početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | --> 2022
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  2.12.2022.    
  UŠP ZAGREB

 
 • NABAVA DRVENIH STOLOVA I STOLACA
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
       
     
    1.12.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • ADAPTACIJA MEHANIČARSKE RADIONE OKUJE
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • UKLANJANJE POMOĆNE GRAĐEVINE ŠUMARIJE LEKENIK OŠTEĆENE U POTRESU
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • IZMJENA STOLARIJE NA ZGRADI ŠUMARIJE CETINGRAD
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • KUKURUZ U ZRNU
 • Datum otvaranja: 8.12.2022.   
    
       
     
    30.11.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ASFALTIRANJE DVORIŠTA - CERNA
 • Datum otvaranja: 8.12.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • USLUGA IZRADE KOLACA ZA UŠP POŽEGA
 • Datum otvaranja: 8.12.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • SANACIJA KROVIŠTA I ZAMJENA VRATA I PROZORA NA LK DUBOKA DOLINA
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • DEMONTAŽA I RUŠENJE UPRAVNE ZGRADE U ĆERALIJAMA
 • Datum otvaranja: 9.12.2022.   
    
       
     
    29.11.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA LUGARNICE FUKA
 • Datum otvaranja: 7.12.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • INSTALACIJA VIDEOKONFERENCIJSKOG SUSTAVA ZA MALU SALU U ZGRADI UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 5.12.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • SOBOSLIKARSKI RADOVI U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 5.12.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • POTROŠNI MATERIJAL
 • Datum otvaranja: 8.12.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • IZRADA GEODETSKIH SNIMAKA NA PODRUČJU JADRIJA
 • Datum otvaranja: 7.12.2022.   
    
       
     
    28.11.2022.    
    UŠP SLATINA

   
 • ZAMJENA VRATA NA MEHANIČKOJ RADIONICI ŠUMARIJE SLATINA
 • Datum otvaranja: 7.12.2022.   
    
       
     
    25.11.2022.    
    UŠP SLATINA

   
 • AKUMULATORSKE ŠKARE
 • Datum otvaranja: 5.12.2022.   
    
       
     
    24.11.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • TRAKTORSKA TANJURAČA
 • Datum otvaranja: 5.12.2022.   
    
       
     
    23.11.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • UREĐENJE INTERIJERA NA LUGARNICI PLESO ŠUMARIJE NOVOSELEC
 • Datum otvaranja: 30.11.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • NABAVA AUTOPRIKOLICA ZA ŠUMARIJU VIROVITICA I ŠUMARIJU SOKOLOVAC - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 2.12.2022.   
    
       
     
    22.11.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • DIJAGNOSTIKA ZA MEHANIČARSKU RADIONU_IZMJENA 1
 • Datum otvaranja: 5.12.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • OBNOVA KROVIŠTA GLAVNO STOVARIŠTE OKUČANI
 • Datum otvaranja: 30.11.2022.   
    
       
     
    21.11.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • UREDSKI ORMARI U ŠUMARIJI GAREŠNICA
 • Datum otvaranja: 29.11.2022.   
    
       
     
    17.11.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • OSTALA OPREMA ZA KUHINJE I INSTALACIJE
 • Datum otvaranja: 25.11.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • PVC KOLCI ZA SADNJU SADNICA U TULY CIJEVI ZA POTREBE UŠP KOPRIVNICE
 • Datum otvaranja: 25.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • UNUTARNJI RADOVI U HANGARU ŠUMARIJE ZAGREB
 • Datum otvaranja: 25.11.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • NABAVA MJENJAČA ZA MAN
 • Datum otvaranja: 25.11.2022.   
    
       
     
    16.11.2022.    
    UŠP NAŠICE

   
 • AUTOMATSKA ULAZNA VRATA
 • Datum otvaranja: 24.11.2022.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • PROJEKT UREĐENJA DVORCA LACIĆI
 • Datum otvaranja: 24.11.2022.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • AGREGAT ZA ISTAKANJE GORIVA
 • Datum otvaranja: 23.11.2022.   
    
       
     
    15.11.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • TRAJNE INFORMACIJSKE PLOČE
 • Datum otvaranja: 23.11.2022.   
    
       
     
    14.11.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ASFALTERSKI RADOVI I UREĐENJE OKOLIŠA - ŠUMARIJA SOKOLOVAC - PONAVLJANJE 3
 • Datum otvaranja: 22.11.2022.   
    
    UŠP BUZET

   
 • KOMPRESOR ZA RJ PRERADA DRVETA LANIŠĆE
 • Datum otvaranja: 21.11.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ_NG22
 • Datum otvaranja: 24.11.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • NABAVA MINI RASHLADNE KOMORE ZA MESO DIVLJAČI LK FAZANERIJA - PONOVLJENI POSTUPAK II
 • Datum otvaranja: 23.11.2022.   
    
       
     
    11.11.2022.    
    UŠP SISAK

   
 • IZRADA I MONTAŽA PERGOLE NA L.K. BREZOVICA
 • Datum otvaranja: 21.11.2022.   
    
       
     
    10.11.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • UREĐENJE PARKIRALIŠTA RJ ŠUMATRANS OSIJEK
 • Datum otvaranja: 17.11.2022.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • HVATAČ ZA FORVARDERSKE DIZALICE
 • Datum otvaranja: 17.11.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • ZAMJENA DOTRAJALE STOLARIJE NA ZGRADI RJ MGP POŽEGA
 • Datum otvaranja: 21.11.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • DOGRADNJA CENTRALNOG GRIJANJA SA KOTLOM ZA PELETE
 • Datum otvaranja: 21.11.2022.   
    
       
     
    9.11.2022.    
    UŠP DELNICE

   
 • PELETI - UŠP DELNICE
 • Datum otvaranja: 14.11.2022.   
    
       
     
    8.11.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • GUSJENIČNO LJEPILO
 • Datum otvaranja: 16.11.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • UNIVERZALNI SUPSTRAT ZA RASADNIČARSKU PROIZVODNJU
 • Datum otvaranja: 16.11.2022.   
    
       
     
    7.11.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • PROMOTIVNI MATERIJAL
 • Datum otvaranja: 15.11.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • POSTAVLJANJE FOTONAPONSKIH PANELA SA POTREBNOM INFRASTRUKTUROM NA LUGARNICI BABIČANKA
 • Datum otvaranja: 16.11.2022.   
    
       
     
    4.11.2022.    
    UŠP SENJ

   
 • KUKURUZ U ZRNU ZA ŠUMARIJE NOVI VINODOLSKI I KRASNO
 • Datum otvaranja: 11.11.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA POTREBE UŠP SLATINA
 • Datum otvaranja: 14.11.2022.   
    
       
     
    3.11.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • TRAJNE INFORMACIJSKE PLOČE
 • Datum otvaranja: 14.11.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • OPREMANJE RESTORANA - LD KUNJEVCI
 • Datum otvaranja: 11.11.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • VANJSKA OGRADA U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 11.11.2022.   
    
       
     
    2.11.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • TRAKTORSKI ATOMIZER VUČENI
 • Datum otvaranja: 11.11.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • UREDSKE STOLICE ZA UŠP KOPRIVNICU
 • Datum otvaranja: 11.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • NABAVA I UGRADNJA KAMERA ZA ŠUMARIJE VELIKA GORICA, POPOVAČA, KUTINA I R.J. MIP KUTINA
 • Datum otvaranja: 9.11.2022.   
    
       
     
    28.10.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • GEODETSKA OPREMA - GNSS PRIJEMNIK
 • Datum otvaranja: 7.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • NABAVA I UGRADNJA PEĆI I DIMNJAKA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA KRUTA GORIVA
 • Datum otvaranja: 4.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • NABAVA I UGRADNJA PEĆI I DIMNJAKA ZA CENTRALNO GRIJANJE NA KRUTA GORIVA
 • Datum otvaranja: 4.11.2022.   
    
       
     
    27.10.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • VANJSKA OGRADA LOVIŠTE PODUNAVLJE PODRAVLJE
 • Datum otvaranja: 7.11.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ASFALTERSKI RADOVI I UREĐENJE OKOLIŠA - ŠUMARIJA SOKOLOVAC - PONAVLJANJE 2
 • Datum otvaranja: 4.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • USLUGA SELIDBE ŠUMSKIH STROJEVA FORVARDERA ZA R.J. MIP KUTINA
 • Datum otvaranja: 4.11.2022.   
    
       
     
    26.10.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • AGREGAT ZA LK BABINAC
 • Datum otvaranja: 3.11.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • BAGERSKA ŽLICA PROFILNA ZA PLANIRANJE I BAGERSKA ŽLICA DUBINSKA
 • Datum otvaranja: 3.11.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • SANACIJA PLASTENIKA U R.J. RASADNIK PODBADANJ
 • Datum otvaranja: 3.11.2022.   
    
       
     
    25.10.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SANACIJA KROVIŠTA NA RASADNIKU SJEVERNJACI
 • Datum otvaranja: 2.11.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • NAMIRNICE DIREKCIJA I UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 3.11.2022.   
    
       
     
    24.10.2022.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE LD MULJAVA (PONOVLJENI POSTUPAK)
 • Datum otvaranja: 2.11.2022.   
    
       
     
    20.10.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • IZMJENA STOLARIJE NA ZGRADI ŠUMARIJE DARDA - UŠP OSIJEK
 • Datum otvaranja: 28.10.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • GOSPODARSKI EKSPLOZIV
 • Datum otvaranja: 28.10.2022.   
    
       
     
    19.10.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • EKO GNOJIVO - VINOGRADARSTVO
 • Datum otvaranja: 28.10.2022.   
    
       
     
    18.10.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • NADSTREŠNICA ZA MEHANIZACIJU - RJ RASADNICI VIŠNJEVAC
 • Datum otvaranja: 26.10.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ASFALTERSKI RADOVI I UREĐENJE OKOLIŠA - ŠUMARIJA SOKOLOVAC - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 26.10.2022.   
    
       
     
    17.10.2022.    
    UŠP SPLIT

   
 • BERBA MASLINA U MASLINIKU VLAKE - ŠUMARIJA ŠIBENIK
 • Datum otvaranja: 25.10.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • PRERADA MASLINA
 • Datum otvaranja: 25.10.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • ASFALTIRANJE OTRESNICE NA CESTI DUGA REKA
 • Datum otvaranja: 26.10.2022.   
    
       
     
    14.10.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGE PRIJEVOZA LOVACA - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 21.10.2022.   
    
       
     
    13.10.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • PELETI ZA POTREBE UŠP OSIJEK
 • Datum otvaranja: 21.10.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • MRAZOLOVAC
 • Datum otvaranja: 21.10.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • USLUGA PRANJA I PEGLANJA ZA UŠP SLATINA
 • Datum otvaranja: 24.10.2022.   
    
       
     
    12.10.2022.    
    UŠP SENJ

   
 • UREĐENJE KOMUNIKACIJSKIH STAZA OKO ŠUMARIJE PAG
 • Datum otvaranja: 20.10.2022.   
    
       
     
    11.10.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • REKONSTRUKCIJA PROSTORA IZRADOM VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE SA PRATEĆIM RADOVIMA - ŠUMARIJA ČAKOVEC - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 19.10.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • NABAVA MINI RASHLADNE KOMORE ZA MESO DIVLJAČI LK FAZANERIJA - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 20.10.2022.   
    
       
     
    10.10.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • POTROŠNI MATERIJAL, HRANA I OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI - LD KUNJEVCI
 • Datum otvaranja: 17.10.2022.   
    
       
     
    6.10.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGA POSTAVLJANJA PARKETA - ŠUMARIJA VRBANJA
 • Datum otvaranja: 14.10.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ASFALTERSKI RADOVI I UREĐENJE OKOLIŠA - ŠUMARIJA SOKOLOVAC
 • Datum otvaranja: 17.10.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • SANACIJA ULAZA U ZGRADU ŠUMARIJE POKUPSKO
 • Datum otvaranja: 14.10.2022.   
    
       
     
    5.10.2022.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • MALČIRANJE PROMETNICE ŠUMARIJA PERUŠIĆ - KALČIĆ VRH - OBLJAJ
 • Datum otvaranja: 13.10.2022.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • NABAVA I PRIJEVOZ MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE PROMETNICE ŠUMARIJA PERUŠIĆ - KALČIĆ VRH - OBLJAJ
 • Datum otvaranja: 13.10.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • KUHINJSKI NAMJEŠTAJ_NK22
 • Datum otvaranja: 13.10.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • TERMOVIZIJA ZA POTREBE LOVIŠTA UŠP SLATINA
 • Datum otvaranja: 14.10.2022.   
    
       
     
    4.10.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • SADNICE ZA R.J. URBANO ŠUMARSTVO
 • Datum otvaranja: 12.10.2022.   
    
       
     
    3.10.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • USLUGA PILLJENJA TRUPACA ZA IZRADU DRVENIH KOLČIĆA ZA SADNJU U POLIPROPILENSKE CIJEVI
 • Datum otvaranja: 11.10.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • BETONIRANJE ČEONIH ZIDOVA PROPUSTA UŠP KOPRIVNICA
 • Datum otvaranja: 12.10.2022.   
    
    UŠP OGULIN

   
 • ZAMJENA POKROVA NA ZGRADI - RJ RASADNIK
 • Datum otvaranja: 10.10.2022.   
    
       
     
    30.9.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • UREĐENJE LUGARNICE U PODGARIĆU
 • Datum otvaranja: 10.10.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • REKONSTRUKCIJA SANITARNIH PROSTORIJA - ŠUMARIJA VARAŽDIN
 • Datum otvaranja: 10.10.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RADOVI NA SANACIJI STROPA ULAZNOG PROSTORA - ŠUMARIJA VARAŽDIN
 • Datum otvaranja: 10.10.2022.   
    
       
     
    29.9.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • PREŠA ZA HIDRAULIČNA CRIJEVA
 • Datum otvaranja: 7.10.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • IDEJNI RUDARSKI PROJEKAT "SKOČAJ"
 • Datum otvaranja: 7.10.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • RAZVLAČILICA
 • Datum otvaranja: 7.10.2022.   
    
       
     
    28.9.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • NABAVA METALNIH KONSTRUKCIJA ZA KONTEJNERSKU PROIZVODNJU SADNICA
 • Datum otvaranja: 6.10.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • SANACIJA KROVA GARAŽE ŠUMARIJE RAKOVICA I DUGA RESA
 • Datum otvaranja: 6.10.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • OPREMANJE ZGRADE ŠUMARIJE VOĆIN
 • Datum otvaranja: 7.10.2022.   
    
     
  © 2022 HRSUME WebTeam