propusta u Gj Mirna
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izrada projekta enegetske obnove fasade
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Interventni popravak-elektroinstalacije MGP Lučice-STP
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjeme za proljetnu sjetvu
 • Datum otvaranja: 17.3.2014   
    
       
     
    6.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Koševi i kante tip Tuškanac
 • Datum otvaranja: 12.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • GNOJIVA MINERALNA ZA RASADNIK FRANČESIJA
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Merpan WP 80
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga strojne obrade metala, izrada bolcni i piksa
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi za kamionske prikolice
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Ostali kontrolni i mjerni uređaji
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • GEODETSKA MJERNA STANICA
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
       
     
    5.3.2014.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Repelent za sprječavanje šteta na poljoprivredi od divljači
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Herbicidi za proljetnu sjetvu
 • Datum otvaranja: 13.3.2014   
    
       
     
    4.3.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Fotokopirni aparati MFU
 • Datum otvaranja: 11.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • ODVJETNIČKE USLUGE ZASTUPANJA U SPOROVIMA U TIJEKU
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Rezervni dijelovi rotositnilica (ČA,VG,VP,VR)
 • Datum otvaranja: 14.3.2014   
    
       
     
    3.3.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Najam zglobne platforme s košarom za rezidbu
 • Datum otvaranja: 6.3.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • REZERVNI DIJELOVI BULDOZER KOMATSU D155-A_IZMJENE_1
 • Datum otvaranja: 11.3.2014   
    
    UŠP BUZET

   
 • SADNICE SEZONSKOG CVIJEĆA
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Usluge smještaja radnika
 • Datum otvaranja: 7.3.2014   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Visinomjer Haglof Vertex IV
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Cisterna creina 2200 l
 • Datum otvaranja: 10.3.2014   
    
     
  (C) 2020 HRSUME WebTeam