Poštovani korisnici,

Obzirom da je dio prvotno objavljene dokumentacije
nadopunjen ili zamijenjen novom dokumentacijom,
prije preuzimanja takve dokumentacije potrebno je
iz Vašeg preglednika obrisati sve preuzete datoteke.
Time ćete omogućiti pregledniku da izravno sa servera
ponovno preuzme dokument.

Hrvatske šume d.o.o.


DZN_Pridobivanje i uzgajanje_DIR-2016-0001_08.pdf  (pdf, 1,4 MB)
 
Troskovnik_USP Bjelovar.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Buzet.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Gospic.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Nova Gradiska.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Ogulin.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Sisak.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Zagreb.xls  (xls, 0,0 MB)
 
c_Izjave o raspolozivim kapacitetima s uputama o ispunjavanju izjava.zip  (zip, 0,1 MB)
 

 
UŠP Bjelovar
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 001.pdf  (pdf, 2,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 002.pdf  (pdf, 5,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 003.pdf  (pdf, 6,7 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 004.pdf  (pdf, 6,0 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 005.pdf  (pdf, 2,3 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 006.pdf  (pdf, 2,4 MB)
 
UŠP Buzet
Elaborat_USP Buzet,Grupa1.pdf  (pdf, 0,6 MB)
Elaborat_USP Buzet,Grupa2.pdf  (pdf, 1,4 MB)
 
UŠP Gospic
Elaborat_USP Gospic_grupa 001.pdf  (pdf, 3,0 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 002.pdf  (pdf, 5,5 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 003.pdf  (pdf, 8,9 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 004.pdf  (pdf, 2,6 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 005.pdf  (pdf, 3,6 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 006.pdf  (pdf, 2,5 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 007.pdf  (pdf, 12,6 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 008.pdf  (pdf, 3,4 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 009.pdf  (pdf, 3,3 MB)
 
UŠP NovaGradiska
Elaborat_USP_ Nova Gradiska, Grupa 001.pdf  (pdf, 0,6 MB)
 
UŠP Ogulin
Elaborat_USP Ogulin_grupa_001.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Ogulin_grupa_002.pdf  (pdf, 2,7 MB)
 
UŠP Sisak
Elaborati_USP Sisak _grupa01.pdf  (pdf, 0,7 MB)
Elaborat_ USP Sisak_ grupa 03.pdf  (pdf, 1,2 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa 02.pdf  (pdf, 5,5 MB)
 
UŠP Zagreb
Elaborat_USP Zagreb_grupa 01.pdf  (pdf, 2,2 MB)
Elaborat_USP Zagreb_grupa 02.pdf  (pdf, 25,4 MB)
Elaborat_USP Zagreb_grupa 03.PDF  (pdf, 4,7 MB)
Elaborat_USP Zagreb_grupa 04.pdf  (pdf, 23,2 MB)