Poštovani korisnici,

Obzirom da je dio prvotno objavljene dokumentacije
nadopunjen ili zamijenjen novom dokumentacijom,
prije preuzimanja takve dokumentacije potrebno je
iz Vašeg preglednika obrisati sve preuzete datoteke.
Time ćete omogućiti pregledniku da izravno sa servera
ponovno preuzme dokument.

Hrvatske šume d.o.o.


DZN_Pridobivanje i uzgajanje_DIR-2016-0001_21.pdf  (pdf, 1,4 MB)
 
Troskovnik_USP Bjelovar.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Delnice.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Gospic.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Karlovac.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Koprivnica.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Pozega.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Senj.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Sisak.xls  (xls, 0,1 MB)
Troskovnik_USP Split.xls  (xls, 0,0 MB)
Troskovnik_USP Zagreb.xls  (xls, 0,0 MB)
 
c_Izjave o raspolozivim kapacitetima s uputama o ispunjavanju izjava.zip  (zip, 0,1 MB)
 
 

 
UŠP Bjelovar
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 001.pdf  (pdf, 5,2 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 002.pdf  (pdf, 2,4 MB)
Elaborat_USP Bjelovar_grupa 003.pdf  (pdf, 0,8 MB)
 
UŠP Delnice
Elaborat_USP Delnice_grupa_01.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Delnice_grupa_02.pdf  (pdf, 2,6 MB)
Elaborat_USP Delnice_grupa_03.pdf  (pdf, 3,6 MB)
 
UŠP Gospic
Elaborat_USP Gospic_grupa 001.pdf  (pdf, 3,4 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 002.pdf  (pdf, 2,0 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 003.pdf  (pdf, 3,5 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 004.pdf  (pdf, 2,9 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 005.pdf  (pdf, 9,2 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 006.pdf  (pdf, 9,7 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 007.pdf  (pdf, 1,1 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 008.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 009.pdf  (pdf, 2,8 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 010.pdf  (pdf, 2,7 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 011.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 012.pdf  (pdf, 4,3 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 013.pdf  (pdf, 17,7 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 014.pdf  (pdf, 2,4 MB)
Elaborat_USP Gospic_grupa 015.pdf  (pdf, 0,9 MB)
 
UŠP Karlovac
Elaborat_USP Karlovac_grupa 001.pdf  (pdf, 7,1 MB)
Elaborat_USP Karlovac_grupa 005.pdf  (pdf, 2,1 MB)
 
UŠP Koprivnica
Elaborat_USP Koprivnica, Grupa 1.pdf  (pdf, 0,2 MB)
Elaborat_USP Koprivnica, Grupa 2.pdf  (pdf, 0,9 MB)
Elaborat_USP Koprivnica, Grupa 3.pdf  (pdf, 0,7 MB)
 
UŠP Pozega
Elaborat_USP Pozega_Grupa 001.pdf  (pdf, 0,7 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 002.pdf  (pdf, 0,5 MB)
Elaborat_USP Pozega_Grupa 003.pdf  (pdf, 0,8 MB)
 
UŠP Senj
Elaborat_USP Senj_grupa001.pdf  (pdf, 1,4 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa002.pdf  (pdf, 1,4 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa003.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa004.pdf  (pdf, 1,3 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa005.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa006.pdf  (pdf, 1,7 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa007.pdf  (pdf, 1,8 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa008.pdf  (pdf, 2,5 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa009.pdf  (pdf, 2,9 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa010.pdf  (pdf, 6,6 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa011.pdf  (pdf, 5,8 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa012.pdf  (pdf, 3,9 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa013.pdf  (pdf, 3,8 MB)
Elaborat_USP Senj_grupa014.pdf  (pdf, 2,7 MB)
 
UŠP Sisak
Elaborat_USP Sisak_grupa_001.pdf  (pdf, 0,8 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa_002.pdf  (pdf, 12,4 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa_003.pdf  (pdf, 0,6 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa_004.pdf  (pdf, 15,1 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa_005.pdf  (pdf, 4,6 MB)
Elaborat_USP Sisak_grupa_006.pdf  (pdf, 3,7 MB)
 
UŠP Split
Elaborat_USP_Split_grupa_001.pdf  (pdf, 7,1 MB)
Elaborat_USP_Split_grupa_002.pdf  (pdf, 7,6 MB)
Elaborat_USP_Split_grupa_003.pdf  (pdf, 5,5 MB)
Elaborat_USP_Split_grupa_004.pdf  (pdf, 0,7 MB)
 
UŠP Zagreb
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_01.pdf  (pdf, 3,1 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_02.pdf  (pdf, 4,8 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_03.pdf  (pdf, 1,3 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_04.pdf  (pdf, 1,3 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_05.pdf  (pdf, 1,5 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_06.pdf  (pdf, 1,6 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_07.pdf  (pdf, 5,2 MB)
Elaborat_USP_Zagreb_grupa_08.pdf  (pdf, 9,7 MB)