početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2013
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  22.1.2013.    
  UŠP KARLOVAC

 
 • POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE MEHANIČARSKE RADIONICE
 • Datum otvaranja: 29.1.2013.   
    
       
     
    21.1.2013.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • ATESTIRANJA I OSPOSOBLJAVANJA NA PODRUČJU UŠP KARLOVAC
 • Datum otvaranja: 28.1.2013.   
    
       
     
    16.1.2013.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • UTOVAR KAMENA U KAMENOLOMU LOSKUNJA
 • Datum otvaranja: 23.1.2013.   
    
       
     
    7.1.2013.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • ISTRAŽNI RADOVI ZA ANALIZU KAKVOĆE TEHNIČKO GRAĐEVNOG KAMENA-EKSPLOATACIJSKO POLJE BATNOGA
 • Datum otvaranja: 14.1.2013.   
    
     
  © 2020 HRSUME WebTeam