Poštovani korisnici,

Obzirom da je dio prvotno objavljene dokumentacije
nadopunjen ili zamijenjen novom dokumentacijom,
prije preuzimanja takve dokumentacije potrebno je
iz Vašeg preglednika obrisati sve preuzete datoteke.
Time ćete omogućiti pregledniku da izravno sa servera
ponovno preuzme dokument.

Hrvatske šume d.o.o.


DZN_Pridobivanje i uzgajanje_DIR-2016-0001_03.pdf  (pdf, 1,4 MB)
 
Troskovnik_USP Bjelovar.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Buzet.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Gospic.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Karlovac.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Nasice.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Nova Gradiska.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Ogulin.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Pozega.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Senj.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Sisak.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Split.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Zagreb.xls  (xls, 0,2 MB)
 
c_Izjave o raspolozivim kapacitetima sa uputama o ispunjavanju izjava.zip  (zip, 0,1 MB)
 

 
UŠP Bjelovar
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 001.pdf  (pdf, 2,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 002.pdf  (pdf, 5,2 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 003.pdf  (pdf, 3,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 004.pdf  (pdf, 4,7 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 005.pdf  (pdf, 5,5 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 006.pdf  (pdf, 4,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 007.pdf  (pdf, 26,9 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 008.pdf  (pdf, 16,5 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 009.pdf  (pdf, 5,6 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 010.pdf  (pdf, 5,4 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 011.pdf  (pdf, 9,8 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 012.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 013.pdf  (pdf, 7,1 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 014.pdf  (pdf, 8,2 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 015.pdf  (pdf, 3,1 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 016.pdf  (pdf, 2,6 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 017.PDF  (pdf, 3,7 MB)
 
UŠP Buzet
Elaborat_USP Buzet,Grupa3.pdf  (pdf, 1,3 MB)
Elaborat_USP Buzet,Grupa4.pdf  (pdf, 3,5 MB)
Elaborat_UŠP Buzet,Grupa1.pdf  (pdf, 2,1 MB)
Elaborat_UŠP Buzet,Grupa2.pdf  (pdf, 1,1 MB)
Elaborat_UŠP Buzet,Grupa5.pdf  (pdf, 1,5 MB)
 
UŠP Gospic
Elaborat_USP Gospic_grupa 001.pdf  (pdf, 2,3 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 002.pdf  (pdf, 4,1 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 003.pdf  (pdf, 4,2 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 004.pdf  (pdf, 7,2 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 005.pdf  (pdf, 7,7 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 006.pdf  (pdf, 1,6 MB)
 
UŠP Karlovac
Elaborat_USP Karlovac_grupa 001.pdf  (pdf, 9,4 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 002.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 003.pdf  (pdf, 0,8 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 004.pdf  (pdf, 5,5 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 005.pdf  (pdf, 22,4 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 006.pdf  (pdf, 10,7 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 007.pdf  (pdf, 10,5 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 008.pdf  (pdf, 14,1 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 009.pdf  (pdf, 23,9 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 010.pdf  (pdf, 25,2 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 011.pdf  (pdf, 3,1 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 012.pdf  (pdf, 4,5 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 013.pdf  (pdf, 2,1 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 014.pdf  (pdf, 0,5 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 015.pdf  (pdf, 13,3 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 016.pdf  (pdf, 3,6 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 017.pdf  (pdf, 12,8 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 018.pdf  (pdf, 5,6 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 019.pdf  (pdf, 2,0 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 020.pdf  (pdf, 3,9 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 021.pdf  (pdf, 1,9 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 022.pdf  (pdf, 3,0 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 023.pdf  (pdf, 15,3 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 024.pdf  (pdf, 21,9 MB)
 
UŠP Nasice
Elaborat_USP Nasice, Grupa 1.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 2.pdf  (pdf, 3,7 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 3.pdf  (pdf, 3,9 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 4.pdf  (pdf, 3,8 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 5.pdf  (pdf, 5,3 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 6.pdf  (pdf, 5,2 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 7.pdf  (pdf, 3,2 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 8.pdf  (pdf, 1,0 MB)
Elaborat_USP Nasice, Grupa 9.pdf  (pdf, 1,5 MB)
 
UŠP NovaGradiska
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 001.pdf  (pdf, 0,4 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 002.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 003.pdf  (pdf, 0,6 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 004.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 005.pdf  (pdf, 0,3 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 006.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 007.pdf  (pdf, 1,2 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 008.pdf  (pdf, 0,9 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 009.pdf  (pdf, 0,6 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 010.pdf  (pdf, 2,1 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 011.pdf  (pdf, 0,5 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 012.pdf  (pdf, 1,3 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 013.pdf  (pdf, 0,5 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 014.pdf  (pdf, 0,7 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 015.pdf  (pdf, 1,1 MB)
Elaborat_USP NovaGradiska_Grupa 016.pdf  (pdf, 1,4 MB)
 
UŠP Ogulin
Elaborat_USP Ogulin grupa 001.pdf  (pdf, 0,9 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 002.pdf  (pdf, 1,0 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 003.pdf  (pdf, 0,7 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 004.pdf  (pdf, 0,7 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 005.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 006.pdf  (pdf, 12,0 MB)
Elaborat_USP Ogulin grupa 007.pdf  (pdf, 6,2 MB)
 
UŠP Pozega
Elaborat_USP Pozega_Grupa 001.pdf  (pdf, 6,1 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 002.pdf  (pdf, 8,5 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 003.pdf  (pdf, 4,1 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 004.pdf  (pdf, 4,4 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 005.pdf  (pdf, 4,6 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 006.pdf  (pdf, 4,2 MB)
 
UŠP Senj
Elaborati_USP Senj_grupa 003.pdf  (pdf, 0,6 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa 001.pdf  (pdf, 5,4 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa 002.pdf  (pdf, 2,3 MB)
 
UŠP Sisak
Elaborat_USP Sisak_grupa 001.pdf  (pdf, 3,0 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 002.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 003.pdf  (pdf, 1,0 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 012.pdf  (pdf, 3,8 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 014.pdf  (pdf, 2,6 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 015.pdf  (pdf, 2,2 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 016.pdf  (pdf, 1,2 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 017.pdf  (pdf, 1,2 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 018.pdf  (pdf, 0,9 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 021.pdf  (pdf, 12,3 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 022.pdf  (pdf, 6,5 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 023.pdf  (pdf, 5,3 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 024.pdf  (pdf, 7,8 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 025.pdf  (pdf, 3,5 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 026.pdf  (pdf, 4,0 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 027.pdf  (pdf, 2,4 MB)
 
UŠP Split
Elaborat_USP_SPLIT_Grupa_1.pdf  (pdf, 2,4 MB)
Elaborat_USP_SPLIT_Grupa_2.pdf  (pdf, 1,6 MB)
Elaborat_USP_SPLIT_Grupa_3.pdf  (pdf, 4,3 MB)
Elaborat_USP_SPLIT_Grupa_4.pdf  (pdf, 7,4 MB)
 
UŠP Zagreb
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 1.pdf  (pdf, 2,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 10.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 11.pdf  (pdf, 13,6 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 12.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 13.pdf  (pdf, 97,5 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 14.pdf  (pdf, 3,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 15.pdf  (pdf, 2,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 16.pdf  (pdf, 21,3 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 17.pdf  (pdf, 2,1 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 18.pdf  (pdf, 41,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 19.pdf  (pdf, 13,6 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 2.pdf  (pdf, 2,1 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 20.pdf  (pdf, 2,3 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 21.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 22.pdf  (pdf, 2,0 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 23.PDF  (pdf, 4,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 24.PDF  (pdf, 0,8 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 25.pdf  (pdf, 20,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 26.pdf  (pdf, 4,4 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 27.pdf  (pdf, 7,0 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 28.pdf  (pdf, 7,4 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 3.pdf  (pdf, 2,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 4.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 5.pdf  (pdf, 2,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 6.pdf  (pdf, 15,5 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 7.pdf  (pdf, 19,5 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 8.pdf  (pdf, 6,8 MB)
Elaborat_USP Zagreb_Grupa 9.pdf  (pdf, 9,7 MB)