JAVNA NABAVA

JAVNA NADMETANJA
 
 
 
 
 
 
 
Obavijesti o javnoj nabavi HŠ d.o.o. (ZOJN RH NN 90/11 i povezani propisi)
Izvorno objavljeno: https://eojn.nn.hr/.../NewPreglediDokumenataFrm.aspx

 
Jednostavna nabava
Obrazac II b
 
Prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima
 
JN-2022-146.zip (36MB)
OBNOVA POSTOJEĆIH I OSNIVANJE NOVIH PROTUPOŽARNIH PROSJEKA (pdf, 55MB)
 
 Elaborati pripremnih radova_DSN_Izvođenje šumarskih radova
 Naziv nadmetanja:  Otvoreno do:
   
   ELABORATI - DIR_2020_111_20   
   ELABORATI - DIR_2020_111_19   
   
   
   


 Elaborati DSN šumska infrastruktura
 Naziv nadmetanja:  Otvoreno do:
   
   ELABORATI - DIR_2020_002_24   
   ELABORATI - DIR_2021_012_2   
   
   
   
 
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa (2022.) - ažurirano 27.05.2022.
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa (2022.) - ažurirano 11.05.2022.
Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa (2021.)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa (2020.)
Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa (2017.)
 
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2022. godinu
Plan javne nabave za poslovnu 2022. godinu - tablični pregled
Odluka o donošenju Plana nabave za poslovnu 2022. godinu
 
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2021. godinu
Odluka o donošenju Plana nabave za poslovnu 2021. godinu
 
Izmjene i dopune Plana nabave za 2021. - tablični pregled
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna plana nabave za poslovnu 2021. godinu
Plan javne nabave za poslovnu 2021. godinu - tablični pregled
Odluka o donošenju Rebalansa Plana nabave za poslovnu 2020. godinu
Rebalans Plana nabave za poslovnu 2020. godinu - tablični pregled
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna plana nabave za poslovnu 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave 2019_tablični pregled
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna plana nabave za poslovnu 2018. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave 2018 - tablični pregled
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2020. godinu
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. - tablični pregled
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2018. godinu
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna plana nabave za poslovnu 2017. godinu
Odluka o provedbi javne nabave za poslovnu 2017. godinu
Plan javne nabave za poslovnu 2020. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2019. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2018. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2017. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2016. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tab. preg. - 2. izmjena i dopuna
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tab. preg. - izmjena i dopuna
Plan javne nabave za poslovnu 2015. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2014. godinu - tablični pregled
Plan javne nabave za poslovnu 2013. godinu - tablični pregled
 Plan javne nabave za poslovnu 2012. godinu - tablični pregled
 Plan javne nabave za poslovnu 2012. godinu - tablični pregled
 
 
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 
 
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2020. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2019. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2018. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2017. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2016. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2015. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2014. godinu
Odluka o donošenju plana nabave za poslovnu 2012. godinu
 

(C) 2022 HRSUME WebTeam