početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | --> 2014
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  29.9.2014.    
  UŠP KOPRIVNICA

 
 • Krovopokrivački radovi - zgrada u Varaždinu - ponovljeno
 • Datum otvaranja: 7.10.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Usluga izrade drvenih kolčića
 • Datum otvaranja: 7.10.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Limarski radovi - zgrada u Varaždinu - ponovljeno
 • Datum otvaranja: 7.10.2014   
    
       
     
    26.9.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Betonski stupovi i kanalice
 • Datum otvaranja: 3.10.2014   
    
       
     
    25.9.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Provedba rješenja o ovrsi-uklanjanje objekata
 • Datum otvaranja: 1.10.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija terase – Upravna zgrada šumarije Čakovec
 • Datum otvaranja: 3.10.2014   
    
       
     
    24.9.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Ugradnja gromobranske trake- Šumarija Korčula
 • Datum otvaranja: 29.9.2014   
    
    UŠP SISAK

   
 • TRAKA ZA VEZANJE TERETA (GURTNE) - ŠUMARSKA
 • Datum otvaranja: 14.10.2014   
    
    UŠP OGULIN

   
 • KUĆA KRASNICA - POPRAVAK KROVIŠTA , ZAMJENA POKROVA
 • Datum otvaranja: 6.10.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga nadzora građevinskih radova na zgradi šumarije Krnjak
 • Datum otvaranja: 2.10.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izrada električnih i zračnih instalacija
 • Datum otvaranja: 1.10.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Izmjena stolarije u šumariji Zadar
 • Datum otvaranja: 2.10.2014   
    
       
     
    22.9.2014.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Soboslikarski i ličilački radovi u zgradama šumarija_Vojnić, Duga Resa, Pisarovina i Krašić
 • Datum otvaranja: 30.9.2014   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Rezervni dijelovi Steyr
 • Datum otvaranja: 30.9.2014   
    
    UŠP OGULIN

   
 • UPRAVNA ZGRADA ŠUMARIJE JASENAK-ZAMJENA STOLARIJE
 • Datum otvaranja: 3.10.2014   
    
       
     
    19.9.2014.    
    DIREKCIJA

   
 • servis centralnog grijanja
 • Datum otvaranja: 26.9.2014   
    
    UŠP OGULIN

   
 • RADNIČKI DOM JASENAK-ZAMJENA STOLARIJE
 • Datum otvaranja: 29.9.2014   
    
       
     
    17.9.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Sanacija objekata Šumarije Gunja od posljedica poplave
 • Datum otvaranja: 25.9.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge proreza trupaca - Šumarija Đakovo
 • Datum otvaranja: 23.9.2014   
    
       
     
    15.9.2014.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izgradnja nedovršenog dijela zgrade šumarije Imotski
 • Datum otvaranja: 22.9.2014   
    
       
     
    12.9.2014.    
    UŠP SENJ

   
 • Izrada glavnog projekta zamjenske građevine- šumarska kuća „BREZE“
 • Datum otvaranja: 22.9.2014   
    
       
     
    11.9.2014.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJE KROVIŠTA RADIONE I PERILIŠTA OGULIN
 • Datum otvaranja: 23.9.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Rezervni dijelovi za tanjuraču TARA 28 - Šumarija Valpovo
 • Datum otvaranja: 18.9.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava rezervnih dijelvoa za bušilice Elletari eg 3000 68/92,33/99,03/11
 • Datum otvaranja: 18.9.2014   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Radovi na vodovodu i odvodnji-šumarija Crni Lug
 • Datum otvaranja: 18.9.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga sanacije poda i zidova u praonici vozila RJ Šumatrans - Osijek - ponovljeni posupak
 • Datum otvaranja: 17.9.2014   
    
       
     
    10.9.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Drveni stupovi za sadnju bilja
 • Datum otvaranja: 17.9.2014   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Radovi na održavanju pješačkih staza u parkovima grada Zagreba
 • Datum otvaranja: 17.9.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr šumarije Vrbanja
 • Datum otvaranja: 15.9.2014   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Namirnice za restorane i sredstva za čišćenje
 • Datum otvaranja: 18.9.2014   
    
       
     
    9.9.2014.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Sanacija krovišta zgrade i pripadajućeg potkrovlja u šumariji Rakovica
 • Datum otvaranja: 19.9.2014   
    
       
     
    8.9.2014.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava žive sitne divljači_fazani i trčke
 • Datum otvaranja: 16.9.2014   
    
       
     
    5.9.2014.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Krovopokrivački radovi - zgrada u Varaždinu
 • Datum otvaranja: 16.9.2014   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • BOCE I ČEPOVI ZA VINO
 • Datum otvaranja: 11.9.2014   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Limarski radovi - zgrada u Varaždinu
 • Datum otvaranja: 16.9.2014   
    
       
     
    4.9.2014.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sadni materijal za parkove grada Zagreba
 • Datum otvaranja: 11.9.2014   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Peleti
 • Datum otvaranja: 12.9.2014   
    
       
     
    3.9.2014.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Ribarske čizme
 • Datum otvaranja: 10.9.2014   
    
       
     
    2.9.2014.    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA GRAĐEVINSKIH STROJEVA-UGRADNJA ŠUMSKIH RAMPI NA PODRUČJU ŠUMARIJE BUZET
 • Datum otvaranja: 8.9.2014   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr
 • Datum otvaranja: 8.9.2014   
    
    DIREKCIJA

   
 • Sustav za evidenciju radnog vremena
 • Datum otvaranja: 16.9.2014   
    
       
     
    1.9.2014.    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGA STROJNE PRIPREME TLA ZA SADNJU-RIPERANJEM
 • Datum otvaranja: 8.9.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Čišćenje i popravak vanbrodskog motora Honda BF10
 • Datum otvaranja: 4.9.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Limarski radovi
 • Datum otvaranja: 8.9.2014   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za prikolicu Kempl
 • Datum otvaranja: 4.9.2014   
    
     
  (C) 2019 HRSUME WebTeam