početna

JEDNOSTAVNA NABAVA

godina: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | --> 2021
 
(1) siječanj | (2) veljača | (3) ožujak | (4) travanj | (5) svibanj | (6) lipanj | (7) srpanj | (8) kolovoz | (9) rujan | (10) listopad | (11) studeni | (12) prosinac

 

   Naziv

Datum objave    

   
  30.6.2022.    
  UŠP KOPRIVNICA

 
 • KONTEJNER ZA UPRAVLJANJE VAGOM SA OPREMOM - PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 7.7.2022.   
    
       
     
    29.6.2022.    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE LUGARNICE ŠTIRAVAČA
 • Datum otvaranja: 7.7.2022.   
    
       
     
    28.6.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • POSTAVLJANJE INSTALACIJA MREŽE I TELEFONA ZA ŠUMARIJU KUTINA
 • Datum otvaranja: 7.7.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U R.J. GMP
 • Datum otvaranja: 6.7.2022.   
    
       
     
    21.6.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • VULKANIZERSKE USLUGE NA PODRUČJU KOPRIVNICE - UŠP KC
 • Datum otvaranja: 30.6.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • KONTEJNER ZA UPRAVLJANJE VAGOM SA OPREMOM
 • Datum otvaranja: 29.6.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • RADOVI IZRADE ARMIRANO BETONSKE PODLOGE ZA VAGU - ŠLJUNČARA ŽLJEBIC
 • Datum otvaranja: 29.6.2022.   
    
       
     
    20.6.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • ELABORAT ZA KAMENOLOM SKOČAJ
 • Datum otvaranja: 28.6.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • SANACIJA RASVJETE U MEHANIČKOJ RADIONI
 • Datum otvaranja: 28.6.2022.   
    
       
     
    15.6.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • MOTORNA ROTACIJSKA SAMOHODNA KOSILICA-PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 24.6.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • TRAKTORSKA ROTACIJSKA KOSILICA ZA ŠUMARIJU KUTINA
 • Datum otvaranja: 24.6.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • USLUGA PRANJA I GLAČANJA RUBLJA ZA POTREBE LOVAČKI DOM MULJAVA
 • Datum otvaranja: 23.6.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • DRVENI STOLOVI I KLUPE ZA POTREBE OBJEKTA STARI MLIN U NP KRKA
 • Datum otvaranja: 27.6.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • ZAMJENA UNUTARNJE STOLARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI ŠUMARIJE SUHOPOLJE - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 24.6.2022.   
    
       
     
    14.6.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • NABAVA VATRODOJAVNOG SUSTAVA ZA UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 21.6.2022.   
    
       
     
    10.6.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • SIJENO - LUCERNA ZA POTREBE LOVSTVA UŠP OSIJEK
 • Datum otvaranja: 24.6.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • KONTEJNERI ZA ŠUMSKE SADNICE
 • Datum otvaranja: 21.6.2022.   
    
       
     
    9.6.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • EPOTPIS INTEGRACIJSKOG RJEŠENJA I KVALIFICIRANI CERTIFIKATI ZA UDALJENI POTPIS - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 15.6.2022.   
    
       
     
    8.6.2022.    
    UŠP SPLIT

   
 • STROJNA KOŠNJA MASLINIKA VLAKE U DUBRAVICAMA, ŠUMARIJA ŠIBENIK
 • Datum otvaranja: 15.6.2022.   
    
       
     
    7.6.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • ZELENA KUKURUZNA MASA ZA SILIRANJE
 • Datum otvaranja: 23.6.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • ATOMIZER
 • Datum otvaranja: 15.6.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • EPOKSI POD ZA RASADNIK LUKAVEC
 • Datum otvaranja: 14.6.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • IZGRADNJA ASFALTNOG ZASTORA NA PRIKLJUČKU ŠUMSKE CESTE "LUKA DIONICA 2" G.J. BREZOVICA NA DRŽAVNU CESTU DC 36
 • Datum otvaranja: 15.6.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • RAD UTOVARIVAČA U EP BATNOGA
 • Datum otvaranja: 15.6.2022.   
    
       
     
    3.6.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • RADIONIČKI ALAT
 • Datum otvaranja: 13.6.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZGRADA PIK II
 • Datum otvaranja: 10.6.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • MOTORNA ROTACIJSKA SAMOHODNA KOSILICA
 • Datum otvaranja: 13.6.2022.   
    
       
     
    2.6.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • TRAKTORSKA PRSKALICA
 • Datum otvaranja: 13.6.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • STOLOVI I STOLICE ZA LOVAČKI DOM PESKI_PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 10.6.2022.   
    
       
     
    1.6.2022.    
    UŠP SISAK

   
 • REKONSTRUKCIJA DRVENOG MOSTA U GORNJIM MOKRICAMA
 • Datum otvaranja: 9.6.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • SVJEŽE VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE UŠP SLATINA - PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 10.6.2022.   
    
       
     
    31.5.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • KLIMATIZACIJA ZA ŠUMARIJU POPOVAČA I LIPOVLJANI TE R.J. MIP KUTINA
 • Datum otvaranja: 8.6.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • OSTALI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE LD MULJAVA
 • Datum otvaranja: 10.6.2022.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • USLUGA NABAVE, PRIJEVOZA I UGRADNJE KAMENA NA ŽC 5113
 • Datum otvaranja: 9.6.2022.   
    
       
     
    27.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • PAPIR ZA ISPIS I KOPIRANJE
 • Datum otvaranja: 6.6.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • TRAKTORSKA BUŠILICA_PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 6.6.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • UGRADNJA NOVIH GARAŽNIH VRATA - PONOVLJENO NADMETANJE
 • Datum otvaranja: 6.6.2022.   
    
       
     
    26.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • EPOTPIS INTEGRACIJSKOG RJEŠENJA I KVALIFICIRANI CERTIFIKATI ZA UDALJENI POTPIS
 • Datum otvaranja: 1.6.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • IZGRADNJA OSMATRAČKIH OBJEKATA ZA OSMATRAČKU PROTUPOŽARNU ZAŠTITU NA PODRUČJU ŠUMARIJE SPLIT I ŠUMARIJE BENKOVAC
 • Datum otvaranja: 6.6.2022.   
    
       
     
    25.5.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • OPREMANJE ZAJEDNIČKIH PROSTORIJA
 • Datum otvaranja: 2.6.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • PLOČICE ZA NADSTREŠNICU LEŠTAT
 • Datum otvaranja: 2.6.2022.   
    
       
     
    24.5.2022.    
    UŠP SLATINA

   
 • ZAMJENA UNUTARNJE STOLARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI ŠUMARIJE SUHOPOLJE
 • Datum otvaranja: 2.6.2022.   
    
       
     
    23.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • REVITALIZACIJA ZAŠTIĆENIH LIVADA
 • Datum otvaranja: 2.6.2022.   
    
       
     
    19.5.2022.    
    UŠP DELNICE

   
 • NAMIRNICE I PIĆE ZA RESTORANE-PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 27.5.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • OPREMA ZA TOALETE I UBRUSE ZA KUHINJE
 • Datum otvaranja: 31.5.2022.   
    
       
     
    18.5.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ŠUMARIJA VRBANJA - ENERGETSKA OBNOVA
 • Datum otvaranja: 27.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • OPREMANJE KUHINJA - UŠP VK
 • Datum otvaranja: 27.5.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • SVJEŽE MESO ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE UŠP SLATINA
 • Datum otvaranja: 27.5.2022.   
    
    UŠP SLATINA

   
 • SVJEŽE VOĆE I POVRĆE ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE UŠP SLATINA
 • Datum otvaranja: 27.5.2022.   
    
       
     
    17.5.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • PILJENJE TRUPACA - OKOLICA ZAGREBA
 • Datum otvaranja: 24.5.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • SANACIJA STEPENICA U ŠUMARIJI KRNJAK
 • Datum otvaranja: 25.5.2022.   
    
       
     
    16.5.2022.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • SANACIJA ODRONA NA PADINI RASTOKA
 • Datum otvaranja: 24.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • NABAVA PLASTIČNIH KONTEJNERA ZA POTREBE RASADNIČARSKE PROIZVODNJE
 • Datum otvaranja: 24.5.2022.   
    
       
     
    13.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • VALJAK ZA RAZBIJANJE POKORICE_PONAVLJANJE 2
 • Datum otvaranja: 23.5.2022.   
    
       
     
    12.5.2022.    
    UŠP BJELOVAR

   
 • TRAKTORSKA VADILICA SADNICA
 • Datum otvaranja: 20.5.2022.   
    
       
     
    11.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • STOLOVI I STOLICE ZA LOVAČKI DOM PESKI
 • Datum otvaranja: 19.5.2022.   
    
       
     
    9.5.2022.    
    UŠP KARLOVAC

   
 • SVJEŽE MESO ZA POTREBE LD MULJAVA
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE OPAŽAČKIH OBJEKATA U G.J. GREBEN
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
    UŠP SENJ

   
 • ODRŽAVANJE OPAŽAČKIH OBJEKATA U G.J. BILJEVINE
 • Datum otvaranja: 17.5.2022.   
    
       
     
    6.5.2022.    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • NABAVA ŽIVIH FAZANA UŠP KC
 • Datum otvaranja: 16.5.2022.   
    
       
     
    5.5.2022.    
    UŠP DELNICE

   
 • SOL-KAMENA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
       
     
    4.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • USLUGA ORGANIZACIJE POČETNE KONFERENCIJE PROJEKTA ECOMANAGER
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • KUD ŠUMARI - SANACIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 13.5.2022.   
    
       
     
    3.5.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • SREDSTVO PROTIV KOMARACA - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 11.5.2022.   
    
       
     
    2.5.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • REDOVNI SERVIS VENTILOKONVEKTORA, RASHLADNIH UREĐAJA SPLIT, RASHLADNIKA VODE I TOPLINSKE STANICE
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • ŠUMARIJA CERNA - REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • VATROGASNA OPREMA ZA UŠP SPLIT I UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
    UŠP SPLIT

   
 • REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE OSMATRAČKIH OBJEKATA ZA OSMATRAČKU PROTUPPOŽARNU ZAŠTITU NA PODRUČJU ŠUMARIJE BRAČ
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
       
     
    29.4.2022.    
    UŠP ZAGREB

   
 • REPELENTI UŠP ZAGREB - PONOVLJENO NADMETANJE
 • Datum otvaranja: 5.5.2022.   
    
       
     
    28.4.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • UREDSKI NAMJEŠTAJ - UŠP VINKOVCI
 • Datum otvaranja: 9.5.2022.   
    
    UŠP KOPRIVNICA

   
 • TRAKTOR - ZA POTREBE LOVSTVA
 • Datum otvaranja: 10.5.2022.   
    
       
     
    26.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • OSNIVANJE I OBNOVA PROTUPOŽARNIH PROSJEKA - PONOVLJENO NADMETANJE
 • Datum otvaranja: 6.5.2022.   
    
       
     
    25.4.2022.    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI NOVE ZGRADE ŠUMARIJE PERUŠIĆ_PONOVLJENI POZIV
 • Datum otvaranja: 3.5.2022.   
    
       
     
    22.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • MAJICE ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
    DIREKCIJA

   
 • ZNAK UPOZORENJA
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
    UŠP SISAK

   
 • KOLCI ZA TRASIRANJE ŠUMSKIH PROMETNICA ZA POTREBE UŠP SISAK
 • Datum otvaranja: 2.5.2022.   
    
    UŠP BUZET

   
 • USLUGE ČIŠĆENJA - UŠP BUZET
 • Datum otvaranja: 29.4.2022.   
    
       
     
    21.4.2022.    
    UŠP SLATINA

   
 • NABAVA AUTOPRIKOLICA ZA ŠUMARIJU VIROVITICA I ŠUMARIJU SOKOLOVAC
 • Datum otvaranja: 2.5.2022.   
    
       
     
    19.4.2022.    
    UŠP POŽEGA

   
 • PLOČE ČELJUSTI ZA DROBILICU
 • Datum otvaranja: 27.4.2022.   
    
    UŠP KARLOVAC

   
 • OBNOVA DIJELA UPRAVNE ZGRADE ŠUMARIJE SLUNJ
 • Datum otvaranja: 27.4.2022.   
    
       
     
    15.4.2022.    
    UŠP VINKOVCI

   
 • MALI KUHINJSKI UREĐAJI_PONOVLJENI POSTUPAK
 • Datum otvaranja: 25.4.2022.   
    
    UŠP BJELOVAR

   
 • ZAVRŠNI RADOVI NA NADSTREŠNICI LK BABINAC
 • Datum otvaranja: 25.4.2022.   
    
    UŠP ZAGREB

   
 • REPELENTI UŠP ZAGREB
 • Datum otvaranja: 26.4.2022.   
    
       
     
    12.4.2022.    
    UŠP OSIJEK

   
 • MOTORNI ZAPRAŠIVAČI
 • Datum otvaranja: 21.4.2022.   
    
    UŠP POŽEGA

   
 • ULAZNA KAPIJA ŠUMARIJE VELIKA
 • Datum otvaranja: 20.4.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • NAMIRNICE I PIĆE ZA RESTORANE-PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 21.4.2022.   
    
    UŠP DELNICE

   
 • USLUGA ODRŽAVANJA ELEKTROINSTALACIJA-PONAVLJANJE
 • Datum otvaranja: 20.4.2022.   
    
    UŠP GOSPIĆ

   
 • USLUGA STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI NOVE ZGRADE ŠUMARIJE PERUŠIĆ
 • Datum otvaranja: 22.4.2022.   
    
       
     
    8.4.2022.    
    DIREKCIJA

   
 • OSNIVANJE I OBNOVA PROTUPOŽARNIH PROSJEKA
 • Datum otvaranja: 19.4.2022.   
    
    UŠP VINKOVCI

   
 • AGREGAT ZA STRUJU
 • Datum otvaranja: 19.4.2022.   
    
     
  © 2022 HRSUME WebTeam