početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | --> 2015
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  30.11.2015.    
  UŠP SPLIT

 
 • USLUGA NABAVE I TISKA PROMOTIVNIH PROIZVODA I EDU MATERIJALA ZA FORESTEYE
 • Datum otvaranja: 11.12.2015.   
    
       
     
    27.11.2015.    
    UŠP SPLIT

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ
 • Datum otvaranja: 4.12.2015.   
    
       
     
    26.11.2015.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • MJERENJE EMISIJE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA
 • Datum otvaranja: 3.12.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • IZVOĐENJE INSTALATERSKIH, PARKETARSKIH, SOBOSLIKARSKIH I LIČILAČKIH RADOVA - KOPRIVNICA, ŠENOINA
 • Datum otvaranja: 4.12.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • RADOVI NA SANACIJI SANITARNOG ČVORA U ŠUM.KRK
 • Datum otvaranja: 3.12.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RIBE ZA PORIBLJAVANJE - PONAVLJANJE 2
 • Datum otvaranja: 4.12.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • ZAŠTITARSKE USLUGE
 • Datum otvaranja: 3.12.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • VULKANIZERSKE USLUGE
 • Datum otvaranja: 1.12.2015.   
    
       
     
    25.11.2015.    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGA UKLANJANJA NELEGALNIH DIJELOVA GRAĐEVINE - LUGARNICA TOMIN HRAST
 • Datum otvaranja: 1.12.2015.   
    
       
     
    24.11.2015.    
    UŠP OGULIN

   
 • TRAKTORSKI ČISTAČ SNIJEGA - PROBOJNA RALICA
 • Datum otvaranja: 3.12.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • PROJEKT SANACIJE LK RADINJE
 • Datum otvaranja: 2.12.2015.   
    
       
     
    23.11.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • DOBAVA I UGRADNJA KOTLA NA PELETE U ŠUMARIJI LEKENIK
 • Datum otvaranja: 1.12.2015.   
    
    UŠP OGULIN

   
 • POPRAVAK KANALIZACIJSKE ODVODNJE - ŠUMARIJA OGULIN
 • Datum otvaranja: 2.12.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • OGRADA MC
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • GRAĐEVINSKI RADOVI - PARKET
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • CERTIFIKAT ZA LYNC SERVISE
 • Datum otvaranja: 27.11.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • SANACIJA SANITARNOG ČVORA U ŠUM.CRIKVENICA
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • MEHANIČKA BRZA SPOJKA ZA NEW HOLLAND E215
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • VALJANJE BANKINA
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • SERVIS HIDRAULIČNOG ČEKIĆA KRUPP HM 1700
 • Datum otvaranja: 30.11.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • DETEKTOR METALA
 • Datum otvaranja: 27.11.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-ZAMJENA KOTLOVNICE_Š.N. GRADIŠKA
 • Datum otvaranja: 1.12.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • IZVOĐENJE LIČILAČKIH RADOVA – ŠUMARIJA LUDBREG
 • Datum otvaranja: 1.12.2015.   
    
       
     
    19.11.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • PRODUŽENJE LICENCE BLUECOAT
 • Datum otvaranja: 27.11.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • TISAK I ISPORUKA CJENIKA ODSTRJELA DIVLJAČI I USLUGA U LOVU
 • Datum otvaranja: 27.11.2015.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • KUKURUZ-ZRNO (UŠP SPLIT)
 • Datum otvaranja: 26.11.2015.   
    
       
     
    18.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • DORADA PLINSKIH INSTALACIJA NA UPRAVNOJ ZGRADI UŠP KOPRIVNICE
 • Datum otvaranja: 26.11.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • GARAŽNA VRATA ZA MEHANIČKU RADIONU SV.JURAJ
 • Datum otvaranja: 25.11.2015.   
    
       
     
    17.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • BATERIJA TRAKCIJSKA I PUNJAČ TRAKCIJSKE BATERIJE - RUČNI VILIČAR PRAMAC GX 12
 • Datum otvaranja: 25.11.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • TELEFONSKA CENTRALA S OPREMOM_Š.NOVSKA
 • Datum otvaranja: 25.11.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • IZNOS DRVNE MASE SAMARICOM
 • Datum otvaranja: 24.11.2015.   
    
    UŠP OSIJEK

   
 • USLUGA ODRŽAVANJA CENTRALNOG GRIJANJA
 • Datum otvaranja: 26.11.2015.   
    
       
     
    16.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • POŠUMLJAVANJE G.J. JOSIP KOZARAC, ODJEL 97A
 • Datum otvaranja: 19.11.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • REZERVNI DIJELOVI ZA TRAKTOR STEYR 9078 AF U RJ ŠUMATRANS
 • Datum otvaranja: 20.11.2015.   
    
    UŠP SENJ

   
 • IZRADA ULAZNIH VRATA U ŠUM:SENJ
 • Datum otvaranja: 23.11.2015.   
    
       
     
    13.11.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • NABAVA I UGRADNJA RASVJETNIH TIJELA ŠUMARIJA GUNJA
 • Datum otvaranja: 17.11.2015.   
    
       
     
    12.11.2015.    
    UŠP SISAK

   
 • TRAKE ZA VEZANJE TERETA NA VAGONIMA (GURTNE) - ŠUMARSKE
 • Datum otvaranja: 25.11.2015.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • INVESTICIONO ODRŽAVANJE ŠUMARIJE ZLATAR
 • Datum otvaranja: 19.11.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • SANACIJA KROVIŠTA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE ČAKOVEC 3
 • Datum otvaranja: 20.11.2015.   
    
       
     
    11.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • MATERIJAL ZA NADSTREŠNICU - OBJEKT LD PESKI
 • Datum otvaranja: 19.11.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • IZRADA METALNE NADSTREŠNICE S POKROVOM ISPRED OBJEKTA RASJEKAONE – LD PESKI
 • Datum otvaranja: 19.11.2015.   
    
       
     
    10.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • INVESTICIONO ODRŽAVANJE R.J. PIM KUTINA
 • Datum otvaranja: 17.11.2015.   
    
       
     
    9.11.2015.    
    UŠP BUZET

   
 • SANACIJA NADSTREŠNICE PARKIRALIŠTA ŠUMARIJE ROVINJ,PONOVLJENO
 • Datum otvaranja: 16.11.2015.   
    
    UŠP BUZET

   
 • SANACIJA KROVIŠTA SKLADIŠTA KOKULETOVICA (ŠUMARIJA ROVINJ),PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 16.11.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • UOKVIRIVANJE UMJETNIČKIH SLIKA_Š.NOVSKA
 • Datum otvaranja: 17.11.2015.   
    
    UŠP NOVA GRADIŠKA

   
 • LIČILAČKI RADOVI U PROSTORIJAMA ODJELA UREĐIVANJE ŠUMA_UŠPNG
 • Datum otvaranja: 17.11.2015.   
    
       
     
    6.11.2015.    
    UŠP ZAGREB

   
 • INVESTICIONO ODRŽAVANJE ŠUMARIJE POPOVAČA
 • Datum otvaranja: 13.11.2015.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • MATERIJAL ZA INVESTICIONO ODRŽAVANJE LUGARNICE KRUŠAK NA PODRUČJU ŠUMARIJE VELIKA GORICA
 • Datum otvaranja: 13.11.2015.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • VULKANIZERSKE USLUGE
 • Datum otvaranja: 13.11.2015.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • UREDSKI NAMJRŠTAJ ŠUMARIJE GUNJA
 • Datum otvaranja: 27.11.2015.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • UPRAVNA ZGRADA MB - PROJEKT UKLANJANJA GRAĐEVINE
 • Datum otvaranja: 16.11.2015.   
    
    DIREKCIJA

   
 • KONTEJNERI ZA SADNJU BOŽIĆNIH DRVACA
 • Datum otvaranja: 13.11.2015.   
    
    UŠP NAŠICE

   
 • VILIČAR
 • Datum otvaranja: 16.11.2015.   
    
       
     
    5.11.2015.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • UGOSTITELJSKA OPREMA
 • Datum otvaranja: 12.11.2015.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RIBE ZA PORIBLJAVANJE 2 - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 12.11.2015.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • MESO/KLAONIČKI OTPAD
 • Datum otvaranja: 12.11.2015.   
    
       
     
    4.11.2015.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • NABAVA ŽIVIH DIVLJIH ZEČEVA - MATIČNO STADO
 • Datum otvaranja: 12.11.2015.   
    
       
     
    2.11.2015.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA PRANJA SLUŽBENIH AUTOMOBILA
 • Datum otvaranja: 6.11.2015.   
    
     
  © 2020 HRSUME WebTeam