početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | --> 2022
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  16.5.2022.    
  UŠP KARLOVAC

 
 • SANACIJA ODRONA NA PADINI RASTOKA
 • Datum otvaranja: 24.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • NABAVA PLASTIČNIH KONTEJNERA ZA POTREBE RASADNIČARSKE PROIZVODNJE
 • Datum otvaranja: 24.5.2022.   
    
       
     
    13.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • VALJAK ZA RAZBIJANJE POKORICE_PONAVLJANJE 2
 • Datum otvaranja: 23.5.2022.   
    
       
     
    12.5.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • TRAKTORSKA VADILICA SADNICA
 • Datum otvaranja: 20.5.2022.   
    
       
     
    11.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • STOLOVI I STOLICE ZA LOVAČKI DOM PESKI
 • Datum otvaranja: 19.5.2022.   
    
       
     
    9.5.2022.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • SVJEŽE MESO ZA POTREBE LD MULJAVA
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE OPAŽAČKIH OBJEKATA U G.J. GREBEN
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE OPAŽAČKIH OBJEKATA U G.J. BILJEVINE
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
       
     
    6.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • NABAVA ŽIVIH FAZANA UŠP KC
 • Datum otvaranja: 16.5.2022.   
    
       
     
    5.5.2022.    
    UŠP DELNICE

   
 • SOL-KAMENA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
       
     
    4.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA ORGANIZACIJE POČETNE KONFERENCIJE PROJEKTA ECOMANAGER
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
       
     
    3.5.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SREDSTVO PROTIV KOMARACA - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 11.5.2022.   
    
       
     
    2.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • REDOVNI SERVIS VENTILOKONVEKTORA, RASHLADNIH UREĐAJA SPLIT, RASHLADNIKA VODE I TOPLINSKE STANICE
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ŠUMARIJA CERNA - REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • VATROGASNA OPREMA ZA UŠP SPLIT I UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OSMATRAČKIH OBJEKATA ZA OSMATRAČKU PROTUPPOŽARNU ZAŠTITU NA PODRUČJU ŠUMARIJE BRAČ
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
       
     
    29.4.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • REPELENTI UŠP ZAGREB - PONOVLJENO NADMETANJE
 • Datum otvaranja: 5.5.2022.   
    
       
     
    28.4.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 9.5.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • TRAKTOR - ZA POTREBE LOVSTVA
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
       
     
    26.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • OSNIVANJE I OBNOVA PROTUPOŽARNIH PROSJEKA - PONOVLJENO NADMETANJE
 • Datum otvaranja: 6.5.2022.   
    
       
     
    25.4.2022.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI NOVE ZGRADE ŠUMARIJE PERUŠIĆ_PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 3.5.2022.   
    
       
     
    22.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • MAJICE ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
    DIREKCIJA

   
 • ZNAK UPOZORENJA
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • KOLCI ZA TRASIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA ZA POTREBE UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 2.5.2022.   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE ČIŠĆENJA - UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
       
     
    21.4.2022.    
    UŠP SLATINA

   
 • NABAVA AUTOPRIKOLICA ZA ŠUMARIJU VIROVITICA I ŠUMARIJU SOKOLOVAC
 • Datum otvaranja: 2.5.2022.   
    
       
     
    19.4.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • PLOČE ČELJUSTI ZA DROBILICU
 • Datum otvaranja: 27.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • OBNOVA DIJELA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE SLUNJ
 • Datum otvaranja: 27.4.2022.   
    
       
     
    15.4.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • MALI KUHINJSKI UREĐAJI_PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 25.4.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • ZAVRŠNI RADOVI NA NADSTREŠNICI LK BABINAC
 • Datum otvaranja: 25.4.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • REPELENTI UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 26.4.2022.   
    
       
     
    12.4.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • MOTORNI ZAPRAŠIVAČI
 • Datum otvaranja: 21.4.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • ULAZNA KAPIJA ŠUMARIJE VELIKA
 • Datum otvaranja: 20.4.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • NAMIRNICE I PIĆE ZA RESTORANE-PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 21.4.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA-PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 20.4.2022.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI NOVE ZGRADE ŠUMARIJE PERUŠIĆ
 • Datum otvaranja: 22.4.2022.   
    
       
     
    8.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • OSNIVANJE I OBNOVA PROTUPOŽARNIH PROSJEKA
 • Datum otvaranja: 19.4.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • AGREGAT ZA STRUJU
 • Datum otvaranja: 19.4.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • CORTEN ČELIČNE PLOČE
 • Datum otvaranja: 15.4.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • USLUGA PILJENJA DRVNOG MATERIJALA ZA UŠPNG_2022-PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 15.4.2022.   
    
       
     
    7.4.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • USLUGA SELIDBE ŠUMSKIH STROJEVA FORVARDERA ZA R.J. MIP KUTINA
 • Datum otvaranja: 15.4.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • PLUG OKRETAČ DVOBRAZNI PODEŠAVAJUĆI
 • Datum otvaranja: 13.4.2022.   
    
       
     
    6.4.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SMRZNUTI PROIZVODI - LD KUNJEVCI - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 12.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA ZA RADNIKE ŽIČARE UŠP KARLOVAC
 • Datum otvaranja: 14.4.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • KRUH I KRUŠNI PROIZVODI ZA PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 15.4.2022.   
    
       
     
    5.4.2022.    
    UŠP BUZET

   
 • IZRADA I MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SJENILIMA U RASADNIKU
 • Datum otvaranja: 13.4.2022.   
    
       
     
    4.4.2022.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • SERVIS I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA U UŠP NG_2022
 • Datum otvaranja: 12.4.2022.   
    
       
     
    1.4.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • GNOJIVO ZA POTREBE UŠP KOPRIVNICE
 • Datum otvaranja: 8.4.2022.   
    
       
     
    31.3.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SOL - PREŠANA
 • Datum otvaranja: 11.4.2022.   
    
       
     
    30.3.2022.    
    UŠP DELNICE

   
 • RADOVI ODRŽAVANJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE
 • Datum otvaranja: 8.4.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOMATIZIRANU SJETVENU LINIJU BCC AB U R.J. RASADNIK PIKET
 • Datum otvaranja: 7.4.2022.   
    
       
     
    29.3.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • TRAKTORSKA BUŠILICA
 • Datum otvaranja: 6.4.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SVIJETLO VUČENI ČELIK - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 4.4.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • VALJAK ZA RAZBIJANJE POKORICE - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 6.4.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA
 • Datum otvaranja: 6.4.2022.   
    
       
     
    28.3.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA I FASADE SA UGRADNJOM NOVIH GARAŽNIH VRATA ZA MIP KUTINA
 • Datum otvaranja: 5.4.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • USLUGA PRANJA I PEGLANJA ZA PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 6.4.2022.   
    
       
     
    25.3.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMJENU PESTICIDA
 • Datum otvaranja: 1.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • STROJNA OBRADA METALA
 • Datum otvaranja: 4.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • KUKURUZ U ZRNU ZA POTREBA ŠUMARIJE DRAGANIĆ I VOJNIĆ-PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 4.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • KUKURUZ U ZRNU ZA POTREBA ŠUMARIJE SLUNJ-VP EUGEN KVATERNIK-PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 4.4.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • USLUGA PILJENJA DRVNOG MATERIJALA ZA UŠPNG_2022
 • Datum otvaranja: 4.4.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • HUMKE DRVENE-PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 1.4.2022.   
    
       
     
    22.3.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SMRZNUTI PROIZVODI - LD KUNJEVCI
 • Datum otvaranja: 31.3.2022.   
    
       
     
    21.3.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RAZVLAČILICA SA UGRADNJOM - STP
 • Datum otvaranja: 29.3.2022.   
    
       
     
    18.3.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • PAPIR ZA ISPIS I KOPIRANJE
 • Datum otvaranja: 23.3.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • NAMIRNICE I PIĆE ZA RESTORANE
 • Datum otvaranja: 28.3.2022.   
    
       
     
    17.3.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • IVERANJE DRVNE SJEČKE
 • Datum otvaranja: 23.3.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • HUMKE DRVENE
 • Datum otvaranja: 25.3.2022.   
    
       
     
    16.3.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RADOVI IZRADE I POSTAVE ZAŠTITNIH RAMPI - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 25.3.2022.   
    
       
     
    15.3.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • VALJAK ZA RAZBIJANJE POKORICE
 • Datum otvaranja: 24.3.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ROTOBRANE
 • Datum otvaranja: 24.3.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ELEKTRIČNI PASTIRI ZA UŠP KOPRIVNICU
 • Datum otvaranja: 24.3.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA SKLADIŠTA I GARAŽE U ŠUMARIJI LEKENIK-2. FAZA
 • Datum otvaranja: 25.3.2022.   
    
       
     
    14.3.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • PROMJENA KROVIŠTA KUĆA V. BRZAJA
 • Datum otvaranja: 22.3.2022.   
    
       
     
    11.3.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KOŠNJA LIVADA, BALIRANJE, OBRADA POLJ. POVRŠINA - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 18.3.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • SANACIJA KROVIŠTA ZGRADE HAJDEROVAC
 • Datum otvaranja: 21.3.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • USLUGE AUTOELEKTRIČARA NA PODRUČJU UŠP SENJ
 • Datum otvaranja: 21.3.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • TEHNIČKA ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA_2022_UŠPNG
 • Datum otvaranja: 21.3.2022.   
    
       
     
    10.3.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • KROVIŠTA U ŠUMARIJI BJELOVAR
 • Datum otvaranja: 18.3.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SANACIJA KROVIŠTA NA GARAŽAMA U ŠUMARIJI VELIKI GRĐEVAC
 • Datum otvaranja: 18.3.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA
 • Datum otvaranja: 15.3.2022.   
    
    UŠP OGULIN

   
 • NAJAM BAGERA
 • Datum otvaranja: 17.3.2022.   
    
       
     
    9.3.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • PROMJENA PARKETA U ŠUMARIJI ĐURĐEVAC (VLASTITI PARKET)
 • Datum otvaranja: 18.3.2022.   
    
       
     
    8.3.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SVIJETLO VUČENI ČELIK
 • Datum otvaranja: 16.3.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • MINERALNA GNOJIVA ZA POTREBE UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 16.3.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • KUKURUZ U ZRNU ZA POTREBE ŠUMARIJE DRAGANIĆ I ŠUMARIJE VOJNIĆ- PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 16.3.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • KUKURUZ U ZRNU ZA POTREBE ŠUMARIJE ŠUMARIJE SLUNJ-VP EUGEN KVTERNIK- PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 16.3.2022.   
    
       
     
    4.3.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGA PRANJA I PEGLANJA -UŠP VK
 • Datum otvaranja: 11.3.2022.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • ROLOMAT SA KIŠNIM KRILIMA
 • Datum otvaranja: 14.3.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • TRAKTORSKE KOSILICE
 • Datum otvaranja: 14.3.2022.   
    
     
  © 2022 HRSUME WebTeam