početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | --> 2016
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  23.8.2019.    
  UŠP OGULIN

 
 • SANACIJA KROVIŠTA SKLADIŠTA ULJA I GUMA - RJ MGP
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
    DIREKCIJA

   
 • Program rubrike „DJEČJI KUTAK“ u časopisu Hrvatske šume
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
       
     
    22.8.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva - Sanacija fasade
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
       
     
    20.8.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga pranja rublja za UŠP Karlovac - RJ Turizam i ugostiteljstvo
 • Datum otvaranja: 28.8.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sadilica
 • Datum otvaranja: 27.8.2019   
    
       
     
    19.8.2019.    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava drobljenog kamena – tampona za UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 27.8.2019   
    
       
     
    14.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA I POKROVA - ŠUMARIJA JOSIPDOL
 • Datum otvaranja: 23.8.2019   
    
       
     
    13.8.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva - opremanje namještajem
 • Datum otvaranja: 23.8.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izmjena kotlovnice - Šumarija Đakovo
 • Datum otvaranja: 21.8.2019   
    
       
     
    12.8.2019.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija kolosijeka u šumariji Kutina
 • Datum otvaranja: 19.8.2019   
    
       
     
    9.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA OGRADE- ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 19.8.2019   
    
       
     
    6.8.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Utovar kamenog materijala u drobilicu na eksploatacijskom polju Batnoga
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Rad utovarivača na eksploatacijskom polju Batnoga
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Namirnice-UŠP Delnice_ponavljanje
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
       
     
    1.8.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • Prijelom, tisak i distribucija časopisa HŠ d.o.o
 • Datum otvaranja: 9.8.2019   
    
       
     
    31.7.2019.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Izmjena stolarije šumarije Brinje
 • Datum otvaranja: 8.8.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge redovnog servisa i održavanja rashladnih komora i popravak rashladnih komora i klima uređaja / UŠP Osijek - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 9.8.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Šumarija Ravna Gora-uređenje
 • Datum otvaranja: 8.8.2019   
    
       
     
    29.7.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Namirnice za potrebe restorana UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 7.8.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Frezanje asfalta-UŠP Delnice
 • Datum otvaranja: 7.8.2019   
    
       
     
    26.7.2019.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge organizacije početne konferencije - Projekt Naturavita
 • Datum otvaranja: 9.8.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Namirnice za restorane - hrana, piće i roba široke potrošnje / UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 6.8.2019   
    
       
     
    25.7.2019.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Usluga piljena i izrada kolaca
 • Datum otvaranja: 2.8.2019   
    
       
     
    24.7.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • Naljepnice za vozila
 • Datum otvaranja: 31.7.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Radovi sječe i izrade trske i isporuka tršćanih plašteva / UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 1.8.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi izrade sportskog poda dvorane – Basaričekova, Đurđevac
 • Datum otvaranja: 1.8.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rekonstrukcija centralnog grijanja – Basaričekova, Đurđevac
 • Datum otvaranja: 1.8.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Zamjena ograde – Stručne službe UŠP Koprivnice
 • Datum otvaranja: 1.8.2019   
    
       
     
    22.7.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • Najam šatora i agregata za natjecanje sjekača
 • Datum otvaranja: 29.7.2019   
    
       
     
    18.7.2019.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Metalne spojnice - klenfe
 • Datum otvaranja: 26.7.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge redovnog servisa i održavanja rashladnih komora i popravak rashladnih komora i klima uređaja - UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 26.7.2019   
    
       
     
    17.7.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • ŠELOVANJE TRUPACA ZA NATJECANJE SJEKAČA
 • Datum otvaranja: 23.7.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila – šumarija Križevci - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 25.7.2019   
    
       
     
    16.7.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju odrona na padini iznad Rastoka
 • Datum otvaranja: 24.7.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Drveni elementi (kolci)za potrebe UŠP Split
 • Datum otvaranja: 24.7.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Sjeme povrća za potrebe rasadnika Piket
 • Datum otvaranja: 24.7.2019   
    
       
     
    15.7.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila - Šumarija Koprivnica - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 24.7.2019   
    
       
     
    12.7.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva sanacija - dodatni građevinski radovi
 • Datum otvaranja: 19.7.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izgradnja gornjeg stroja šumskih prometnica u šumariji Popovača
 • Datum otvaranja: 19.7.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga izrade i postavljanja zaštitnih rampi na šumskim cestama u UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 19.7.2019   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Sanacija krovnih nosača upravne zgrade UŠP Požega
 • Datum otvaranja: 24.7.2019   
    
       
     
    10.7.2019.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Dalekozor- termovizijski dvogled
 • Datum otvaranja: 18.7.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Trupci i kolčići za natjecanje sjekača
 • Datum otvaranja: 16.7.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Šelovanje trupaca za natjecanje sjekača
 • Datum otvaranja: 16.7.2019   
    
       
     
    8.7.2019.    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na usitnjavanju kamena na području UŠP Senj - ponovljeno
 • Datum otvaranja: 15.7.2019   
    
       
     
    5.7.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila – šumarija Križevci
 • Datum otvaranja: 15.7.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi rekonstrukcije vodovodne instalacije i krovne odvodnje – šumarija Ludbreg
 • Datum otvaranja: 15.7.2019   
    
       
     
    4.7.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rad bagera na pripremi i utovaru šljunka na EP Žljebic
 • Datum otvaranja: 12.7.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • SANACIJA IZVOZNIH PUTEVA
 • Datum otvaranja: 10.7.2019   
    
       
     
    3.7.2019.    
    UŠP ZAGREB

   
 • REPELENTI-UŠP ZAGREB-2
 • Datum otvaranja: 9.7.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • METALNI REGALI
 • Datum otvaranja: 9.7.2019   
    
       
     
    2.7.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • Studija izvodljivosti modela otkupa drvenaste biomase od građana, privatnih šumovlasnika te ostalih pravnih i fizičkih osoba kroz osnivanje sabirno-logističkih centara (SLC) te sabirno logističkih površina (otkupnih stanica)
 • Datum otvaranja: 10.7.2019   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Zamjena krovišta šumarije Sveti Rok
 • Datum otvaranja: 11.7.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Drveni stolovi i klupe na terasi objekta
 • Datum otvaranja: 10.7.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada projekta - drvene kućice i okoliš Peski
 • Datum otvaranja: 17.7.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na demontaži i postavi nove ograde - Čakovec
 • Datum otvaranja: 12.7.2019   
    
       
     
    28.6.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Usluga bušenja rupa i ukopavanja stupova- UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 8.7.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Žičane ograde- UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 8.7.2019   
    
       
     
    26.6.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila - Šumarija Koprivnica
 • Datum otvaranja: 5.7.2019   
    
       
     
    24.6.2019.    
    UŠP POŽEGA

   
 • Održavanje kuće Kuzma_Šum.Požega
 • Datum otvaranja: 5.7.2019   
    
       
     
    21.6.2019.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Petnja - promjena stolarije
 • Datum otvaranja: 1.7.2019   
    
       
     
    18.6.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • ASFALTIRANJE ŠUMSKE CESTE GJ ALILOVICA - 2
 • Datum otvaranja: 28.6.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Kontejner za maslinik Vlake - Šumarija Šibenik
 • Datum otvaranja: 26.6.2019   
    
       
     
    17.6.2019.    
    UŠP SENJ

   
 • Radovi na usitnjavanju kamena na području UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 26.6.2019   
    
    UŠP SENJ

   
 • Izvođenje radova proširenja ceste za bankine na šum. cesti Senjska 3
 • Datum otvaranja: 27.6.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Košnja maslinika u Dubravicama - Šumarija Šibenik
 • Datum otvaranja: 26.6.2019   
    
       
     
    14.6.2019.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Izmjena stolarije RJ GIP
 • Datum otvaranja: 24.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izvedba sustava za navodnjavanje u rasadniku Drnje
 • Datum otvaranja: 27.6.2019   
    
       
     
    13.6.2019.    
    UŠP BUZET

   
 • ASFALTIRANJE PARKIRALIŠTA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE POREČ
 • Datum otvaranja: 24.6.2019   
    
       
     
    11.6.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šumarija Županja asfaltiranje dvorišta - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šumarija Županja proširenje dvorišta i parkinga - ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Mali zglobni traktor s priključkom - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na sanaciji zidova i podova suterena - zgrada Basaričekova
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Nabava, doprema i montaža dva kondenzacijska kombi bojlera sa svim potrebnim materijalom i radovima
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
       
     
    10.6.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Motorna rotacijska kosilica
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Terasa L.D. Kunjevci - opremanje namještajem
 • Datum otvaranja: 18.6.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Plug podrivač - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 18.6.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Plug ravnjač - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 18.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi rekonstrukcije vodovodne instalacije i krovne odvodnje
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Zelena kukuruzna masa za siliranje / UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 18.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Dvorišna vrata klizna sa elektromotorom - radovi izrade i postave - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 19.6.2019   
    
       
     
    7.6.2019.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Jarbol za zastavu
 • Datum otvaranja: 17.6.2019   
    
       
     
    6.6.2019.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Telefonska centrala UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 13.6.2019   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Sanacija izvoznih puteva u UŠP Bjelovar
 • Datum otvaranja: 13.6.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • PRIKLJUČAK NA GRADSKI VODOVOD UPRAVNE ZGRADE U LUKAVCU
 • Datum otvaranja: 13.6.2019   
    
       
     
    5.6.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Spačvanska magistrala II projekt - Vrbanjske šume
 • Datum otvaranja: 13.6.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge pranja veša za potrebe lovačkih kuća / Grupa I / Grupa II
 • Datum otvaranja: 13.6.2019   
    
       
     
    4.6.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • ASFALTIRANJE DIJELA DVORIŠTA RJ MGP OGULIN - 2
 • Datum otvaranja: 10.6.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi izrade i postave zaštitnih rampi
 • Datum otvaranja: 12.6.2019   
    
       
     
    3.6.2019.    
    UŠP DELNICE

   
 • Freza za snijeg
 • Datum otvaranja: 11.6.2019   
    
       
     
    31.5.2019.    
    UŠP SENJ

   
 • Asfaltiranje dvorišta šumarije Krk
 • Datum otvaranja: 7.6.2019   
    
       
     
    29.5.2019.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Dodatni promotivni materijali za projekt Oak protection
 • Datum otvaranja: 6.6.2019   
    
     
  (C) 2019 HRSUME WebTeam