početna

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


 

2020. - stanje na dan
____________________

31.12.2020.


2019. - stanje na dan
____________________

31.12.2019.


2017. - stanje na dan
____________________

31.12.2017.
30.06.2017.


2016. - stanje na dan
____________________

31.12.2016.
30.06.2016.


2015. - stanje na dan
____________________

31.12.2015.
30.06.2015.


2014. - stanje na dan
____________________

31.12.2014.
30.06.2014.


2013. - stanje na dan
____________________

30.06.2013.
31.12.2013.


2012. - stanje na dan
____________________

30.06.2012.
31.12.2012.
      
 
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2011/03
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010/02
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 2010/01
 
(C) 2021 HRSUME WebTeam