početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | --> 2016
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  17.10.2019.    
  UŠP OGULIN

 
 • SANACIJA KROVIŠTA SKLADIŠTA ULJA I GUMA - RJ MGP - 2
 • Datum otvaranja: 25.10.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis sustava centralnog grijanja u Šumariji Vojnić-(Ponovljeni postupak)
 • Datum otvaranja: 25.10.2019   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Uređ.interijera_šumarija N. Kapela_PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 29.10.2019   
    
       
     
    15.10.2019.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izrada edukativnih programa i priručnik za njihovo provođenje – projekt Naturavita - Ponovljeni postupak
 • Datum otvaranja: 23.10.2019   
    
       
     
    14.10.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Vanjska ograda RJ Šumatrans-UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 22.10.2019   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Prikolica za prijevoz radnih strojeva
 • Datum otvaranja: 23.10.2019   
    
       
     
    11.10.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluga preventivne i obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Datum otvaranja: 21.10.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šumarija Vukovar- energetska obnova zgrade šumarije
 • Datum otvaranja: 21.10.2019   
    
    DIREKCIJA

   
 • RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA INTRANET PORTALA HRVATSKIH ŠUMA
 • Datum otvaranja: 21.10.2019   
    
       
     
    10.10.2019.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Vanjska ograda za potrebe Šumarije Tikveš
 • Datum otvaranja: 18.10.2019   
    
       
     
    9.10.2019.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Roba široke potrošnje_UŠPNG-2019
 • Datum otvaranja: 18.10.2019   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Uredske stolice i fotelje
 • Datum otvaranja: 18.10.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Izmjena stolarije na lugarnici Pleso - Ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 16.10.2019   
    
       
     
    7.10.2019.    
    UŠP SLATINA

   
 • Prenamjena kotlovnice u komoru za meso divljači u Voćinu
 • Datum otvaranja: 16.10.2019   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Sanacija pomoćne zgrade u sklopu šum.kuće Leštat
 • Datum otvaranja: 17.10.2019   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Izmjena krovišta garaže u UŠP Požega
 • Datum otvaranja: 17.10.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Rekonstrukcija zgrade šumarije Novoselec - Ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 14.10.2019   
    
       
     
    4.10.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga impregnacije jelovih kolčića
 • Datum otvaranja: 14.10.2019   
    
    DIREKCIJA

   
 • Gusjenično ljepilo
 • Datum otvaranja: 14.10.2019   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Izgradnja garaža i manipulativnih površina u šumariji Đurđenovac II. dio
 • Datum otvaranja: 15.10.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Svijetlo vučeni čelik
 • Datum otvaranja: 14.10.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • ZBRINJAVANJE BIO OTPADA
 • Datum otvaranja: 11.10.2019   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Uređ.interijera_šumarija N. Kapela
 • Datum otvaranja: 16.10.2019   
    
       
     
    3.10.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja spremišta - šumarija Koprivnica
 • Datum otvaranja: 14.10.2019   
    
       
     
    2.10.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • OBNOVA UPS-a SYMMETRA LX
 • Datum otvaranja: 9.10.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • PVC kolci - UŠP Koprivnica
 • Datum otvaranja: 11.10.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Meso/klaonički otpad
 • Datum otvaranja: 11.10.2019   
    
    UŠP SENJ

   
 • Mlatilica SEPPI tip smo 200
 • Datum otvaranja: 10.10.2019   
    
       
     
    1.10.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Rad utovarivača u EP Batnoga, šumarija Cetingrad
 • Datum otvaranja: 9.10.2019   
    
    UŠP SLATINA

   
 • Sredstva za čišćenje
 • Datum otvaranja: 10.10.2019   
    
       
     
    30.9.2019.    
    UŠP ZAGREB

   
 • PILJENJE TRUPACA NA PODRUČJU LIPOVLJANA-ponovljeno nadmetanje
 • Datum otvaranja: 9.10.2019   
    
       
     
    27.9.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Tarup UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Kompresor na zrak - UŠP Vinkovci
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Pralište u mehaničkoj radioni
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izrada projekta - drvene kućice i okoliš Peski - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • IZMJENA STOLARIJE NA LUGARNICI PLESO
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
       
     
    26.9.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SERVISNA KOLICA S ALATOM
 • Datum otvaranja: 4.10.2019   
    
       
     
    25.9.2019.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge popravaka i održavanja elektroinstalaterskih i gromobranskih instalacija / UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 3.10.2019   
    
       
     
    24.9.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga strojne obrade metala
 • Datum otvaranja: 3.10.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Vulkanizerske usluge za potrebe UŠP Karlovac
 • Datum otvaranja: 3.10.2019   
    
       
     
    20.9.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Preša, pila i gulilica za hidsraulička crijeva
 • Datum otvaranja: 1.10.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Piljenje trupaca na području Zagreba
 • Datum otvaranja: 27.9.2019   
    
       
     
    19.9.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Servis sustava centralnog grijanja u Šumariji Vojnić
 • Datum otvaranja: 27.9.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Zamjena ograde – Stručne službe UŠP Koprivnice - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 27.9.2019   
    
       
     
    17.9.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • PROTUPOŽARNA VRATA ZA KOTLOVNICE - 2
 • Datum otvaranja: 25.9.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Prijevoz kamenog agregata za izgradnju šumske ceste Gračac Lučelnica
 • Datum otvaranja: 24.9.2019   
    
       
     
    16.9.2019.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • Zamjena limarije, popravak i bojanje zgrade šumarije Čazma
 • Datum otvaranja: 24.9.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi na demontaži i postavi nove ograde - Čakovec - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 24.9.2019   
    
       
     
    13.9.2019.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Usluge održavanja kotlovnica i centralnog grijanja za potrebe UŠP Osijek
 • Datum otvaranja: 23.9.2019   
    
    UŠP BUZET

   
 • Priprema staništa za sadnju-UŠP Buzet
 • Datum otvaranja: 23.9.2019   
    
    UŠP BUZET

   
 • Priprema za podizanje nasada smokava-uklanjanje vegetacije
 • Datum otvaranja: 23.9.2019   
    
    UŠP BUZET

   
 • Pripremni radovi za podizanje nasada smokava
 • Datum otvaranja: 23.9.2019   
    
       
     
    12.9.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Radovi izrade sportskog poda dvorane – Basaričekova, Đurđevac - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 20.9.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Rekonstrukcija centralnog grijanja – Basaričekova, Đurđevac - ponavljanje
 • Datum otvaranja: 20.9.2019   
    
    UŠP SLATINA

   
 • Uređenje kuhinje na PD Jankovcu (ponovljeni postupak)
 • Datum otvaranja: 23.9.2019   
    
       
     
    11.9.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Sanacija i ograđivanje vodospremnika
 • Datum otvaranja: 18.9.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • MATERIJAL ZA NAMJEŠTAJ UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 18.9.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila – šumarija Križevci - ponavljanje 2
 • Datum otvaranja: 20.9.2019   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Izgradnja nadstrešnice za vozila - Šumarija Koprivnica - ponavljanje 2
 • Datum otvaranja: 20.9.2019   
    
       
     
    10.9.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA I POKROVA - ŠUMARIJA JOSIPDOL - 2
 • Datum otvaranja: 18.9.2019   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Održavanje rasadnika Hajderovac
 • Datum otvaranja: 19.9.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Proizvodi za čišćenje
 • Datum otvaranja: 19.9.2019   
    
    UŠP SENJ

   
 • Prednji traktorski utovarivač NEW HOLLAND 730TL
 • Datum otvaranja: 18.9.2019   
    
       
     
    9.9.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Gume za traktor Valtra
 • Datum otvaranja: 16.9.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Namirnice
 • Datum otvaranja: 18.9.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Zaštita za traktore za UŠP Zagreb
 • Datum otvaranja: 19.9.2019   
    
       
     
    6.9.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • OGRADA OKO RASADNIKA OŠTARIJE
 • Datum otvaranja: 19.9.2019   
    
       
     
    5.9.2019.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • Održavanje postrojenja TS Gospić
 • Datum otvaranja: 12.9.2019   
    
       
     
    3.9.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Šumarija Županja-uređenje fasade
 • Datum otvaranja: 10.9.2019   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • Oprema za navodnjavanje-Rolomat s kišnim krilima RJ Zalužje
 • Datum otvaranja: 11.9.2019   
    
       
     
    2.9.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA - OBNOVA ZGRADE ŠUMARIJE SABORSKO-PLAŠKI - 3
 • Datum otvaranja: 10.9.2019   
    
       
     
    30.8.2019.    
    UŠP NAŠICE

   
 • Traktorski rasipači za žir
 • Datum otvaranja: 9.9.2019   
    
       
     
    28.8.2019.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Sredstva za čišćenje za UŠP Koprivnicu
 • Datum otvaranja: 9.9.2019   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • Livade-pecalo,nadstrešnica,drv.garnitura_Šum.Velika
 • Datum otvaranja: 5.9.2019   
    
       
     
    27.8.2019.    
    DIREKCIJA

   
 • ERP faza 2 - Podrška u izradi projektnog zadatka za nabavu ERP informacijskog sustava
 • Datum otvaranja: 4.9.2019   
    
    UŠP SPLIT

   
 • Ugradnja gromobranske instalacije na dvije promatračnice i upravnoj zgradi Šumarije Knin
 • Datum otvaranja: 4.9.2019   
    
       
     
    26.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • PROTUPOŽARNA VRATA ZA KOTLOVNICE
 • Datum otvaranja: 3.9.2019   
    
    UŠP SISAK

   
 • GARAŽNA VRATA ZA ŠUMARIJU HRVATSKA DUBICA
 • Datum otvaranja: 9.9.2019   
    
       
     
    23.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA SKLADIŠTA ULJA I GUMA - RJ MGP
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
    DIREKCIJA

   
 • Program rubrike „DJEČJI KUTAK“ u časopisu Hrvatske šume
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
       
     
    22.8.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva - Sanacija fasade
 • Datum otvaranja: 30.8.2019   
    
       
     
    20.8.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Usluga pranja rublja za UŠP Karlovac - RJ Turizam i ugostiteljstvo
 • Datum otvaranja: 28.8.2019   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sadilica
 • Datum otvaranja: 27.8.2019   
    
       
     
    19.8.2019.    
    UŠP SENJ

   
 • Nabava drobljenog kamena – tampona za UŠP Senj
 • Datum otvaranja: 27.8.2019   
    
       
     
    14.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA KROVIŠTA I POKROVA - ŠUMARIJA JOSIPDOL
 • Datum otvaranja: 23.8.2019   
    
       
     
    13.8.2019.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LK Spačva - opremanje namještajem
 • Datum otvaranja: 23.8.2019   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Izmjena kotlovnice - Šumarija Đakovo
 • Datum otvaranja: 21.8.2019   
    
       
     
    12.8.2019.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija kolosijeka u šumariji Kutina
 • Datum otvaranja: 19.8.2019   
    
       
     
    9.8.2019.    
    UŠP OGULIN

   
 • SANACIJA OGRADE- ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 19.8.2019   
    
       
     
    6.8.2019.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Utovar kamenog materijala u drobilicu na eksploatacijskom polju Batnoga
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • Rad utovarivača na eksploatacijskom polju Batnoga
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
    UŠP DELNICE

   
 • Namirnice-UŠP Delnice_ponavljanje
 • Datum otvaranja: 14.8.2019   
    
     
  (C) 2019 HRSUME WebTeam