Skip links

Javna nabava

Skupština

Članovi Skupštine:

  • Marija Vučković, ministrica poljoprivrede

Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora HŠ d.o.o. imenovani 16. svibnja 2022. godine:

  • prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, predsjednik Nadzornog odbora
  • mr.sc. Mladen Mikolčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
  • Ante Bašić, mag.ing., član Nadzornog odbora
  • Branko Sušec, univ.spec.oec., član Nadzornog odbora
  • mr.sc. Željka Šikić, član Nadzornog odbora od 16.05.2022. godine

Revizijski odbor

Članovi Revizijskog odbora HŠ d.o.o. imenovani 26. svibnja 2022. godine:

  • Edita Bukovac, dr.med.vet, predsjednica Revizijskog odbora
  • Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, zamjenik predsjednice Revizijskog odbora
  • Anita Vlainić, dipl.oec., član Revizijskog odbora

OSNOVNI PODACI

Tvrtka/naziv: HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću
Skraćeni naziv: HŠ d.o.o.
Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kuna, upl. u cijelosti
Adresa: Zagreb, Ulica kneza Branimira 1
MBS: 080251008 Trgovački sud Zagreb
Porezni broj: 3631133
OIB: 69693144506

IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 kod Privredne banke Zagreb

Tel-fax: 01/ 48 04 111 01/ 48 04 101

Poduzeće u sadašnjem obliku nastalo je odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. travnja 2002.
Pregled svih obavijesti o Javnoj nabavi HŠ d.o.o.
(ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi)

Izvorno objavljeno:
Elektronski oglasnik javne nabave Narodnih novina

Izvođenje šumarskih
radovaPregled objavljenih elaborata

Šumska infrastrukturaPregled objavljenih elaborata


UŠP KARLOVAC   Otvaranje:
POKUSNO TRETIRANJA FIZIOLOŠKI OSLABLJENIH SASTOJINA HRASTA FOLIAR COMPLEKSOMPregled svih objava Jednostavne nabave

Obavijest o koef. korekcije ugovorenih jediničnih cijena za šumarske radove -
- 28.02.2023.

Popis gospodarskih subjekata
s kojima je javni naručitelj
u sukobu interesa

Registar ugovora o
javnoj nabavi i okvirnih sporazuma -
- po godinama

Službena
dokumentacija

Pregled odluka i planova
nabave po godinama