početna

PRETHODNO SAVJETOVANJE S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

godina: 2017 | --> 2017

 

   Naziv

Datum objave    

   
  13.12.2017.    
  DIREKCIJA

 
 • Integrirani protupožarni video-komunikacijski nadzor
 • Rok dostave: 19.12.2017   
    
       
     
    8.12.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Rafinirani naftni proizvodi-veleprodaja
 • Rok dostave: 13.12.2017   
    
       
     
    7.12.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Rafinirani naftni proizvod - maloprodaja na benzinskim postajama
 • Rok dostave: 13.12.2017   
    
       
     
    30.11.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju_Rezervni dijelovi i servis za Ecotrac
 • Rok dostave: 1.12.2017   
    
       
     
    21.11.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju_Akumulatori
 • Rok dostave: 21.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Razni prijevozi i intervencije_objava IZVJEŠĆA
 • Rok dostave: 22.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Rušenje opasnih stabala_objava IZVJEŠĆA
 • Rok dostave: 22.11.2017   
    
       
     
    20.11.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • Rezervni dijelovi i servis za Ecotrac
 • Rok dostave: 27.11.2017   
    
       
     
    17.11.2017.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Obnova dvorišne zgrade
 • Rok dostave: 22.11.2017   
    
       
     
    15.11.2017.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Razni prijevozi i intervencije
 • Rok dostave: 20.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • Rušenje opasnih stabala
 • Rok dostave: 20.11.2017   
    
       
     
    14.11.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju_PP PROSJEKE / ELEMENTI CESTA
 • Rok dostave: 15.11.2017   
    
       
     
    7.11.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • OSIGURANJE OSOBA I IMOVINE
 • Rok dostave: 14.11.2017   
    
       
     
    6.11.2017.    
    UŠP SPLIT

   
 • PP PROSJEKE / ELEMENTI CESTA
 • Rok dostave: 13.11.2017   
    
       
     
    1.11.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Izvješće o prethodnom savjetovanju_Rezervni dijelovi i servis poljoprivrednih adaptiranih traktora
 • Rok dostave: 1.11.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Akumulatori
 • Rok dostave: 8.11.2017   
    
       
     
    30.10.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Obnova šumarije Duga Resa (nastavak iz 2016.)
 • Rok dostave: 6.11.2017   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • IZVJEŠĆE SA PRETHODNOG SAVJETOVANJA_Sanacija klizišta Brezine Sv Rok
 • Rok dostave: 31.10.2017   
    
       
     
    24.10.2017.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija klizišta Brezine-Sv Rok
 • Rok dostave: 29.10.2017   
    
       
     
    23.10.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Rezervni dijelovi i servis poljoprivrednih adaptiranih traktora
 • Rok dostave: 30.10.2017   
    
       
     
    18.10.2017.    
    UŠP ZAGREB

   
 • Sanacija klizišta Brezine -Sv. Rok_prijedlog dokumentacije o nabavi
 • Rok dostave: 24.10.2017   
    
       
     
    14.9.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Motorni agregati
 • Rok dostave: 19.9.2017   
    
       
     
    13.9.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Gume
 • Rok dostave: 18.9.2017   
    
       
     
    27.7.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Električna energija - opskrba
 • Rok dostave: 2.8.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Informatička oprema
 • Rok dostave: 1.8.2017   
    
       
     
    26.7.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I OSIGURANJE VOZILA
 • Rok dostave: 31.7.2017   
    
       
     
    24.7.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I OSIGURANJE VOZILA
 • Rok dostave: 31.7.2017   
    
       
     
    19.7.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Građevinski strojevi i oprema
 • Rok dostave: 25.7.2017   
    
       
     
    7.7.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Održavanje gornjeg stroja šumskih cesta na području UŠP Senj
 • Rok dostave: 14.7.2017   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • Tehnološka zgrada u rasadniku Drnje sa pripadajućim bazenom, izgradnjom prilazne ceste i parkirališta
 • Rok dostave: 14.7.2017   
    
       
     
    27.6.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava robe putem financijskog leasinga-šumski kamionski skup s prikolicom
 • Rok dostave: 3.7.2017   
    
       
     
    21.6.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA TRAKTORSKIH BUŠILICA ZA DUBOKU SADNJU
 • Rok dostave: 27.6.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Armaturna mreža za prijenosnu ogradu
 • Rok dostave: 29.6.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Izgradnja upravne zgrade (RJ PMG Bjelovar)
 • Rok dostave: 26.6.2017   
    
       
     
    14.6.2017.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Prirodni plin-OPSKRBA
 • Rok dostave: 23.6.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava zobi
 • Rok dostave: 20.6.2017   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava kukuruza u klipu
 • Rok dostave: 20.6.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Pribor za vuču oblovine
 • Rok dostave: 20.6.2017   
    
       
     
    9.6.2017.    
    UŠP OSIJEK

   
 • Nabava kukuruza u zrnu
 • Rok dostave: 16.6.2017   
    
    DIREKCIJA

   
 • Ulja i sredstva za podmazivanje
 • Rok dostave: 19.6.2017   
    
       
     
    6.6.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava robe putem financijskog leasinga_specijalni šumski strojevi
 • Rok dostave: 12.6.2017   
    
       
     
    5.6.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Tegljač s poluprikolicom i labudicom
 • Rok dostave: 13.6.2017   
    
       
     
    2.6.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Uspostava dinamičkog sustava nabave za predmet Izvođenje šumarskih radova
 • Rok dostave: 12.6.2017   
    
       
     
    1.6.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • FORWARDERI - nabava putem financijskog leasinga
 • Rok dostave: 9.6.2017   
    
       
     
    25.5.2017.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • Usluga prijevoza i građevinskih strojeva na održavanju šumskih prometnica
 • Rok dostave: 2.6.2017   
    
       
     
    18.5.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava robe putem financijskog leasinga_osobna i terenska vozila
 • Rok dostave: 23.5.2017   
    
       
     
    12.5.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Energetska obnova upravne zgrade UŠP Ogulin
 • Rok dostave: 19.5.2017   
    
       
     
    11.5.2017.    
    UŠP SENJ

   
 • Izgradnja gornjeg stroja šumskih cesta na području UŠP Senj
 • Rok dostave: 17.5.2017   
    
       
     
    9.5.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Rekonstrukcija ceste Đurići - Savski nasip
 • Rok dostave: 15.5.2017   
    
       
     
    24.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Izgradnja i održavanje šumske infrastruktrure - tehnologija sitnilicom
 • Rok dostave: 2.5.2017   
    
       
     
    14.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava robe putem financijskog leasinga_kombi vozila
 • Rok dostave: 24.4.2017   
    
       
     
    12.4.2017.    
    UŠP SISAK

   
 • PRIJEVOZ I UGRADNJA KAMENOG MATERIJALA PRILIKOM IZGRADNJE GORNJEG STROJA ŠUMSKIH PROMETNICA
 • Rok dostave: 19.4.2017   
    
       
     
    10.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Akumulatori
 • Rok dostave: 17.4.2017   
    
       
     
    7.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava jelenske divljači - EU projekt_ForestFlow
 • Rok dostave: 14.4.2017   
    
       
     
    5.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Nabava robe putem financijskog leasinga_zglobni traktori-skideri
 • Rok dostave: 12.4.2017   
    
       
     
    4.4.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Lanci za kotače šumskih zglobnih traktora
 • Rok dostave: 10.4.2017   
    
       
     
    31.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Usluge ustupanja radnika
 • Rok dostave: 10.4.2017   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • Polipropilenske cijevi za zaštitu šumskih sadnica
 • Rok dostave: 7.4.2017   
    
       
     
    22.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • Rezervni dijelovi i servis šumskih zglobnih traktora JOHN DEERE - TIMBERJACK
 • Rok dostave: 27.3.2017   
    
       
     
    6.3.2017.    
    DIREKCIJA

   
 • ZDRAVSTVENI PREGLED RADNIKA
 • Rok dostave: 13.3.2017   
    
     
  (C) 2017 HRSUME WebTeam