početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2015
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  31.10.2015.    
  UŠP SPLIT

 
 • IZMJENA VODOVODNIH CIJEVI U POSLOVNOJ ZGRADI (MAKARSKA)
 • Datum otvaranja: 10.11.2015.   
    
       
     
    30.10.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA I ISPORUKA PELETA ZA ŠUMARIJU TIKVEŠ I LD ZLATNA GREDA
 • Datum otvaranja: 6.11.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • NOŽEVI ZA LOVAČKI DOM PESKI
 • Datum otvaranja: 6.11.2015.   
    
       
     
    29.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • IZRADA ELABORATA ETAŽIRANJA
 • Datum otvaranja: 10.11.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • NABAVA MALE SITNE DIVLJAČI_FAZANI I TRČKE
 • Datum otvaranja: 4.11.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • STROJNA SJEČA RASLINJA ( PROMJERA DO 5 CM) DROBILICAMA
 • Datum otvaranja: 6.11.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • AUTOELEKTRIČARSKE USLUGE
 • Datum otvaranja: 9.11.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • IZVOŽENJE DRVNIH SORTIMENATA FORWARDEROM
 • Datum otvaranja: 2.11.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA POPRAVKA KVAROVA NA EL. INSTALACIJAMA I ZAMJENA FLOUR CIJEVI, ŽARULJA
 • Datum otvaranja: 5.11.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SADNJA ŽIRA POD MOTIKU
 • Datum otvaranja: 6.11.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • SJEME BUKVE ( FAGUS SYLVATICA )
 • Datum otvaranja: 10.11.2015.   
    
       
     
    28.10.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • NABAVA I DOPREMA PELETA ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 5.10.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • RASIPAČ MINERALNIH GNOJIVA
 • Datum otvaranja: 4.10.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • TVORNIČKI REPARIRANI MOTOR ZA GREDER OK 156 A
 • Datum otvaranja: 3.11.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • MUL-T-LOCK SISTEMSKI LOKOTI ZA ŠUM.SENJ
 • Datum otvaranja: 4.11.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • PROD. ČIŠĆENJE I OBLAGANJE BAZENA ZA VODU (G.POLJE)
 • Datum otvaranja: 4.11.2015.   
    
       
     
    27.10.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • DEMONTAŽA ZAŠTITNE OGRADE
 • Datum otvaranja: 4.11.2015.   
    
       
     
    26.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • IZVOĐENJE RADOVA INSTALACIJE CENTRALNOG GRIJANJA U ZGRADI ŠUMARIJE VUKOVAR-PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 2.11.2015.   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGA MANIPULACIJE HRANOM ZA DIVLJAČ I SUDJELOVANJE U SKUPNIM LOVOVIMA
 • Datum otvaranja: 30.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RIBE ZA PORIBLJAVANJE
 • Datum otvaranja: 3.11.2015.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • BN-2015-0528 IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE KOTLOVNICE NA KRUTO GORIVO I USLUGA NADZORA PD JANKOVAC
 • Datum otvaranja: 3.11.2015.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • BN-2015-0221 PROJEKT REKONSTRUKCIJE CENTRALNOG GRIJANJA ŠUMARIJE KOŠKA
 • Datum otvaranja: 3.11.2015.   
    
       
     
    23.10.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • IZVEDBA TEHNIČKE ZAŠTITE NA POSLOVNOM OBJEKTU TRG KRALJA TOMISLAVA 11
 • Datum otvaranja: 2.11.2015.   
    
       
     
    22.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • LIČILAČKI RADOVI NA STANU ŠUMARIJE STROŠINCI
 • Datum otvaranja: 27.10.2015.   
    
       
     
    21.10.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA OBRAZOBRAZBE I POLAGANJE ISPITA O GOSPODARENJU OTPADOM
 • Datum otvaranja: 26.10.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • INFORMATIČKA OPREMA
 • Datum otvaranja: 28.10.2015.   
    
       
     
    20.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • DOBAVA I UGRADNJA PVC CISTERNE ZA VODU
 • Datum otvaranja: 28.10.2015.   
    
       
     
    19.10.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ZAMJENA ELEKTROMOTORA INDUSTRIJSKIH VRATA HORMANN U STP ĐURĐEVAC
 • Datum otvaranja: 27.10.2015.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • USLUGA IZRADE, PREDAJE I OBRANE ELABORAT O UTVRĐIVANJU REZERVI NA EP ČUKUR I U IP ČUKUR I
 • Datum otvaranja: 27.10.2015.   
    
       
     
    16.10.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA ČEONIH ZIDOVA ZA UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 28.10.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • ISPORUKA GUSJENIČNOG LJEPILA
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • MJENJAČ ZA VOZILO
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • FOTOKOPIRNI UREĐAJI
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • USLUGA STROJNE OBRADE METALA, IZRADA BOLCNI I PIKSA
 • Datum otvaranja: 22.10.2015.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • PRERADA MASLINOVOG ULJA
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • AMBALAŽA ZA MASLINOVO ULJE
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
       
     
    15.10.2015.    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • ODRŽAVANJE CENTRALNOG GRIJANJA U UŠP NOVA GRADIŠKA
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • ODRŽAVANJE VODOVODA I ODVODNJE U UŠP NOVA GRADIŠKA
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • IZRADA PROJEKTA SANACIJE OBJEKTA SKLADIŠTA I ARHIVE
 • Datum otvaranja: 23.10.2015.   
    
       
     
    14.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGA MANIPULACIJE PRI OTKUPU ŽIRA (STROJEVI) ŠUMARIJA VRBANJA
 • Datum otvaranja: 19.10.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGA MANIPULACIJE PRI OTKUPU ŽIRA (STROJEVI) ŠUMARIJA OTOK
 • Datum otvaranja: 19.10.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGA MANIPULACIJE PRI OTKUPU ŽIRA (STROJEVI) ŠUMARIJA GUNJA
 • Datum otvaranja: 19.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • KOMPLET ZA PRETAKANJE ULJA (PUMPA SA BROJČANIKOM I USISNO CRIJEVO)
 • Datum otvaranja: 22.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA SANACIJE DVORIŠTA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE PITOMAČA
 • Datum otvaranja: 22.10.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • POPRAVAK KROVA NA MEHANIČKOJ RADIONI ŠUMARIJE ČAZMA (PONOVLJENI POZIV)
 • Datum otvaranja: 21.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • ELEKTRIČNI PASTIR
 • Datum otvaranja: 22.10.2015.   
    
       
     
    13.10.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • DOGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA U OBJEKTU RASADNIKA FRANČESKIJA,UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 22.10.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • PROTUPOŽARNA OSMATRAČNICA
 • Datum otvaranja: 20.10.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • PELETI
 • Datum otvaranja: 20.10.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • LUGARNICA MK
 • Datum otvaranja: 21.10.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SANACIJA FASADE NA ULAZU U ŠUMARIJU VIROVITICA
 • Datum otvaranja: 19.10.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • LUGARNICA LIVIDRAGA-SANITARIJE
 • Datum otvaranja: 20.10.2015.   
    
       
     
    12.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • USLUGE PRIJEVOZA LOVACA
 • Datum otvaranja: 21.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE ČAKOVEC - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 21.10.2015.   
    
       
     
    9.10.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • GLAVNI IZVEDBENI PROJEKT - ZGRADA UŠP OGULIN
 • Datum otvaranja: 21.10.2015.   
    
    UŠP OGULIN

   
 • GLAVNI IZVEDBENI PROJEKT - ZGRADA ŠUM. SABORSKO-PLAŠKI
 • Datum otvaranja: 20.10.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • TRAKASTE ZAVJESE-ŠUMARIJA GOMIRJE
 • Datum otvaranja: 16.10.2015.   
    
       
     
    7.10.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • OBNOVA LUGARNICE MD
 • Datum otvaranja: 16.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SJEMENSKA PŠENICA
 • Datum otvaranja: 15.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • KONTEJNER ZA SMEĆE_2
 • Datum otvaranja: 15.10.2015.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • IZRADA ELABORATA OBNOVE RUDNIH REZERVI-SKOČAJ
 • Datum otvaranja: 12.10.2015.   
    
       
     
    6.10.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • NAMJEŠTAJ
 • Datum otvaranja: 16.10.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • PROJEKT SANACIJE KROVIŠTA I STRUČNI NADZOR GRADNJE U LOVAČKOJ KUĆI
 • Datum otvaranja: 14.10.2015.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • IZRADA I POSTAVLJANJE ZAŠTITNIH BRKLJI
 • Datum otvaranja: 13.10.2015.   
    
       
     
    2.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • INSTALACIJA CENTRALNOG GRIJANJA U ZGRADI ŠUMARIJE GUNJA
 • Datum otvaranja: 12.10.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • INSTALACIJA DIJELA RADIJATORSKOG GRIJANJA NA OBJEKTU ŠUMARSKOG MUZEJA
 • Datum otvaranja: 12.10.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • EKO KONTEJNER ZA ULJE I MAZIVA
 • Datum otvaranja: 9.10.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • SANACIJA NADSTREŠNICE, GOSPODARSKOG DVORIŠTA STRMAC NAKON KLIZIŠTA
 • Datum otvaranja: 12.10.2015.   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • NABAVA PLASTIČNIH ČAMACA ZA POTREBE ŠUMARIJA BATINA I DARDA
 • Datum otvaranja: 12.10.2015.   
    
       
     
    1.10.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • REZERVNI DIJELOVI ZA TRAKTOR STEYR U ŠUMARIJI GUNJA
 • Datum otvaranja: 7.10.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINE
 • Datum otvaranja: 9.10.2015.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • SADNI MATERIJAL ZA JESENSKU SADNJU U PRKO ŠUMAMA GRADA ZAGREBA
 • Datum otvaranja: 9.10.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – POSTAVA POKROVNIH PROFILNIH ELEMENATA - RJ MIP ĐURĐEVAC – STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA
 • Datum otvaranja: 9.10.2015.   
    
     
  © 2020 HRSUME WebTeam