početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2015
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  31.10.2015.    
  UŠP SPLIT

 
 • Izmjena vodovodnih cijevi u poslovnoj zgradi (Makarska)
 • Datum otvaranja: 10.11.2015   
    
       
     
    30.10.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava i isporuka peleta za Šumariju Tikveš i LD Zlatna Greda
 • Datum otvaranja: 6.11.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Noževi za Lovački dom Peski
 • Datum otvaranja: 6.11.2015   
    
       
     
    29.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • IZRADA ELABORATA ETAŽIRANJA
 • Datum otvaranja: 10.11.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Nabava male sitne divljači_fazani i trčke
 • Datum otvaranja: 4.11.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Strojna sječa raslinja ( promjera do 5 cm) drobilicama
 • Datum otvaranja: 6.11.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Autoelektričarske usluge
 • Datum otvaranja: 9.11.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Izvoženje drvnih sortimenata forwarderom
 • Datum otvaranja: 2.11.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga popravka kvarova na el. instalacijama i zamjena flour cijevi, žarulja
 • Datum otvaranja: 5.11.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sadnja žira pod motiku
 • Datum otvaranja: 6.11.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Sjeme bukve ( FAGUS SYLVATICA )
 • Datum otvaranja: 10.11.2015   
    
       
     
    28.10.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA I DOPREMA PELETA ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 5.10.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rasipač mineralnih gnojiva
 • Datum otvaranja: 4.10.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Tvornički reparirani motor za greder OK 156 A
 • Datum otvaranja: 3.11.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • MUL-T-LOCK SISTEMSKI LOKOTI ZA ŠUM.SENJ
 • Datum otvaranja: 4.11.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Prod. čišćenje i oblaganje bazena za vodu (G.Polje)
 • Datum otvaranja: 4.11.2015   
    
       
     
    27.10.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Demontaža zaštitne ograde
 • Datum otvaranja: 4.11.2015   
    
       
     
    26.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Izvođenje radova instalacije centralnog grijanja u zgradi Šumarije Vukovar-ponovljeno
 • Datum otvaranja: 2.11.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga manipulacije hranom za divljač i sudjelovanje u skupnim lovovima
 • Datum otvaranja: 30.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ribe za poribljavanje
 • Datum otvaranja: 3.11.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • BN-2015-0528 Izrada projekta rekonstrukcije postojeće kotlovnice na kruto gorivo i usluga nadzora PD Jankovac
 • Datum otvaranja: 3.11.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • BN-2015-0221 Projekt rekonstrukcije centralnog grijanja šumarije Koška
 • Datum otvaranja: 3.11.2015   
    
       
     
    23.10.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Izvedba tehničke zaštite na poslovnom objektu Trg kralja Tomislava 11
 • Datum otvaranja: 2.11.2015   
    
       
     
    22.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Ličilački radovi na stanu Šumarije Strošinci
 • Datum otvaranja: 27.10.2015   
    
       
     
    21.10.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga obrazobrazbe i polaganje ispita o gospodarenju otpadom
 • Datum otvaranja: 26.10.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Informatička oprema
 • Datum otvaranja: 28.10.2015   
    
       
     
    20.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • DOBAVA I UGRADNJA PVC CISTERNE ZA VODU
 • Datum otvaranja: 28.10.2015   
    
       
     
    19.10.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Zamjena elektromotora industrijskih vrata Hormann u STP Đurđevac
 • Datum otvaranja: 27.10.2015   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Usluga izrade, predaje i obrane elaborat o utvrđivanju rezervi na EP Čukur i u IP Čukur I
 • Datum otvaranja: 27.10.2015   
    
       
     
    16.10.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA ČEONIH ZIDOVA ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 28.10.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • ISPORUKA GUSJENIČNOG LJEPILA
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Mjenjač za vozilo
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Fotokopirni uređaji
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Usluga strojne obrade metala, izrada bolcni i piksa
 • Datum otvaranja: 22.10.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Prerada maslinovog ulja
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Ambalaža za maslinovo ulje
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
       
     
    15.10.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Održavanje centralnog grijanja u UŠP Nova Gradiška
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Održavanje vodovoda i odvodnje u UŠP Nova Gradiška
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Izrada projekta sanacije objekta skladišta i arhive
 • Datum otvaranja: 23.10.2015   
    
       
     
    14.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga manipulacije pri otkupu žira (strojevi) šumarija Vrbanja
 • Datum otvaranja: 19.10.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga manipulacije pri otkupu žira (strojevi) šumarija Otok
 • Datum otvaranja: 19.10.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga manipulacije pri otkupu žira (strojevi) šumarija Gunja
 • Datum otvaranja: 19.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Komplet za pretakanje ulja (pumpa sa brojčanikom i usisno crijevo)
 • Datum otvaranja: 22.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izvođenje betonskih radova sanacije dvorišta upravne zgrade šumarije Pitomača
 • Datum otvaranja: 22.10.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Popravak krova na mehaničkoj radioni šumarije Čazma (ponovljeni poziv)
 • Datum otvaranja: 21.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Električni pastir
 • Datum otvaranja: 22.10.2015   
    
       
     
    13.10.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • DOGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU RASADNIKA FRANČESKIJA,UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 22.10.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Protupožarna osmatračnica
 • Datum otvaranja: 20.10.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Peleti
 • Datum otvaranja: 20.10.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Lugarnica MK
 • Datum otvaranja: 21.10.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija fasade na ulazu u šumariju Virovitica
 • Datum otvaranja: 19.10.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Lugarnica Lividraga-sanitarije
 • Datum otvaranja: 20.10.2015   
    
       
     
    12.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluge prijevoza lovaca
 • Datum otvaranja: 21.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade šumarije Čakovec - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 21.10.2015   
    
       
     
    9.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • GLAVNI IZVEDBENI PROJEKT - ZGRADA UŠP OGULIN
 • Datum otvaranja: 21.10.2015   
    
    UŠP OGULIN

   
 • GLAVNI IZVEDBENI PROJEKT - ZGRADA ŠUM. SABORSKO-PLAŠKI
 • Datum otvaranja: 20.10.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Trakaste zavjese-Šumarija Gomirje
 • Datum otvaranja: 16.10.2015   
    
       
     
    7.10.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Obnova lugarnice MD
 • Datum otvaranja: 16.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sjemenska pšenica
 • Datum otvaranja: 15.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Kontejner za smeće_2
 • Datum otvaranja: 15.10.2015   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Izrada elaborata obnove rudnih rezervi-Skočaj
 • Datum otvaranja: 12.10.2015   
    
       
     
    6.10.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Namještaj
 • Datum otvaranja: 16.10.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Projekt sanacije krovišta i stručni nadzor gradnje u Lovačkoj kući
 • Datum otvaranja: 14.10.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Izrada i postavljanje zaštitnih brklji
 • Datum otvaranja: 13.10.2015   
    
       
     
    2.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Instalacija centralnog grijanja u zgradi Šumarije Gunja
 • Datum otvaranja: 12.10.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Instalacija dijela radijatorskog grijanja na objektu Šumarskog muzeja
 • Datum otvaranja: 12.10.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Eko kontejner za ulje i maziva
 • Datum otvaranja: 9.10.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Sanacija nadstrešnice, gospodarskog dvorišta Strmac nakon klizišta
 • Datum otvaranja: 12.10.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava plastičnih čamaca za potrebe Šumarija Batina i Darda
 • Datum otvaranja: 12.10.2015   
    
       
     
    1.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr u šumariji Gunja
 • Datum otvaranja: 7.10.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Procjena vrijednosti nekretnine
 • Datum otvaranja: 9.10.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sadni materijal za jesensku sadnju u prko šumama grada Zagreba
 • Datum otvaranja: 9.10.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Krovopokrivački radovi – postava pokrovnih profilnih elemenata - RJ MIP Đurđevac – Stanica za tehnički pregled vozila
 • Datum otvaranja: 9.10.2015   
    
     
  (C) 2020 HRSUME WebTeam