početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2015
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  30.11.2015.    
  UŠP SPLIT

 
 • Usluga nabave i tiska promotivnih proizvoda i edu materijala za ForestEye
 • Datum otvaranja: 11.12.2015   
    
       
     
    27.11.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • Uredski namještaj
 • Datum otvaranja: 4.12.2015   
    
       
     
    26.11.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
 • Datum otvaranja: 3.12.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izvođenje instalaterskih, parketarskih, soboslikarskih i ličilačkih radova - Koprivnica, Šenoina
 • Datum otvaranja: 4.12.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA U ŠUM.KRK
 • Datum otvaranja: 3.12.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ribe za poribljavanje - ponavljanje 2
 • Datum otvaranja: 4.12.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Zaštitarske usluge
 • Datum otvaranja: 3.12.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge
 • Datum otvaranja: 1.12.2015   
    
       
     
    25.11.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga uklanjanja nelegalnih dijelova građevine - lugarnica Tomin hrast
 • Datum otvaranja: 1.12.2015   
    
       
     
    24.11.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • TRAKTORSKI ČISTAČ SNIJEGA - PROBOJNA RALICA
 • Datum otvaranja: 3.12.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Projekt sanacije LK Radinje
 • Datum otvaranja: 2.12.2015   
    
       
     
    23.11.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA KOTLA NA PELETE U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 1.12.2015   
    
    UŠP OGULIN

   
 • POPRAVAK KANALIZACIJSKE ODVODNJE - ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 2.12.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Ograda MC
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Građevinski radovi - parket
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Certifikat za Lync Servise
 • Datum otvaranja: 27.11.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • SANACIJA SANITARNOG ČVORA U ŠUM.CRIKVENICA
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • MEHANIČKA BRZA SPOJKA ZA NEW HOLLAND E215
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Valjanje bankina
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Servis hidrauličnog čekića Krupp HM 1700
 • Datum otvaranja: 30.11.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Detektor metala
 • Datum otvaranja: 27.11.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Projektna dokumentacija-zamjena kotlovnice_Š.N. Gradiška
 • Datum otvaranja: 1.12.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izvođenje ličilačkih radova – šumarija Ludbreg
 • Datum otvaranja: 1.12.2015   
    
       
     
    19.11.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Produženje licence BlueCoat
 • Datum otvaranja: 27.11.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Tisak i isporuka Cjenika odstrjela divljači i usluga u lovu
 • Datum otvaranja: 27.11.2015   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Kukuruz-zrno (UšP Split)
 • Datum otvaranja: 26.11.2015   
    
       
     
    18.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Dorada plinskih instalacija na upravnoj zgradi UŠP Koprivnice
 • Datum otvaranja: 26.11.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • GARAŽNA VRATA ZA MEHANIČKU RADIONU SV.JURAJ
 • Datum otvaranja: 25.11.2015   
    
       
     
    17.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Baterija trakcijska i punjač trakcijske baterije - ručni viličar PRAMAC GX 12
 • Datum otvaranja: 25.11.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Telefonska centrala s opremom_Š.Novska
 • Datum otvaranja: 25.11.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Iznos drvne mase samaricom
 • Datum otvaranja: 24.11.2015   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluga održavanja centralnog grijanja
 • Datum otvaranja: 26.11.2015   
    
       
     
    16.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Pošumljavanje G.J. Josip Kozarac, odjel 97a
 • Datum otvaranja: 19.11.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Rezervni dijelovi za traktor Steyr 9078 AF u RJ Šumatrans
 • Datum otvaranja: 20.11.2015   
    
    UŠP SENJ

   
 • IZRADA ULAZNIH VRATA U ŠUM:SENJ
 • Datum otvaranja: 23.11.2015   
    
       
     
    13.11.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Nabava i ugradnja rasvjetnih tijela Šumarija Gunja
 • Datum otvaranja: 17.11.2015   
    
       
     
    12.11.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • TRAKE ZA VEZANJE TERETA NA VAGONIMA (GURTNE) - ŠUMARSKE
 • Datum otvaranja: 25.11.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Investiciono održavanje šumarije Zlatar
 • Datum otvaranja: 19.11.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sanacija krovišta upravne zgrade šumarije Čakovec 3
 • Datum otvaranja: 20.11.2015   
    
       
     
    11.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Materijal za nadstrešnicu - objekt LD Peski
 • Datum otvaranja: 19.11.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada metalne nadstrešnice s pokrovom ispred objekta rasjekaone – LD Peski
 • Datum otvaranja: 19.11.2015   
    
       
     
    10.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Investiciono održavanje R.J. PIM Kutina
 • Datum otvaranja: 17.11.2015   
    
       
     
    9.11.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • Sanacija nadstrešnice parkirališta Šumarije Rovinj,PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 16.11.2015   
    
    UŠP BUZET

   
 • Sanacija krovišta skladišta Kokuletovica (Šumarija Rovinj),PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 16.11.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Uokvirivanje umjetničkih slika_Š.Novska
 • Datum otvaranja: 17.11.2015   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Ličilački radovi u prostorijama Odjela uređivanje šuma_UŠPNG
 • Datum otvaranja: 17.11.2015   
    
       
     
    6.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Investiciono održavanje šumarije Popovača
 • Datum otvaranja: 13.11.2015   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Materijal za investiciono održavanje lugarnice Krušak na području šumarije Velika Gorica
 • Datum otvaranja: 13.11.2015   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge
 • Datum otvaranja: 13.11.2015   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Uredski namjrštaj Šumarije Gunja
 • Datum otvaranja: 27.11.2015   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Upravna zgrada MB - Projekt uklanjanja građevine
 • Datum otvaranja: 16.11.2015   
    
    DIREKCIJA

   
 • Kontejneri za sadnju božićnih drvaca
 • Datum otvaranja: 13.11.2015   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • VILIČAR
 • Datum otvaranja: 16.11.2015   
    
       
     
    5.11.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Ugostiteljska oprema
 • Datum otvaranja: 12.11.2015   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Ribe za poribljavanje 2 - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 12.11.2015   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Meso/klaonički otpad
 • Datum otvaranja: 12.11.2015   
    
       
     
    4.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava živih divljih zečeva - matično stado
 • Datum otvaranja: 12.11.2015   
    
       
     
    2.11.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga pranja službenih automobila
 • Datum otvaranja: 6.11.2015   
    
     
  (C) 2020 HRSUME WebTeam